Otsi

Otsi sõna statistika Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus

  Kategooria: Uudised

  ... 6,7%, Lätis 5,7%. Tervishoiuressursside kasutamises on suuremad muutused viimastel aastatel toimunud haiglate ravivoodite ja nende kasutamise statistikas. Ravivoodite arv on 10 aasta taguse ajaga võr ... 22 Juuni 2018
 2. Statistika: Tervishoiutöötajaid tuli juurde, perearstide keskmine vanus kasvab ...

  Kategooria: Uudised

  ... metega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses tervishoiu ressursid ja nende kasutamine.  ... 31 Mai 2018
 3. Statistika: Rahvastiku vananemise tõttu mullu surmade arv veidi kasvas ...

  Kategooria: Uudised

  ... isestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.    ... 22 Mai 2018
 4. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... , infoleht on kättesaadav siit. Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad andmed ka er ... 17 Mai 2018
 5. Uuring: Iga neljas 1. klassi laps on ülekaalus või rasvunud

  Kategooria: Uudised

  ...  avaldatud nii raportina kui ka TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis  ... 25 Aprill 2018
 6. Eelmisel aastal suri narkootikumide üledoosi tõttu 110 Eesti elanikku

  Kategooria: Uudised

  ... inuüksi Tallinnas tehti narkootikumide üledoosi tõttu mullu kokku 1396 väljakutset. Seda on 193 võrra enam kui 2016. aastal. TAI direktori Annika Veimeri sõnul näitab statistika paraku, et sisuliselt ... 19 Aprill 2018
 7. Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur

  Kategooria: Uudised

  ... jaid on võrreldud Eesti keskmisega. Andmed pärinevad Tervise Arengu Instituudi andmebaasidest, Statistikaametilt, Sotsiaalministeeriumilt, Päästeametilt, Terviseametilt jt allikatest. Andmete kompaktseks ja lihts ... 13 Aprill 2018
 8. Veredoonoreid jääb vähemaks, sest noori on doonorite seas vähem

  Kategooria: Uudised

  ... tud statistikast. Seevastu kasvas veidi doonorlus vanemates vanuserühmades – üle 45-aastaseid doonoreid oli aastaga 2% enam. Kuna noorte osa rahvastikus on viimasel ajal kahanenud, siis ka uusi po ... 10 Aprill 2018
 9. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... emine on isikuvastaste kuritegude levinuim liik. Indikaator kirjeldab maakondlikke turvariske, sh alkoholitarvitamisest tingitud kahjusid maakonnas. Kordaja 1000 elaniku kohta 2014–2016 (3 a keskmine)  ... 09 Aprill 2018
 10. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... nitab Härm. Statistika näitab, et suitsetajate hulk on Eestis alates aastast 2004 püsinud pidevas languses. Nii ütleb Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2016. aasta andmeid käsitlev uuring, et igapäev ... 15 Märts 2018
 11. Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames on alkoholitarvitamise häire ravi saanud 2185 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... uuendal tuvastati tervist ohustav või kahjustav alkoholitarvitamine. 644 inimese puhul viidi läbi kohene nõustamine, 44 soovitati pöörduda ravile. Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis  ... 09 Märts 2018
 12. Dementsusega inimeste ja omastehooldajate vajadused

  Kategooria: Blogi

  ... hulka ei kuulu. Epidemioloogilisi uuringuid dementsussündroomi kohta ei ole Eestis seni läbi viidud ning haigusstatistika ei kajasta tegelikku olukorda: diagnoosini jõuab väga väike osa haigetest. Autor ... 06 Märts 2018
 13. Esialgne statistika näitab alkoholisurmade vähenemist ...

  Kategooria: Uudised

  Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest. 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest. Tervise Arengu Instituudi (TAI)  ... 27 Veebruar 2018
 14. Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

  Kategooria: Blogi

  ...  statistika alkoholi tarvitamise häire all kannatavate inimeste kohta Eestis kahjuks küll puudub, kuid aasta jooksul alkoholi tarvitamise häire ravile pöördunute arv pigem kinnitab probleemi hinnangulis ... 22 Veebruar 2018
 15. Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedukad

  Kategooria: Blogi

  ... mine Eestis väheneb, Lätis ja Leedus sageneb Haigestumuse statistikas saab välja tuua tuberkuloosi ja HIV nakkuse esmasjuhtude arvu vähenemise Eestis. Tuberkuloosi haigestumus on kahanenud kõigis Balti ... 21 Veebruar 2018
 16. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... mi ja Statistikaametiga. Siit saate ülevaated alla laadida:  Harjumaa tervise ja heaolu ülevaade 2018 Hiiumaa tervise ja heaolu ülevaade 2018 Ida-Virumaa tervise ja heaolu ülevaade 2018 Jõgevamaa tervise ja ... 13 Veebruar 2018
 17. Jämesoolevähi elulemus Eestis paraneb, ent kaugmetastaasidega juhtude osakaal endiselt suur

  Kategooria: Uudised

  Sõeluuringu alustamisele eelnenud paari aastakümne jooksul paranes käär- ja pärasoolevähi ehk jämesoolevähi elulemus Eestis märgatavalt, kuid veerand esmasjuhtudest diagnoositakse endiselt IV staadiumis, ... 02 Veebruar 2018
 18. Terviseinfo uudiskiri ootab tagasisidet

  Kategooria: Uudised

  ... samuti statistikat tervisest ja tervisekäitumisest ning teavet füüsilise ning vaimse tervise koolituste kohta.  Meil on mitutuhat lugejat, enamus neist ühel või teisel moel tervisedendusega seotud spe ... 31 Jaanuar 2018
 19. Veebruar TAI tervisekalendris. Tasakaalustatud toitumine aitab viirushaigusi eemal hoida

  Kategooria: Blogi

  ...  kogemusest sellist ettevõtet, kus lõunasöögi pakkuja vahetus ning uus oli võtnud endale eesmärgiks pakkuda suurema köögiviljade, väiksema rasva ja soolasisaldusega menüüd. Selline toit on muidugi kerg ... 31 Jaanuar 2018
 20. Statistika. Kümnendik rinnavähijuhtudest avastatakse sõeluuringu käigus ...

  Kategooria: Uudised

  Kümnendik rinnavähi ja ligi viiendik emakakaelavähi juhtudest avastati sõeluuringu käigus, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast 2015. aasta kohta. 2015. aastal kutsuti rin ... 29 Jaanuar 2018