Otsi

Otsi sõna hiv Kokku: 55 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Kategooria: Blogi

  ... on sotsiaaltöö- ja tervishoiuspetsialistide koostöö ning dementsusega inimeste lähivõrgustiku kaasamine. Merle Variku, Kai Saksa ja Marju Medari artiklit „Dementsusega ... 06 Märts 2018
 2. Noor teadlane pääseb kohtuma Nobeli laureaatidega

  Kategooria: Uudised

  ...  2012. a augustist. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on HIV. Tänu saadud stipendiumile viibib ta praegu Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Koolis (London School of Hygiene and Tropica ... 01 Märts 2018
 3. Seminar otsib võimalusi, kuidas tuua rohkem võrdsust tervisesse

  Kategooria: Uudised

  ... seda juhivad Ühendkuningriigi tervise ebavõrdsuse valdkonna juhtiveksperdid Mark Gamsu, Peter Goldblatt, Chris Brookes ja Modi Mwatsama. Eesti ekspertidest saavad sõna poliitikauuringute ... 26 Veebruar 2018
 4. Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

  Kategooria: Blogi

  ... ja sinna on meil tubli maa minna. Me ei vaidle selle üle, kas alkoholi liigtarvitamine on üks peamisi maksatsirroosi ja erinevate vähivormide, neuropsühhiaatriliste seisundite ning ... 22 Veebruar 2018
 5. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Kategooria: Blogi

  ... statistikas saab välja tuua tuberkuloosi ja HIV nakkuse esmasjuhtude arvu vähenemise Eestis. Tuberkuloosi haigestumus on kahanenud kõigis Balti riikides. Võrreldes 2005. aastaga ... 21 Veebruar 2018
 6. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... e hulgas on lisaks HIV-le arvatud ka neli muud haigust ning alkoholisurmade alla on koondatud surmad erinevatesse alkoholi tarvitamise tagajärjel kujunenud haigustesse). Võrdlusgraafiku tõlgendami ... 13 Veebruar 2018
 7. Indikaatorite selgitav nimekiri

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas: Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised ... 09 Veebruar 2018
 8. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  Juhendmaterjal Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas: Tervisenõukogu – ... 08 Veebruar 2018
 9. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Juhendmaterjal Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas: Tervisenõukogu – ... 08 Veebruar 2018
 10. TAI rajab kahjude vähendamise keskuse Lasnamäele moodulhoonesse

  Kategooria: Uudised

  ... levikut. Sellel aastal on juba leitud 13 uut HIV-nakatunut, neist 6 Tallinnas. 2017. aastal registreeriti Eestis kokku 219 uut HIV-juhtu, neist 94 Tallinnas. Rahvusvahelised uuringud toovad välja ... 01 Veebruar 2018
 11. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Kategooria: Blogi

  ... ja väljatööle. Tulevikus on plaan pakkuda bussides lisaks süstlavahetusele ja nõustamisele ka näiteks HIVi testimist, naloksooni kasutamise õpetust, metadoon asendusravi ... 01 Veebruar 2018
 12. Veebruar TAI tervisekalendris. Soovitusi viirushaiguste perioodiks

  Kategooria: Töökohal

  ... Kui vähegi võimalik, tuleks käsi pesta iga kord pärast nina nuuskamist ja köhimist. Kui on vahetult kokku puututud köhiva ja nohuse inimesega, kuid pole võimalik ... 31 Jaanuar 2018
 13. Emakakaelavähi ennetamise nädal tuletab meelde varase avastamise olulisust

  Kategooria: Uudised

  Algas üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal Eestis, millega Eesti Vähiliit ja Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase ... 22 Jaanuar 2018
 14. Juubelit tähistav vähiregister liigub e-suunal

  Kategooria: Blogi

  ... Eestis diagnoositud vähivormide kohta? Jah, teatamisele kuuluvad kõik pahaloomulised kasvajad, sh lümfoid- ja vereloomekoe kasvajad. Lisaks ka in situ kasvajad ning peaaju ja kesknärvisüsteemi, ... 22 Jaanuar 2018
 15. Kuidas perearstid saaksid panustada HIV-nakkuse massilise leviku lõpetamisse Eestis?

  Kategooria: Blogi

  Erinevatel põhjustel on perearstide roll Eestis HIV-nakkusega tegelemisel olnud pigem tagasihoidlik. HIV-iga seotud stigma ning HIV-i keeruka ja kiirelt muutuva kliinilise käsitluse tõttu ... 11 Jaanuar 2018
 16. Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks

  Kategooria: Uudised

  Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib ... 22 Detsember 2017
 17. Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda

  Kategooria: Uudised

  ... koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks. „AIDSi ohvrite mälestuspäev annab võimaluse ... 01 Detsember 2017
 18. Täna alanud HIV testimise nädalal saab kiirteste teha 8 linnas

  Kategooria: Uudised

  Täna, 17. novembril algab üle-euroopaline HIV testimise nädal, mille jooksul saavad soovijad tasuta teha HIV kiirtesti kaheksas linnas üle Eesti. Testimine on anonüümne ja ... 17 November 2017
 19. Tervislikumad eluviisid ja parem tervisepoliitika pikendavad keskmist eluiga

  Kategooria: Uudised

  ... ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kogumikust „Tervis lähivaates“. Kogumikust selgub, et tervislikumad eluviisid, suuremad sissetulekud ja parem haridus on viimastel aastakümnetel ... 10 November 2017
 20. Kahjude vähendamise keskused – oluline lüli narkosõltlase abistamisel

  Kategooria: Blogi

  ... jääb nakkusohtlikke süstlaid ja nõelu avalikku ruumi. Oluline on õe töös ka haiguste ennetus, peamiselt HIV jt verega levivate haiguste osas. Eesti on Euroopas juhtivaid ... 07 November 2017