Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ilmus vene keelne käsiraamat puudega laste peredele

  Kategooria: Blogi

  ... ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare ulatuses, sünnist täiseani, ülevaadet nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandi toetustest ja teenustest nii sotsiaal- ... 15 Jaanuar 2018
 2. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses; maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, ... 05 Jaanuar 2018
 3. Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

  Kategooria: Uudised

  ... ülesanded rahvastiku tervise edendamisel võtavad üle kohalikud omavalitsused, kes peavad valima asutuse, kelle kaudu rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid edaspidi maakonna ... 06 Detsember 2017
 4. Kaia Iva: sotsiaalvaldkond vajab inimkesksust ja innovatsiooni

  Kategooria: Uudised

  ... õpetavate ülikoolide õppejõud ja üliõpilased, kohalike omavalitsuste ja hoolekandetöötajad, riigiasutuste töötajad, sotsiaalteemasid kastavad ajakirjanikud ... 31 Oktoober 2017
 5. Ajakiri Sotsiaaltöö tähistab 20. sünnipäeva

  Kategooria: Uudised

  ... eksperdid ülikoolidest, riigiasutustest, kohalikest omavalitsustest ja erialaorganisatsioonidest. Seminari avavad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer. ... 30 Oktoober 2017
 6. Imeliste Aastate programm ennetab probleeme kodus ja kogukonnas

  Kategooria: Blogi

  Koostöös kohalike omavalitsustega alustas septembris-oktoobris üle eesti tööd 16 uut "Imeliste aastate" gruppi. Programm on mõeldud lastavanematele, kes vajavad tuge nin ... 23 Oktoober 2017
 7. Üle Eesti alustasid uued vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgrupid

  Kategooria: Uudised

  2017. aasta septembris-oktoobris alustas üle Eesti tööd 16 uut vanemahariduse programmi „Imelised aastad“ koolitusgruppi koostöös kohalike omavalitsustega. Koolitused ... 19 Oktoober 2017
 8. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber keskendub võrgustikutööle

  Kategooria: Uudised

  ...  Artiklid teistel teemadel Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor ja doktorant Kersti Kriisk analüüsis vabatahtlikult ühinevate kohalike omavalitsuste prioriteete sotsiaalvaldkonnas. ... 03 Oktoober 2017
 9. Vanemlusprogramm "Imelised aastad" ootab grupijuhikandidaate

  Kategooria: Uudised

  ... pereterapeut, noorsootöötaja, lasteaia- või kooliõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Grupijuhiks ei pruugi sobida rollikonflikti tekkimise ohu tõttu kohaliku omavalitsuse ... 22 September 2017
 10. Selgusid konkursi tulemused „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks kohalikes omavalitsustes

  Kategooria: Uudised

  26. aprillil k. a kuulutati välja uus üle-eestiline konkurss vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolituste läbiviimiseks kohalikes omavalitsustes 2017. a teisel poolaastal. ... 09 Juuni 2017
 11. Appi tõttab lastekaitse osakond

  Kategooria: Blogi

  Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate igapäevatöö sujumine sõltub eelkõige omavalitsuse tüübist, selgub Sotsiaalministeeriumi äsja avaldatud ... 05 Juuni 2017
 12. Ajakiri „Sotsiaaltöö“ kirjutab, kuidas saada ja jääda sotsiaaltöötajaks

  Kategooria: Uudised

  ... lahutuse puhul perelepitust. Sotsiaalministeeriumi analüütik Age Viira tutvustab uuringut, millega hinnati kohalike omavalitsuste võimekust lastekaitse korraldamisel. Tervise Arengu ... 02 Juuni 2017
 13. Tervise Arengu Instituut avas Sitsi „süstlavahetuspunkti“ teemalise veebilehe

  Kategooria: Uudised

  ... kohalike elanikega, kuid kahjuks pole teave kõigini jõudnud ja sisuline arutelu õnnestunud,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna ... 02 Mai 2017
 14. Tervise Arengu Instituut kutsub kohalikke omavalitsusi läbi viima „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut viib läbi konkursi kohalikele omavalitsustele „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi läbiviimiseks perioodil august 2017 – detsember 2017. Planeeritud ... 26 Aprill 2017
 15. Programm "Imelised aastad" pakub osalistele kasulikku teavet ja ilusaid tundeid

  Kategooria: Blogi

  ... endale tunnistada, et me mõnda asja ei oska, et ka emaks ja isaks olemist tuleb õppida, siis selle sõnumi viimine emade, isade, perede ja ka kohalike omavalitsusteni on väga oluline. ... 11 Aprill 2017
 16. Ajakirja Sotsiaaltöö värske number analüüsib haldusreformi mõju sotsiaaltöö korraldusele

  Kategooria: Uudised

  Kohalike omavalitsuste ühinemise eesmärk on tekitada neile võimekus pakkuda nüüdisaegseid ja kvaliteetseid avalikke teenuseid ning mõjutada piirkondlikku arengut. Sotsiaaltöö ... 06 Märts 2017
 17. Tunnustuse said tegusamad alkoholikahjude vähendajad

  Kategooria: Uudised

  ... Seejärel saavad kõik maavalitsused esitada tunnustamiseks oma maakonna kandidaadi. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste spetsialistidega. ... 01 Märts 2017
 18. Tervise Arengu Instituut rakendab vanemlusprogrammi koostöös kohalike omavalitsustega

  Kategooria: Lasteaias

  ... ja venekeelse elanikkonna seas. Programmid pakuvad tuge kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistidele perede probleemide ennetamisel, varajasel märkamisel ja sekkumisel. Programmide eesmärk ... 06 Veebruar 2017
 19. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

  Kategooria: Projektid

  ... aastat. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti nii eesti kui vene keeles, koostöös kohalike omavalitsustega. Kontakt: Kärt Vajakas, ... 06 Veebruar 2017
 20. Konverentsid

  Kategooria: Alkohol

  ... e et addictologie) Milline on alkoholi roll Eesti täiskasvanute elus? Riina Raudne, Terve Eesti SA Kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekt, Laura Aaben, Tervise Arengu Instituut ... 02 Veebruar 2017