Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Lõuna lastemaja avas oma uksed

  Kategooria: Uudised

  ... test, politseist, prokuratuurist, ka terapeutide ja psühholoogidega. „Just koostöö on see, kuidas jõuda ka selliste juhtumiteni, mis hetkel varju jäävad, kas siis ei osata reageerida või kardetakse rääkida. Me ... 12 September 2018
 2. Koolitused

  Kategooria: Projektid

  Koolituskalendris toome ära kõik kohalikud omavalitsused, mis viivad läbi „Imelised aastad“ koolitusi. 2018. aasta sügisel toimuvad eestikeelsed koolitused järgmistes omavalitsustes: Elva, Haapsalu, Har ... 28 Juuni 2018
 3. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust ...

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" mais väljakuulutatud toetuskonkursil osales 16 kohalikku omavalitsust. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest ja Ida piirkonnas  kuni kolmveerand ... 19 Juuni 2018
 4. Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur

  Kategooria: Uudised

  ... eskkonda tajutakse turvalisena, millised toetavad teenused on olemas ja kättesaadavad. TAI koostas ülevaated eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste otsusetegijatele ja elanikele lihtsas vormis ülevaa ... 13 Aprill 2018
 5. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  aegrida, sest uue haldusjaotuse järgi on Hiiumaal ainult üks kohalik omavalitsus). Andmed: 2017. a. Allikas: Statistikaameti andmebaasi tabel RV022. Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud (100 000 kohta)  ... 09 Aprill 2018
 6. Südamekuu juhib tähelepanu meeste seksuaaltervisele

  Kategooria: Uudised

  ... si. Südamekuu raames toimuvaid liikumisüritusi korraldavad kohalikud omavalitsused, kogukonnad, tervist edendavad töökohad, koolid ja lasteaiad.    ... 02 Aprill 2018
 7. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

  Kategooria: Uudised

  ... se panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid, tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid, arstide ja haiglate esindajai ... 29 Märts 2018
 8. Sotsiaalkaitseminister tunnustas parimaid sotsiaaltöötajaid

  Kategooria: Uudised

  ... idulikul tunnustusüritusel. „Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt pakutava abi kombineerimisel inimesele parimate lahenduste leidmiseks,“ sõnas minis ... 20 Märts 2018
 9. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil oli aktiivseim Lõuna piirkond

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" selle aasta esimesel koolitustoetuste konkursil osales 21 kohalikku omavalitsust. Kõige rohkem taotlusi esitati Lõuna piirkonnast, kus on tänu eelmisel aastal läbi  ... 07 Märts 2018
 10. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... õtab vaatluse alla kohalike omavalitsuste määrused, millega reguleeritakse sotsiaalteenuste osutamise tingimusi: milliseid piiranguid on lubatud kehtestada ja milliseid mitte. Loe artiklit Vandeadvoka ... 06 Märts 2018
 11. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tust ajas. Võrdlus on toodud Eesti keskmisega. Kolmanda lehekülje fookuseks on erinevused maakonna kohalike omavalitsuste vahel. Neljandal leheküljel olev suur võrdlusgraafik annab ülevaate 50 tervise ja heaolug ... 13 Veebruar 2018
 12. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... eeriumidest, maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, mittetulundusühingutest, erasektorist ning erinevatest sidus-, siht- ja huvirühmadest. Kõigi nende inimeste panus on olnud väga tänuväärne ning m ... 09 Veebruar 2018
 13. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ja heaoluprofiili ... 09 Veebruar 2018
 14. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste pla ... 09 Veebruar 2018
 15. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... : projektijuht Marju Medar, marju.medar@tlu.ee, TLÜ ühiskonnateaduste instituut Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi? 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele (2015) See on tervi ... 09 Veebruar 2018
 16. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... sestada, valides failis alamlehe EESTI. Andmesisestustabel on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu Instituut tabelit parandada ja täiendada, seetõttu on ... 09 Veebruar 2018
 17. Indikaatorite selgitav nimekiri

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas: Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised näitajad  ... 09 Veebruar 2018
 18. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku analüüsi ja planeerimist.  ... 08 Veebruar 2018
 19. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  läbi igal aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste tervisenõukogudesse. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks  ... 08 Veebruar 2018
 20. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  omavalitsuse kui maakonna või piirkonna tasandil. Nõukogu luues tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse põhimäärusest ja maakonna tasandil juhtivrolli täitva organisatsiooni (omavalitsuste liit, arenduskesk ... 08 Veebruar 2018