Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil oli aktiivseim Lõuna piirkond

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" selle aasta esimesel koolitustoetuste konkursil osales 21 kohalikku omavalitsust. Kõige rohkem taotlusi esitati Lõuna piirkonnast, kus on tänu eelmise ... 07 Märts 2018
 2. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... Rait Kuuse avab deinstitutsionaliseerimise mõiste tausta (mõlemad autorid sotsiaalministeeriumist). Õiguskantseri nõunik Kristi Ploom võtab vaatluse alla kohalike omavalitsuste ... 06 Märts 2018
 3. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  hetkeseisu maakondades ja kohalikes omavalitsustes. Rändega rahvaarv erineb "ilma rändeta" aastakeskmisest või 1. jaanuari rahvaarvust selle poolest, et kajastab ka registreeritud elukohavahetus ... 13 Veebruar 2018
 4. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ning avalike arutelude kaudu suur hulk inimesi erinevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumidest, maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, mittetulundusühingutest, erasektorist ... 09 Veebruar 2018
 5. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ... 09 Veebruar 2018
 6. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... kasutada kohalike rahvatervise tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu tulemustele toetudes saavad maa- ja omavalitsused kujundada kohalikke poliitikaid ja kohalike elanike vajadustele vastavaid ... 09 Veebruar 2018
 7. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... TLÜ ühiskonnateaduste instituut Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi? 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele (2015) See on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade ... 09 Veebruar 2018
 8. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ning neid on võimalik soovi korral ise sisestada, valides failis alamlehe EESTI. Andmesisestustabel on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu ... 09 Veebruar 2018
 9. Indikaatorite selgitav nimekiri

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas: Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised ... 09 Veebruar 2018
 10. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku ... 08 Veebruar 2018
 11. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste tervisenõukogudesse. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks ... 08 Veebruar 2018
 12. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ... on tervisenõukogu, mis saab toimida nii kohaliku omavalitsuse kui maakonna või piirkonna tasandil. Nõukogu luues tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse põhimäärusest ... 08 Veebruar 2018
 13. Ootame kohalikke omavalitsusi taotlema toetust „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks

  Kategooria: Uudised

  Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda toetust vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolituste läbiviimiseks sel kevadel ja sügisel. Toetust on võimalik saada kuni pool koolitus ... 29 Jaanuar 2018
 14. Ilmus venekeelne käsiraamat puudega laste peredele

  Kategooria: Blogi

  ... ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare ulatuses, sünnist täiseani, ülevaadet nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandi toetustest ja teenustest nii sotsiaal- ... 15 Jaanuar 2018
 15. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses; maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, ... 05 Jaanuar 2018
 16. Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

  Kategooria: Uudised

  ... ülesanded rahvastiku tervise edendamisel võtavad üle kohalikud omavalitsused, kes peavad valima asutuse, kelle kaudu rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid edaspidi maakonna ... 06 Detsember 2017
 17. Kaia Iva: sotsiaalvaldkond vajab inimkesksust ja innovatsiooni

  Kategooria: Uudised

  ... õpetavate ülikoolide õppejõud ja üliõpilased, kohalike omavalitsuste ja hoolekandetöötajad, riigiasutuste töötajad, sotsiaalteemasid kastavad ajakirjanikud ... 31 Oktoober 2017
 18. Ajakiri Sotsiaaltöö tähistab 20. sünnipäeva

  Kategooria: Uudised

  ... eksperdid ülikoolidest, riigiasutustest, kohalikest omavalitsustest ja erialaorganisatsioonidest. Seminari avavad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer. ... 30 Oktoober 2017
 19. Imeliste Aastate programm ennetab probleeme kodus ja kogukonnas

  Kategooria: Blogi

  Koostöös kohalike omavalitsustega alustas septembris-oktoobris üle eesti tööd 16 uut "Imeliste aastate" gruppi. Programm on mõeldud lastavanematele, kes vajavad tuge nin ... 23 Oktoober 2017
 20. Üle Eesti alustasid uued vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgrupid

  Kategooria: Uudised

  2017. aasta septembris-oktoobris alustas üle Eesti tööd 16 uut vanemahariduse programmi „Imelised aastad“ koolitusgruppi koostöös kohalike omavalitsustega. Koolitused ... 19 Oktoober 2017