Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. TAI statistika: Mullu opereeriti kolmandikku haigla statsionaaris viibinud patsientidest

  Kategooria: Uudised

  ... e andmeid. Sealsamas on ka uus tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade ... 12 Oktoober 2018
 2. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... korralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2018
 3. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haige ... 29 Märts 2018
 4. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks j ... 09 Veebruar 2018
 5. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste an ... 09 Veebruar 2018
 6. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Kategooria: Paikkonnas

  ... isaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid jagunevad vajalikeks ja soovituslikeks ning nende hulgast saab ig ... 08 Veebruar 2018
 7. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava ...

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning keskkonnaseisundit ja on kõige olulisem are ... 08 Veebruar 2018
 8. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks; tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; partne ... 08 Veebruar 2018
 9. TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  Kategooria: Uudised

  ... a. Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele. „Kui leiate oma postkastist uuringu ankeedi, sii ... 06 Veebruar 2018
 10. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike  ... 05 Jaanuar 2018
 11. Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

  Kategooria: Lasteaias

  ... e toetamiseks ja probleemide ennetamiseks. Metoodika Miniloengud, arutelud, rühmatööd praktiliste töövõtete harjutamiseks – individuaalse arengukava koostamine, enesehinnangu tõstmise kuue sammu p ... 14 November 2017
 12. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... ikide tervishoiuteenuste osutajate kui ka eraldi haiglavõrgu arengukava haiglate kohta. Andmetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressu ... 19 Oktoober 2017
 13. Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemide käes

  Kategooria: Uudised

  ... stal hinnatud arvust (1000 – 4200). Tervise Arengu Instituut rahastab Rahvastiku tervise arengukava raames prostitutsiooni kaasatutele sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, samuti sü ... 12 September 2017
 14. Appi tõttab lastekaitse osakond

  Kategooria: Blogi

  ... ja tööjaotusega seotud olukorra hindamisel ja arengukavade koostamisel. Lastekaitsetöötajad ootavad õlatunnet ja koostööd Nii töö kvaliteeti kui lastekaitsetöötaja töömotivatsiooni ohustav tegur o ... 05 Juuni 2017
 15. Erakorralise meditsiini osakonda pöördunute arv vähenes teist aastat

  Kategooria: Uudised

  ... tesaadavad andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2017
 16. Riiklik poliitika

  Kategooria: Vanemlus

  ... iljem meie rahvastiku tervises, hariduses, tööhõives ning majanduses üldiselt. Sotsiaalministeeriumi väljatöötatud “Laste ja perede arengukavas 2012–2020“ tuuakse uuringutele tuginedes välja, et kasvuk ... 06 Veebruar 2017
 17. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ...  Üks suundadest oli valdkonnas struktuuri arendamine. „Olen siiamaani seisukohal, et kõige suurem puudujääk paikkondade terviseedenduses on see, et puudub struktuur või võrgustik,“ räägib Rõuge tervis ... 06 Jaanuar 2017
 18. Uus Sotsiaaltöö number tutvustab taasühiskonnastamist vanglas ja kogukonnas

  Kategooria: Uudised

  ... heaolu arengukava mõjusid sotsiaaltööle ja hoolekandele ja toob välja ühe olulise probleemina vajadust parandada sotsiaaltöötajate töö- ja palgatingimusi. Rubriigis „Uued suunad Euroopas” saab lugeda p ... 30 September 2016
 19. Ilmus heaolu arengukavale pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö erinumber ...

  Kategooria: Uudised

  Ilmunud on ajakirja Sotsiaaltöö erinumber, mis käsitleb äsja valitsuse heakskiidu saanud heaolu arengukavaga seotud teemasid. Heaolu arengukava aastateks 2016–2023 seab eesmärgid ja tegevussuunad tööh ... 06 Juuli 2016
 20. Minister Ossinovski: tervishoiu rahastamismudel peab toetama patsiendikeskse teenuse osutamist

  Kategooria: Uudised

  ...  loomise käigus suutma vaadelda iga haiglat ja piirkonda individuaalselt, seades esikohale patsiendi huvid.“ Enamus tervishoiu arenguruumist seisneb ministri sõnul töös, mida tehakse enne ja pärast er ... 26 Mai 2016