Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur

  Kategooria: Uudised

  ... eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste otsusetegijatele ja elanikele lihtsas vormis ülevaade maakonna tervise ja heaolu näitajatest ning pakkuda alusmaterjali maakondade tervise- ja heaoluprofiilide ... 13 Aprill 2018
 2. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... esitatud aegrida, sest uue haldusjaotuse järgi on Hiiumaal ainult üks kohalik omavalitsus). Andmed: 2017. a. Allikas: Statistikaameti andmebaasi tabel RV022. Eakate (üle 65-aastaste) osatähtsus ... 09 Aprill 2018
 3. Südamekuu juhib tähelepanu meeste seksuaaltervisele

  Kategooria: Uudised

  ... kohalikud omavalitsused, kogukonnad, tervist edendavad töökohad, koolid ja lasteaiad.    ... 02 Aprill 2018
 4. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

  Kategooria: Uudised

  ... kes ootab arengukava koostamisse panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid, tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid, ... 29 Märts 2018
 5. Sotsiaalkaitseminister tunnustas parimaid sotsiaaltöötajaid

  Kategooria: Uudised

  ... tänasel rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeva pidulikul tunnustusüritusel. „Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt ... 20 Märts 2018
 6. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil oli aktiivseim Lõuna piirkond

  Kategooria: Uudised

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" selle aasta esimesel koolitustoetuste konkursil osales 21 kohalikku omavalitsust. Kõige rohkem taotlusi esitati Lõuna piirkonnast, kus on tänu eelmise ... 07 Märts 2018
 7. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... Rait Kuuse avab deinstitutsionaliseerimise mõiste tausta (mõlemad autorid sotsiaalministeeriumist). Õiguskantseri nõunik Kristi Ploom võtab vaatluse alla kohalike omavalitsuste ... 06 Märts 2018
 8. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... millest neli on esitatud aegreana, näidates muutust ajas. Võrdlus on toodud Eesti keskmisega. Kolmanda lehekülje fookuseks on erinevused maakonna kohalike omavalitsuste vahel. Neljandal ... 13 Veebruar 2018
 9. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ning avalike arutelude kaudu suur hulk inimesi erinevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumidest, maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, mittetulundusühingutest, erasektorist ... 09 Veebruar 2018
 10. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ... 09 Veebruar 2018
 11. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... kasutada kohalike rahvatervise tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu tulemustele toetudes saavad maa- ja omavalitsused kujundada kohalikke poliitikaid ja kohalike elanike vajadustele vastavaid ... 09 Veebruar 2018
 12. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... TLÜ ühiskonnateaduste instituut Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi? 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele (2015) See on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade ... 09 Veebruar 2018
 13. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ning neid on võimalik soovi korral ise sisestada, valides failis alamlehe EESTI. Andmesisestustabel on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu ... 09 Veebruar 2018
 14. Indikaatorite selgitav nimekiri

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas: Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised ... 09 Veebruar 2018
 15. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku ... 08 Veebruar 2018
 16. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste tervisenõukogudesse. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks ... 08 Veebruar 2018
 17. Tervisenõukogud

  Kategooria: Paikkonnas

  ... on tervisenõukogu, mis saab toimida nii kohaliku omavalitsuse kui maakonna või piirkonna tasandil. Nõukogu luues tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse põhimäärusest ... 08 Veebruar 2018
 18. Ootame kohalikke omavalitsusi taotlema toetust „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks

  Kategooria: Uudised

  Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda toetust vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolituste läbiviimiseks sel kevadel ja sügisel. Toetust on võimalik saada kuni pool koolitus ... 29 Jaanuar 2018
 19. Ilmus venekeelne käsiraamat puudega laste peredele

  Kategooria: Blogi

  ... ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare ulatuses, sünnist täiseani, ülevaadet nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandi toetustest ja teenustest nii sotsiaal- ... 15 Jaanuar 2018
 20. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses; maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, ... 05 Jaanuar 2018