Blogi /

Blogi

Kuidas perearstid saaksid panustada HIV-nakkuse massilise leviku lõpetamisse Eestis?

  • Autor:Kristi Rüütel, teadussekretär, Tervise Arengu Instituut
  • 11 Jaanuar 2018

Erinevatel põhjustel on perearstide roll Eestis HIV-nakkusega tegelemisel olnud pigem tagasihoidlik. HIV-iga seotud stigma ning HIV-i keeruka ja kiirelt muutuva kliinilise käsitluse tõttu on ajalooliselt kogu maailmas selle valdkonnaga tegelenud eelkõige kitsalt spetsialiseerunud erialad. On riike, kus ka HIV-i testimine on olnud väga tsentraliseeritud. Eestis õnneks mitte, meil on kõik erialad kogu aeg võinud patsiente HIV-i suhtes uurida.

 

Suhtume alkoholisõltuvusega inimestesse lugupidavalt

  • Autor:Triin Ülesoo, Tervise Arengu Instituudi projektijuht
  • 04 Jaanuar 2018

Ilmselt tõmbas see lause su tähelepanu, sest selles olid koos sõnad „lugupidamine“ ja „alkoholisõltuvus“, mida tajutakse vastandlikena. Võimalik, et sõna „alkoholisõltuvus“ vallandas su peas ka mitmed negatiivsed seosed. Neist tahangi rääkida.

 

Jõulude ajal toiduannetusi jagades tuleb tunda toiduohutuse reegleid

  • Autor:Heneli Lamp, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja
  • 22 Detsember 2017

Jõulude ajal tegeletakse heategevusega rohkem, kui mistahes muul ajal aastas. Abivajajatele toidu pakkujatel on oluline teada, et iga toiduvaldkonnas tegutsev inimene vastutab enda valmistatud, müüdud või jagatud toidu ohutuse eest. Heategevusorganisatsioonid peavad olema veendunud, et toiduvalmistamise ja toitlustamise koht või toiduainete säilitus- ja transporditingimused on selleks tegevuseks sobivad, kirjutab Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Heneli Lamp.

 

Alkoholitarvitamise häire – TAI ootab tervishoiutöötajaid ennast täiendama

  • Autor:Jane Alop, Tervise Arengu Instituudi ekspert
  • 27 Detsember 2017

Eestis on hinnanguliselt kolmandik täiskasvanutest alkoholi liigtarvitajad. See tähendab, et nad joovad rohkem, kui on madala riskiga tarvitamise piir ehk naised joovad enam kui 5,27 ja mehed enam kui 10,54 liitrit puhast alkoholi aastas. Neist ligikaudu kolmandikul on alkohol juba põhjustanud erinevaid tervisehäireid ja alkoholitarvitamise häirega patsienditest on omakorda umbes kolmandik alkoholist sõltuvuses. Perearstide ja -õdede roll alkoholitarvitamise häire äratundmises ja ravis on otsustav – perearst on võtmeisik, kes saab ja ka peab ise väga palju ära tegema.

 

Tõenduspõhisus hariduses ‒ kellele ja miks?

  • Autor:Minni Aia-Utsal, VEPA Käitumisoskuste Mängu mentor
  • 20 Detsember 2017

Haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidel on igaühel kindlad töövõtted ja metoodikad, mida tööeesmärkide täitmiseks rakendatakse. Sageli toetutakse tegevust planeerides ka enda kolleegide nõuannetele, isiklikele kogemustele, olemasolevatele olulistele teooriatele ja usaldusväärsetele tekstidele autoriteetsetest allikatest antud valdkonnas1. Kindlasti on kõik eelmainitud teadmiste allikad olulised ja aitavad spetsialisti tema töös, kuid ikka ja jälle selgub, et üks või teine võte teatud inimestega ei tööta ning nõuab kohandamist. Samas ei pea õpetaja panustama palju väärtuslikku aega ja energiat metoodikat kujundades ja leiutades, kui tõenduspõhisusele tuginedes on võimalik sobiv strateegia lihtsalt välja valida.