Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 103 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Alkoholitarvitamise häire ravi konverents keskendub kaksikdiagnoosiga patsientidele

  Kategooria: Uudised

  ... protsessis. Suurbritannia kogemust tutvustavad dr Duncan Raistrick ja kliiniline psühholoog Gillian Tober Leedsi Ülikoolist ning 20 aastase kogemusega vaimse tervise õde Päivi Salminen. ... 11 Jaanuar 2018
 2. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... maakondliku/omavalitsuse arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs ... 05 Jaanuar 2018
 3. Suhtume alkoholisõltuvusega inimestesse lugupidavalt

  Kategooria: Blogi

  ... alkoholitarvitamise häire ravi spetsiaalsetes keskustes. Need keskused asuvad Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikumi, Pärnu haigla, Viljandi ja Lõuna-Eesti ... 04 Jaanuar 2018
 4. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab innovaatilistest lahendustest hoolekandes

  Kategooria: Uudised

  ... ja Taastumise Kool tutvustavad personaalsele taastumisele keskenduvat mõtteviisi, mida võetakse aina enam aluseks vaimse tervise valdkonnas. Tallinna koja juht Mihkel Tõkke kirjutab ... 02 Jaanuar 2018
 5. Alkoholitarvitamise häire – TAI ootab tervishoiutöötajaid ennast täiendama

  Kategooria: Blogi

  ... ka Viljandis, Paides, Rakveres ja Põlvas koolitusi, mille eesmärgiks on õpetada üldarstiabis rakendatav tõenduspõhine meetod kiireks alkoholi liigtarvitamise tuvastamiseks ... 27 Detsember 2017
 6. TAI laiendab sõltuvusprobleemidega alaealiste ravivõimalusi

  Kategooria: Uudised

  ... teises piirkonnas ja vastavalt tuleb sõltuvusprobleemidega noorukite ravisse ja rehabilitatsiooni rohkem panustada.“ 15-16 aastaselt on narkootikume tarvitanud juba 38% kooliõpilastest. ... 27 Detsember 2017
 7. Riik võimaldab 100 000 inimesel saada teada oma geneetilised riskid

  Kategooria: Uudised

  Riik eraldab järgmisel aastal 5 miljonit eurot sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli ühisele arendusprojektile, mille käigus kogutakse 100 000 inimese geeniandmed ... 21 Detsember 2017
 8. Tõenduspõhisus hariduses ‒ kellele ja miks?

  Kategooria: Blogi

  ... tuginedes on võimalik sobiv strateegia lihtsalt välja valida. Koolis kasutatavaid metoodikaid on palju ja igas klassis on õpetaja valinud just selle, mida tema peab klassile kõige ... 20 Detsember 2017
 9. Loo mänguga kodurahu

  Kategooria: Blogi

  Koolides kasutatavat VEPA- (veel paremaks) mängu saab käitumis- ja keskendumisprobleemide korral koduski rakendada. Eneseregulatsiooni oskus eristab sageli n-ö korralikke lapsi nendest, ... 20 Detsember 2017
 10. Lastehoid töökohal säästab närve ja loob turvatunnet

  Kategooria: Blogi

  ... märgib Sinani. Oma lastehoiutuba on viimased viis aastat olemas ka Tallinna Ülikoolil. See on rohkem küll mõeldud noortele lapsevanematele-üliõpilastele, aga kui peaks ... 05 Detsember 2017
 11. Lastehoid töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... laste päeva sisustades kokku puutuvad. Teemat vaeb ka detsembrikuine Terviseinfo blogi, kus tutvustame lähemalt Tallinna Ülikooli lastetuba ning Swedbanki väikelaste hoiu teenust. Kuidas ... 29 November 2017
 12. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama psühhosotsiaalset keskkonda

  Kategooria: Blogi

  ...  Veebiportaalis terviseinfo.ee asuva hindamiskeskkonna kaudu saab iga koolieelne lasteasutus lasta oma personalil ja lastevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi ... 28 November 2017
 13. Ennetuse õppekava

  Kategooria: Narkomaania

  ... tõenduspõhised ega ei oma positiivset mõju inimese käitumisele. Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest ... 27 November 2017
 14. Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  Kategooria: Uudised

  ... 23,5 eurot. Kokku tasus haigekassa kõikide inimeste töövõimetuspäevade eest 108 miljonit eurot. Ennetuse valdkonnas näeme, et, kooliõdede vastuvõtud on ... 27 November 2017
 15. Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember

  Kategooria: Uudised

  ... käest-kätte, Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, kuni 4. detsembril kella 17.00-ni. Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, ... 27 November 2017
 16. Õpetajad

  Kategooria: Koolis

  Käitumisoskuste Mäng on koolikeskkonnas kasutatav programm, mis loob õppimist soodustava keskkonna, arendab laste võimet enda reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab ... 24 November 2017
 17. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustik aitab koolieelse lasteasutuse tervisemeeskonnal või -nõukogul hinnata tervisemeeskonna suutlikkust ... 23 November 2017
 18. Diabeet lastel ja noortel

  Kategooria: Lasteaias

  Projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ üheks tegevussuunaks on diabeeti põdevate laste ja noorte toetamine haridusasutuses. Eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti ... 23 November 2017
 19. Tervisekasvatus

  Kategooria: Lasteaias

  ...  Instituudi algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötaja ... 23 November 2017
 20. Suutervis

  Kategooria: Lasteaias

  Suukool.ee on Haigekassa projekti "Laste hammaste tervis" veebilehekülg. Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust suutervisest ja selle abil kasvatada Eestis tervete hammastega last ... 23 November 2017