Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Sotsiaalvaldkonna start-up’id saavad toetust uudsete toodete ja teenuste testimiseks

  Kategooria: Uudised

  ... suurim 300 000 eurot. Kohalike omavalitsuste puhul võib toetus ulatuda 85 protsendini abikõlblikest kuludest, teistel taotlejatel 65 protsendini. 12. juunist kuni aasta lõpuni saab taotleda toetust ka e ... 04 Detsember 2018
 2. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... emalt 25 protsenti. Toetust said taotleda perearstid, kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad ning eriarstiabi osutajad. 61 projekti kogumaksumus on ca 173 miljonit eurot, millest strukt ... 30 November 2018
 3. Alkoholi aastakonverents: Eestis on Pärnu linna jagu rahvast alkoholist sõltuvuses

  Kategooria: Uudised

  ...  politseil õigus ja võimalus teha testostlemist, et kontrollida alkoholi kättesaadavust alaealistele. TAI viis koos kohalike omavalitsustega läbi pilootprojekti alkoholi tarvitamise vähendamiseks noorte seas. Kaup ... 14 November 2018
 4. „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  Kategooria: Uudised

  ... , Pärnumaal, Tartumaal ja Saaremaal. Grupijuhid valiti väljaõppesse koostöös kohalike omavalitsustega. Tulevased grupijuhid töötavad igapäevaselt laste, vanemate ja peredega. See oli neljas põhiprogrammi vä ... 07 November 2018
 5. UURING: Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi

  Kategooria: Blogi

  ...  infot otsima ja nõu küsima, näiteks leiab kasulikku infot veebilehelt tarkvanem.ee, “ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Kohalikud omavalitsused saavad edaspidi pakkuda lapsevanematele suuremas mahus v ... 02 November 2018
 6. Sotsiaalkindlustusamet otsib kaitstud töö teenuse pakkujaid

  Kategooria: Uudised

  ... t kasutab hetkel 630 inimest ja teenus on kättesaadav 29 kohalikus omavalitsuses 79-st. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. november kell 14. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast riigiha ... 19 Oktoober 2018
 7. Sotsiaaltöö värske number analüüsib haldusreformi mõju omavalitsuste hoolekandele

  Kategooria: Uudised

  Septembri lõpus ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö number (3/2018) teeb vahekokkuvõtte haldusreformi järel tehtud muudatustest kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö korralduses. Numbrist saab lugeda ühinemise järel ... 05 Oktoober 2018
 8. Otsitakse uusi „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhte

  Kategooria: Uudised

  Kutsume kohalikke omavalitsusi (KOV) saatma oma piirkonna kandidaate grupijuhtide väljaõppesse, mis toimub 6.-8. novembril 2018. a Tallinnas. Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 20 kandidaati, k ... 27 September 2018
 9. Otsime grupijuhte

  Kategooria: Lasteaias

  Kutsume kohalikke omavalitsusi saatma oma piirkonna kandidaate grupijuhtide väljaõppesse, mis toimub 6.-8. novembril 2018. a Tallinnas.  Taotluste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018. a. Konkursi k ... 21 September 2018
 10. Lõuna lastemaja avas oma uksed

  Kategooria: Uudised

  ... test, politseist, prokuratuurist, ka terapeutide ja psühholoogidega. „Just koostöö on see, kuidas jõuda ka selliste juhtumiteni, mis hetkel varju jäävad, kas siis ei osata reageerida või kardetakse rääkida. Me ... 12 September 2018
 11. Koolitused

  Kategooria: Projektid

  Koolituskalendris toome ära kõik kohalikud omavalitsused, mis viivad läbi „Imelised aastad“ koolitusi. 2018. aasta sügisel toimuvad eestikeelsed koolitused järgmistes omavalitsustes: Elva, Haapsalu, Har ... 28 Juuni 2018
 12. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust ...

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" mais väljakuulutatud toetuskonkursil osales 16 kohalikku omavalitsust. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest ja Ida piirkonnas  kuni kolmveerand ... 19 Juuni 2018
 13. Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur

  Kategooria: Uudised

  ... eskkonda tajutakse turvalisena, millised toetavad teenused on olemas ja kättesaadavad. TAI koostas ülevaated eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste otsusetegijatele ja elanikele lihtsas vormis ülevaa ... 13 Aprill 2018
 14. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  aegrida, sest uue haldusjaotuse järgi on Hiiumaal ainult üks kohalik omavalitsus). Andmed: 2017. a. Allikas: Statistikaameti andmebaasi tabel RV022. Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud (100 000 kohta)  ... 09 Aprill 2018
 15. Südamekuu juhib tähelepanu meeste seksuaaltervisele

  Kategooria: Uudised

  ... si. Südamekuu raames toimuvaid liikumisüritusi korraldavad kohalikud omavalitsused, kogukonnad, tervist edendavad töökohad, koolid ja lasteaiad.    ... 02 Aprill 2018
 16. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

  Kategooria: Uudised

  ... se panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid, tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid, arstide ja haiglate esindajai ... 29 Märts 2018
 17. Sotsiaalkaitseminister tunnustas parimaid sotsiaaltöötajaid

  Kategooria: Uudised

  ... idulikul tunnustusüritusel. „Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt pakutava abi kombineerimisel inimesele parimate lahenduste leidmiseks,“ sõnas minis ... 20 Märts 2018
 18. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil oli aktiivseim Lõuna piirkond

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" selle aasta esimesel koolitustoetuste konkursil osales 21 kohalikku omavalitsust. Kõige rohkem taotlusi esitati Lõuna piirkonnast, kus on tänu eelmisel aastal läbi  ... 07 Märts 2018
 19. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... õtab vaatluse alla kohalike omavalitsuste määrused, millega reguleeritakse sotsiaalteenuste osutamise tingimusi: milliseid piiranguid on lubatud kehtestada ja milliseid mitte. Loe artiklit Vandeadvoka ... 06 Märts 2018
 20. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tust ajas. Võrdlus on toodud Eesti keskmisega. Kolmanda lehekülje fookuseks on erinevused maakonna kohalike omavalitsuste vahel. Neljandal leheküljel olev suur võrdlusgraafik annab ülevaate 50 tervise ja heaolug ... 13 Veebruar 2018