Otsi

Otsi sõna laps Kokku: 56 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. TEL võrgustiku suvekool 2018

  Kategooria: Lasteaias

  ...  oma ettekandes positiivsele kasvatusele ja sellele, millist tuge vajavad lapsevanemad selle elluviimisel. Ettekannete vahepeal aitas meil selga sirutada Tartu Lasteaed Pääsupesa liikumis- ja ujumisõpetaja  ... 15 August 2018
 2. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ... s koolitusgruppe veel läbi viinud ei ole. Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ... 19 Juuni 2018
 3. Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt

  Kategooria: Uudised

  ... urimisprojektis Tervise Arengu Instituut (TAI). Projektiga STOP – Teadus ja tehnoloogia lapseea ülekaalulisuse poliitikas – otsitakse lahendusi juba epideemia mõõtmeid võtvale laste ülekaalulisuse pr ... 07 Juuni 2018
 4. Ilmus inimväärikusele ja sotsiaalsele õiglusele pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö number

  Kategooria: Uudised

  ... va ja/või õigusrikkumise toime pannud lapse suunamine sotsiaalse rehabilitatsiooni, kinnise lasteasutuse või mitmedimensioonilise pereteraapia teenusele ning mida kujutab endast lepitusteenus. Loe artiklit Väärik ... 05 Juuni 2018
 5. Tubakast aitavad loobuda positiivne eluhoiak ning nõustaja toetus

  Kategooria: Blogi

  ... u kusagile mujale investeerida, näiteks oma tervisesse. On ka neid, kes tahavad säästa oma peret ja lapsi. On ka neid, kes ütlevad, et neile ei meeldi see, et nad peavad koos alluvatega suitsunurgas käim ... 28 Mai 2018
 6. Turvaline puhkus

  Kategooria: Töökohal

  ... veekogu ääres oma kaaslasi üksi ega lapsi järelevalveta. Uppuv inimene ei tee häält. Õpetage oma lapsele juba varakult selgeks ujumisoskus ja rääkige temaga veega seonduvatest ohtudest. Veesõidu ... 25 Mai 2018
 7. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni ...

  Kategooria: Blogi

  ... emusi andnud VEPA metoodikal, mida Eestis on seni rakendatud koolides. VEPA mängul maailmas on pikk ajalugu ja need lapsed, kes kunagi hakkasid mängima esialgset VEPA versiooni 60-ndate aastate lõpu ... 09 Mai 2018
 8. Programmi mõju-uuringud

  Kategooria: Projektid

  ... simist). Peamise hindamisvahendina kasutati Eybergi lapse käitumise küsimustikku, mis on laialdaselt kasutusel ka teistes vanemlusprogrammi riikides. Joonisel on toodud kolme küsitluse tulemused (191 k ... 08 Mai 2018
 9. Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi lastevanematele mõeldud käsiraamat toetab vanemaid lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel kodus.  TAI VEPA programmi projektijuhi Anita Baumbachi sõnul on raamat „VEPA kodu“ eeskätt m ... 08 Mai 2018
 10. Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalkindlustusameti lastemajast on sel aastal abi saanud juba 32 seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapse, amet plaanib sel aastal avada keskuse ka Lõuna-Eestis. Sotsiaalkindlustusameti l ... 25 Aprill 2018
 11. Uuring: Iga neljas 1. klassi laps on ülekaalus või rasvunud ...

  Kategooria: Uudised

  Iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud, selgub täna esitletud laste rasvumise seireuuringust. Seejuures rasvunuid on kümnendik ja lisaks lihtsalt ülekaalulisi on 16 protsenti koo ... 25 Aprill 2018
 12. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... vanuses rohkem. See annab teavet vajalikeks investeeringuteks lähemas ja kaugemas perspektiivis. % 2017 SA, RV022 7 Eakate (>65a) osatähtsus (%) Eakate (üle 65-aastaste) osatähtsus ela ... 09 Aprill 2018
 13. Kevadine VEPA uudiskiri hakkab tutvustama VEPA inimeste kogemusi

  Kategooria: Blogi

  ... PA programmi Eestisse toomise."Tean, et VEPA päriselt toimib, olen ise näinud, kuidas VEPA lapsed koos õpetajaga ühiste eesmärkide nimel töötavad ning üksteises märgatakse head. VEPA annab meile julgu ... 19 Märts 2018
 14. Lisatud suhkrud lasteasutuste toitudes – mida nendega teha?

  Kategooria: Blogi

  Hiljuti küttis kirgi teema, et lasteasutustes pakutavad toidud on tihti liiga magusad. Lasteasutuste menüüdele kehtivad kindlad nõudmised – kui palju peab laps energiat saama, kui suure osa sellest pe ... 13 Märts 2018
 15. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... korraldatud auditist selgub, et järjest rohkem omavalitsusi on asunud nõudma seadusjärgsetest ülalpidajatelt välja omavalitsuse eestkostel olevale lapsele elatisraha, nagu seda näeb ette seadus, kirjuta ... 06 Märts 2018
 16. Märts kutsub vähendama suhkrutarbimist

  Kategooria: Uudised

  ... a enam kui on soovitatav, lapsed koguni 3-4 korda enam. Liigne suhkrutarbimine mõjutab aga inimeste tervist ja võib kaasa aidata mitmete haiguste tekkimisele, nagu ainevahetussündroom ja II tüüpi diabeet, ku ... 27 Veebruar 2018
 17. Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

  Kategooria: Blogi

  ...  veerand 13–15-aastastest õpilastest. Lapsed, kes kasvavad kodus, kus tarvitatakse palju alkoholi, hakkavad ka ise seda suurema tõenäosusega tegema. Üle poolte koolinoortest peabki alkoholi küllaltk ... 22 Veebruar 2018
 18. Iga päev vajas vigastuste tõttu arstiabi üle 400 inimese

  Kategooria: Uudised

  2016. aastal vajas vigastuste tõttu ravi 12% Eesti elanikest, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) analüüsist. Iga päev vajas arstiabi keskmiselt 436 inimest, kellest 98 olid kuni 14-aastased lapsed. Ni ... 19 Veebruar 2018
 19. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... pp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad. Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning ig ... 16 Veebruar 2018
 20. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides. Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi: kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terv ... 09 Veebruar 2018