Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

  Kategooria: Lasteaias

  ... arutelud, rühmatööd praktiliste töövõtete harjutamiseks – individuaalse arengukava koostamine, enesehinnangu tõstmise kuue sammu planeerimine, enesehinnangut ... 14 November 2017
 2. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... nii kõikide tervishoiuteenuste osutajate kui ka eraldi haiglavõrgu arengukava haiglate kohta. Andmetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses ... 19 Oktoober 2017
 3. Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemide käes

  Kategooria: Uudised

  ... mis on mitmeid kordi vähem 2006. aastal hinnatud arvust (1000 – 4200). Tervise Arengu Instituut rahastab Rahvastiku tervise arengukava raames prostitutsiooni kaasatutele sotsiaalset, psühholoogilist ... 12 September 2017
 4. Appi tõttab lastekaitse osakond

  Kategooria: Blogi

  ... seotud olukorra hindamisel ja arengukavade koostamisel. Lastekaitsetöötajad ootavad õlatunnet ja koostööd Nii töö kvaliteeti kui lastekaitsetöötaja töömotivatsiooni ... 05 Juuni 2017
 5. Erakorralise meditsiini osakonda pöördunute arv vähenes teist aastat

  Kategooria: Uudised

  ... meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2017
 6. Riiklik poliitika

  Kategooria: Vanemlus

  ... väljatöötatud “Laste ja perede arengukavas 2012–2020“ tuuakse uuringutele tuginedes välja, et kasvukeskkond mõjutab oluliselt lapse tulevikku: probleemse lapsepõlvega ... 06 Veebruar 2017
 7. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ... idee alguse juurde, siis sündis ta koos valla arengukava ja rahvatervise teemade strateegiliste suundade paikapanemisega. Üks suundadest oli valdkonnas struktuuri arendamine. „Olen siiamaani ... 06 Jaanuar 2017
 8. Uus Sotsiaaltöö number tutvustab taasühiskonnastamist vanglas ja kogukonnas

  Kategooria: Uudised

  ... analüüsib heaolu arengukava mõjusid sotsiaaltööle ja hoolekandele ja toob välja ühe olulise probleemina vajadust parandada sotsiaaltöötajate töö- ... 30 September 2016
 9. Ilmus heaolu arengukavale pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  Ilmunud on ajakirja Sotsiaaltöö erinumber, mis käsitleb äsja valitsuse heakskiidu saanud heaolu arengukavaga seotud teemasid. Heaolu arengukava aastateks 2016–2023 seab eesmärgid ... 06 Juuli 2016
 10. Minister Ossinovski: tervishoiu rahastamismudel peab toetama patsiendikeskse teenuse osutamist

  Kategooria: Uudised

  ... piirkondades,“ ütles Ossinovski. „Peame uue haiglavõrgu arengukava loomise käigus suutma vaadelda iga haiglat ja piirkonda individuaalselt, seades esikohale patsiendi huvid.“ ... 26 Mai 2016
 11. Laste arv erakorralise meditsiini vastuvõtus mullu veidi vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasi on lisatud andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes. ... 11 Mai 2016
 12. Silmapaistvatele vaimse tervise arendajatele jagati riiklikku tunnustust

  Kategooria: Uudised

  ... omitees kinnitati 2016. aasta tervisedendamise prioriteetseks teemaks „Tegusaim alkoholikahjude vähendaja paikkonnas“.  ... 16 Veebruar 2016
 13. Üheksa korda mõõda, üks kord lõika!

  Kategooria: Blogi

  ... e Arengu Instituut rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 raames riigieelarvelistest vahenditest. ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ütleb: "Kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja ... 02 Oktoober 2015
 14. Komisjon hindas ja pidas jätkuvalt tähtsaks uimastitarvitamise vähendamise meetmeid ja tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... gukavade rakendusplaanides arvestada.  ... 09 Aprill 2015
 15. Tuberkuloos ja HIV süstivate narkomaanide seas viies Euroopa Liidu riigis (2012. a uuringu tulemuste lühikokkuvõte)

  Kategooria: Blogi

  ... isaks veel Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi NIDA/NIH grandist nr R01DA029888 ja Rahvastiku tervise arengukavast (riiklik HIV ja AIDS strateegia aastateks 2006–2015). Uuringu raport (ingl k) on kättesaadav  ... 10 Detsember 2014
 16. EHLEIS: Eesti 65-aastaste meeste ja naiste tervena elada jäänud aastate arv on EL-i keskmisest kolm aastat lühem

  Kategooria: Uudised

  ... eesmärkide hindamise indikaatoreid. Ka Eesti „Rahvastiku tervise arengukava" strateegiliseks üldeesmärgiks on seatud tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.  ... 02 Juuni 2014
 17. Tubakast loobumise kabinettidesse on viimase nelja aastaga tehtud 22 626 visiiti

  Kategooria: Uudised

  ... ukava eesmärgiks on vähendada igapäevasuitsetajate osakaalu täiskasvanute seas 2016. aastaks 21,5% ja 2025. aastal 18,3%-ni. Eeldusi selleks on, kuna suitsetamislevimuse näitajad Tartu linnas ja maakonnas, s ... 30 Mai 2014
 18. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... alüüsi tulemustest. Kas ja milliste teiste kooli dokumentidega koolis elluviidav uimastiennetus seotud on või kus olulisemad punktid kirjas on (kooli sisekord, kooli arengukava jne)? Ennetustöö  ... 21 Mai 2014
 19. Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... uginedes saab iga kool kas täiendada olemasolevaid kooli dokumente (kooli arengukava, kooli põhimäärus, kodukord, hädaolukorra lahendamise plaan jne) või koostada enda oludele sobiv uimastiennetustegevuste läbiviimise  ... 22 Aprill 2014
 20. Uimastiennetuse korraldamine koolis

  Kategooria: Koolis

  ... onis 3. Eri osapoolte uimastiennetustegevused koolis Võttes aluseks joonise 3, kool kas täiendab olemasolevaid dokumente õpilaste ja koolipersonali heaolu ja turvalisuse huvides (kooli arengukava, sise ... 22 Aprill 2014