Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2018
 2. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, ... 29 Märts 2018
 3. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise ... 09 Veebruar 2018
 4. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse. Koolituse ... 09 Veebruar 2018
 5. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ja läbiviimise kohta. Kolmas, indikaatorite osa, sisaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid ... 08 Veebruar 2018
 6. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  ... analüüsi ja planeerimist. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ... 08 Veebruar 2018
 7. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ... nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks; tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, ... 08 Veebruar 2018
 8. TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  Kategooria: Uudised

  ... või mittetarvitamise kohta. Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele. „Kui leiate ... 06 Veebruar 2018
 9. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; ... 05 Jaanuar 2018
 10. Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

  Kategooria: Lasteaias

  ... arutelud, rühmatööd praktiliste töövõtete harjutamiseks – individuaalse arengukava koostamine, enesehinnangu tõstmise kuue sammu planeerimine, enesehinnangut ... 14 November 2017
 11. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... nii kõikide tervishoiuteenuste osutajate kui ka eraldi haiglavõrgu arengukava haiglate kohta. Andmetega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses ... 19 Oktoober 2017
 12. Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemide käes

  Kategooria: Uudised

  ... mis on mitmeid kordi vähem 2006. aastal hinnatud arvust (1000 – 4200). Tervise Arengu Instituut rahastab Rahvastiku tervise arengukava raames prostitutsiooni kaasatutele sotsiaalset, psühholoogilist ... 12 September 2017
 13. Appi tõttab lastekaitse osakond

  Kategooria: Blogi

  ... seotud olukorra hindamisel ja arengukavade koostamisel. Lastekaitsetöötajad ootavad õlatunnet ja koostööd Nii töö kvaliteeti kui lastekaitsetöötaja töömotivatsiooni ... 05 Juuni 2017
 14. Erakorralise meditsiini osakonda pöördunute arv vähenes teist aastat

  Kategooria: Uudised

  ... meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2017
 15. Riiklik poliitika

  Kategooria: Vanemlus

  ... väljatöötatud “Laste ja perede arengukavas 2012–2020“ tuuakse uuringutele tuginedes välja, et kasvukeskkond mõjutab oluliselt lapse tulevikku: probleemse lapsepõlvega ... 06 Veebruar 2017
 16. Tervisetunnid – üks tööriist kogukonna tervisetööriistakohvrist

  Kategooria: Blogi

  ... idee alguse juurde, siis sündis ta koos valla arengukava ja rahvatervise teemade strateegiliste suundade paikapanemisega. Üks suundadest oli valdkonnas struktuuri arendamine. „Olen siiamaani ... 06 Jaanuar 2017
 17. Uus Sotsiaaltöö number tutvustab taasühiskonnastamist vanglas ja kogukonnas

  Kategooria: Uudised

  ... analüüsib heaolu arengukava mõjusid sotsiaaltööle ja hoolekandele ja toob välja ühe olulise probleemina vajadust parandada sotsiaaltöötajate töö- ... 30 September 2016
 18. Ilmus heaolu arengukavale pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  Ilmunud on ajakirja Sotsiaaltöö erinumber, mis käsitleb äsja valitsuse heakskiidu saanud heaolu arengukavaga seotud teemasid. Heaolu arengukava aastateks 2016–2023 seab eesmärgid ... 06 Juuli 2016
 19. Minister Ossinovski: tervishoiu rahastamismudel peab toetama patsiendikeskse teenuse osutamist

  Kategooria: Uudised

  ... piirkondades,“ ütles Ossinovski. „Peame uue haiglavõrgu arengukava loomise käigus suutma vaadelda iga haiglat ja piirkonda individuaalselt, seades esikohale patsiendi huvid.“ ... 26 Mai 2016
 20. Laste arv erakorralise meditsiini vastuvõtus mullu veidi vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasi on lisatud andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes. ... 11 Mai 2016