Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Programm "Imelised aastad" pakub osalistele kasulikku teavet ja ilusaid tundeid

  Kategooria: Blogi

  ... endale tunnistada, et me mõnda asja ei oska, et ka emaks ja isaks olemist tuleb õppida, siis selle sõnumi viimine emade, isade, perede ja ka kohalike omavalitsusteni on väga oluline. ... 11 Aprill 2017
 2. Ajakirja Sotsiaaltöö värske number analüüsib haldusreformi mõju sotsiaaltöö korraldusele

  Kategooria: Uudised

  Kohalike omavalitsuste ühinemise eesmärk on tekitada neile võimekus pakkuda nüüdisaegseid ja kvaliteetseid avalikke teenuseid ning mõjutada piirkondlikku arengut. Sotsiaaltöö ... 06 Märts 2017
 3. Tunnustuse said tegusamad alkoholikahjude vähendajad

  Kategooria: Uudised

  ... Seejärel saavad kõik maavalitsused esitada tunnustamiseks oma maakonna kandidaadi. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste spetsialistidega. ... 01 Märts 2017
 4. Tervise Arengu Instituut rakendab vanemlusprogrammi koostöös kohalike omavalitsustega

  Kategooria: Lasteaias

  ... ja venekeelse elanikkonna seas. Programmid pakuvad tuge kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistidele perede probleemide ennetamisel, varajasel märkamisel ja sekkumisel. Programmide eesmärk ... 06 Veebruar 2017
 5. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

  Kategooria: Projektid

  ... aastat. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti nii eesti kui vene keeles, koostöös kohalike omavalitsustega. Kontakt: Külli Laisaar, ... 06 Veebruar 2017
 6. Konverentsid

  Kategooria: Alkohol

  ... e et addictologie) Milline on alkoholi roll Eesti täiskasvanute elus? Riina Raudne, Terve Eesti SA Kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekt, Laura Aaben, Tervise Arengu Instituut ... 02 Veebruar 2017
 7. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... Kui kuulata kuidas ta kohalikus raadios terviseteemadel räägib või lugeda lehest tema artikleid, on aru saada, et inimene teab, millest ta räägib ning suudab seda ka oma sõnadega ... 30 Jaanuar 2017
 8. Vanemakoolituste programm „Imelised aastad“ laieneb üle Eesti

  Kategooria: Uudised

  ... viib läbi Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega. Koolituste korraldamise konkursile laekus 21 sooviavaldust, mille hulgast valiti septembrist kuni 2017. a veebruarini ... 15 September 2016
 9. Alkoholi ostmisel on dokumendi küsimise tase paranenud

  Kategooria: Uudised

  ... teavitamine. Samuti on Tervise Arengu Instituut koostöös mitmete kohalike omavalitsustega suunanud nii lastevanemaid, ettevõtjaid kui kogukonnas aktiivseid inimesi pöörama rohkem ... 14 Juuli 2016
 10. Ajakiri Sotsiaaltöö tutvustab uusi võimalusi hoolekandeteenuste arendamiseks

  Kategooria: Uudised

  Omavalitsuste võimekus ja valmisolek sotsiaalteenuseid uuenda ning arendada sõltub eeskätt inimestest, nii sotsiaalvaldkonna töötajatest kui ka kohalike omavalitsuste volikogude ... 26 Mai 2016
 11. Vigastustesse suremise suurimaid põhjuseid on alkoholi- ja narkomürgistused

  Kategooria: Uudised

  ... ja piirata alkoholireklaami. Samuti tuleb arendada alkoholitarvitamise häirega isikutele suunatud tugiteenuseid, rakendada joobetunnustega inimestele müügikeeldu ja toetada kohalike omavalitsuste ... 21 Aprill 2016
 12. Kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub karistamise asemel kuulama

  Kategooria: Uudised

  ... ennetus- ja tugisüsteemid,“ sõnas Tsahkna. Lastekaitseseaduse kohaselt on kõigil inimestel, kellel on teavet abivajavast lapsest, kohustus viivitamata teavitada sellest kohaliku ... 19 Aprill 2016
 13. Riik maksab täiendavalt 80 000 eurot koolipuuvilja ja -köögivilja toetuseks

  Kategooria: Uudised

  ... olla haridusasutus, puu- ja köögiviljatoodete pakkuja, kohalik omavalitsus haridusasutuste nimel või haridusasutust esindav koolipuuviljatoetuse taotlemise eesmärgil loodud juriidiline ... 23 Märts 2016
 14. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub oma juubeli puhul tegema kingitust tervisele

  Kategooria: Uudised

  ... äitumise ja keskkonnategurite poolt. Olukorra parandamiseks on vaja kõigi osalust - panustama peavad nii riik, kohalik omavalitsus, era- ja kolmas sektor kui iga üksikisik. Üksikisikut innustab vastav kokkul ... 02 Märts 2016
 15. Aasta esimene "Sotsiaaltöö" keskendub deinstitutsionaliseerimisele

  Kategooria: Uudised

  ... damist ja töövõimetoetuse maksmist, antakse ülevaade muudatustest abivahendite korraldusest riigi ja teenuseosutaja vaatevinklist ning teavitatakse kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajatele korraldatavast supervisiooni ... 29 Veebruar 2016
 16. Balti riigid alustavad koostööd laste alkoholitarbimise ennetamiseks

  Kategooria: Uudised

  Tallinna linnavalitsus kiitis täna heaks koostöömemorandumi projekti Riia, Vilniuse, Tallinna, Kaunase, Pärnu ja Klaipeda linnavalitsuse vahel, edendamaks kohalike omavalitsuste koostööd laste ja noort ... 27 Jaanuar 2016
 17. Kukkumiste ennetamine: enesekontrolli küsimused

  Kategooria: Töökohal

  ... lähiümbrus ja tänavad: koostöö kohaliku omavalitsusega Tänavad teie töökoha ümbruses on pimedal ajal piisavalt valgustatud Ümbruses on teostatud ... 19 Jaanuar 2016
 18. Hoiame tervist: ennetame kukkumisi!

  Kategooria: Töökohal

  ... ja tänavate heakord ja valgustamine ning libedatõrje on kohaliku omavalitsuse korraldada. Ohtlikest kohtadest või halvasti teostatud-teostamata töödest tuleb esimesel võimalusel ... 13 Jaanuar 2016
 19. 2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

  Kategooria: Uudised

  ... 329, 164,5 ja 98,7 eurot. Uue aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus. Üheks olulisemaks muudatuseks on miinimumnõuete kehtestamine kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste kvaliteedi ... 30 Detsember 2015
 20. Ajakirja Sotsiaaltöö värske number tutvustab uuest aastast jõustuvaid muudatusi

  Kategooria: Uudised

  ... avaid teenuseid, aga ka kohalike omavalitsuste poolt osutatavatele hoolekandeteenustele kehtestatavaid nõudeid. Lisaks saab värskest ajakirjanumbrist lugeda tõenduspõhiste sekkumiste kasutamisest töös  ... 18 Detsember 2015