Otsi

Otsi sõna laps Kokku: 56 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ... d näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning väheneb stress. kasv ... 19 Juuni 2018
 2. Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt

  Kategooria: Uudised

  ... Eestist osaleb uurimisprojektis Tervise Arengu Instituut (TAI). Projektiga STOP – Teadus ja tehnoloogia lapseea ülekaalulisuse poliitikas – otsitakse lahendusi juba epideemia mõõtmeid ... 07 Juuni 2018
 3. Ilmus inimväärikusele ja sotsiaalsele õiglusele pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö number

  Kategooria: Uudised

  ... ja/või õigusrikkumise toime pannud lapse suunamine sotsiaalse rehabilitatsiooni, kinnise lasteasutuse või mitmedimensioonilise pereteraapia teenusele ning mida kujutab endast ... 05 Juuni 2018
 4. Tubakast aitavad loobuda positiivne eluhoiak ning nõustaja toetus

  Kategooria: Blogi

  ... i hinnast. Seda raha saaks ju kusagile mujale investeerida, näiteks oma tervisesse. On ka neid, kes tahavad säästa oma peret ja lapsi. On ka neid, kes ütlevad, et neile ei meeldi se ... 28 Mai 2018
 5. Turvaline puhkus

  Kategooria: Töökohal

  ... üksi ega lapsi järelevalveta. Uppuv inimene ei tee häält. Õpetage oma lapsele juba varakult selgeks ujumisoskus ja rääkige temaga veega seonduvatest ohtudest. Veesõidukiga ... 25 Mai 2018
 6. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni

  Kategooria: Blogi

  ... maailmas väga positiivseid tulemusi andnud VEPA metoodikal, mida Eestis on seni rakendatud koolides. VEPA mängul maailmas on pikk ajalugu ja need lapsed, kes kunagi hakkasid mängima ... 09 Mai 2018
 7. Programmi mõju-uuringud

  Kategooria: Projektid

  ... koolituse lõppemist ning 6 kuud peale koolitust (et jälgida soovitud tulemuste saavutamist ning nende püsimist). Peamise hindamisvahendina kasutati Eybergi lapse käitumise küsimustikku, ... 08 Mai 2018
 8. Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi lastevanematele mõeldud käsiraamat toetab vanemaid lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel kodus.  TAI VEPA programmi projektijuhi Anita Baumbachi sõnul ... 08 Mai 2018
 9. Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalkindlustusameti lastemajast on sel aastal abi saanud juba 32 seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapse, amet plaanib sel aastal avada keskuse ka Lõuna-Eestis. ... 25 Aprill 2018
 10. Uuring: Iga neljas 1. klassi laps on ülekaalus või rasvunud

  Kategooria: Uudised

  Iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud, selgub täna esitletud laste rasvumise seireuuringust. Seejuures rasvunuid on kümnendik ja lisaks lihtsalt ülekaalulisi ... 25 Aprill 2018
 11. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... iibe ja rändega ning analüüsida laste arvu muutust lähiaastatel. Seeläbi saab teada, millises vanuses lapsi on maakonnas vähem, millises vanuses rohkem. See annab teavet vajalikeks ... 09 Aprill 2018
 12. Kevadine VEPA uudiskiri hakkab tutvustama VEPA inimeste kogemusi

  Kategooria: Blogi

  ...  Karin Streimann, kes algatas ka VEPA programmi Eestisse toomise."Tean, et VEPA päriselt toimib, olen ise näinud, kuidas VEPA lapsed koos õpetajaga ühiste eesmärkide nimel töötav ... 19 Märts 2018
 13. Lisatud suhkrud lasteasutuste toitudes – mida nendega teha?

  Kategooria: Blogi

  Hiljuti küttis kirgi teema, et lasteasutustes pakutavad toidud on tihti liiga magusad. Lasteasutuste menüüdele kehtivad kindlad nõudmised – kui palju peab laps energiat ... 13 Märts 2018
 14. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähedaste vajadustest

  Kategooria: Uudised

  ... auditist selgub, et järjest rohkem omavalitsusi on asunud nõudma seadusjärgsetest ülalpidajatelt välja omavalitsuse eestkostel olevale lapsele elatisraha, nagu seda näeb ... 06 Märts 2018
 15. Märts kutsub vähendama suhkrutarbimist

  Kategooria: Uudised

  ... magusat keskmiselt kaks korda enam kui on soovitatav, lapsed koguni 3-4 korda enam. Liigne suhkrutarbimine mõjutab aga inimeste tervist ja võib kaasa aidata mitmete haiguste tekkimisele, ... 27 Veebruar 2018
 16. Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

  Kategooria: Blogi

  ... perekonnas on kogenud veerand 13–15-aastastest õpilastest. Lapsed, kes kasvavad kodus, kus tarvitatakse palju alkoholi, hakkavad ka ise seda suurema tõenäosusega tegema. Üle ... 22 Veebruar 2018
 17. Iga päev vajas vigastuste tõttu arstiabi üle 400 inimese

  Kategooria: Uudised

  ... 14-aastased lapsed. Nii lapsed kui ka täiskasvanud said ligi pooltel juhtudest viga kukkumise tagajärjel. Umbes 50% vigastustest saadi kodus. Kodus saadi enim viga enese äralöömise, ... 19 Veebruar 2018
 18. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad. Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning iga valdkonnaga on seotud indikaatorite ... 16 Veebruar 2018
 19. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ametniku või lapsevanemana kohalikul tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides. Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, ... 09 Veebruar 2018
 20. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Kategooria: Blogi

  ... et see noor inimene/ laps valis omale sellise tee ise. Surmahirm viis ta lõpuks Viljandi haiglasse sõltuvusravi osakonda. Tänaseks on ta ilma narkootikumideta elanud viis aastat. Ta ... 01 Veebruar 2018