Otsi

Otsi sõna statistika Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervishoiutöötajate palga kasv aeglustus

  Kategooria: Uudised

  ... võrra. Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis. Uuringu lühiülevaade. ... 19 Oktoober 2017
 2. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... selgub Tervise Arengu Instituudi avaldatud lõplikust statistikast. 2015. aastaga võrreldes kasvas tervishoiutöötajate arv 1,3 protsenti. Arstide arv kasvas 1, hambaarstide arv ... 19 Oktoober 2017
 3. Juhtude teatamata jätmine mõjutas oluliselt lastevähi haigestumus- ja elulemusnäitajaid Eestis

  Kategooria: Uudised

  ... käsitles laste kasvajate teatamise kvaliteeti Eesti vähiregistris ja selle mõju haigestumuskordajatele ja elulemusmääradele. Uuring tehti TAI epidemioloogia ja biostatistika ... 19 Oktoober 2017
 4. Statistika: Kolmandik aastastest lastest saab rinnapiima

  Kategooria: Uudised

  Kolmandik (32%) ühe aasta vanustest lastest said eelmisel aastal toiduks osaliselt rinnapiima, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Seda on 6% võrra enam ... 27 September 2017
 5. Keskmine oodatav eluiga on 77,8 eluaastat

  Kategooria: Uudised

  ... äsja avaldatud Statistikaameti andmetest. Sellest tervena elatud eluaastaid oli meestel 54,2 ja naistel 58,7. See tähendab, et mehed elavad Eestis keskmisest elueast 19 aastat pikaajaliste ... 13 September 2017
 6. Psüühika- ja käitumishäirete diagnooside arv mullu suurenes

  Kategooria: Uudised

  ... Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis täna avaldatud andmetest. Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete põhjal pöördus 2016. aastal ... 13 September 2017
 7. Noore inimese päev

  Kategooria: Blogi

  12. augustil tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist noortepäeva. Statistikaamet vaatas sel puhul, milline näeb ajakasutuse uuringu põhjal välja 10–24-aastase ... 11 August 2017
 8. HIV-i nakatunute arv kasvas veerandi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... on tegemist muret tekitava statistikaga. „On selge, et Eestis, eeskätt Tallinnas on senisest suurem vajadus kahjude vähendamise keskuste järele, kus sõltlasi ja nende lähedasi ... 10 August 2017
 9. Statistika: 28 protsenti kunstliku viljastamise ravitsüklitest tõi kliinilise raseduse

  Kategooria: Uudised

  ... avaldatud statistikast. „Kõiki rasedusi paraku lõpuni ei kanta ja seetõttu ei tähenda see 800 lapse sündi,“ ütles TAI analüütik Hedi Liivlaid. ... 19 Juuli 2017
 10. Baltimaade tervisestatistika kogumik: Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta enim

  Kategooria: Uudised

  ... kolmas peamine surmapõhjus,“ ütles Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna analüütik Riina Tilk.  Uute tuberkuloosijuhtude arv on kümne aasta jooksul ... 20 Juuni 2017
 11. Sotsiaalkaitseminister: pikem eluiga peab tähendama ka rohkem tervena elatud aastaid

  Kategooria: Uudised

  ... Siin ma kutsun üles mitte populariseerima ebateadust ja tunnustama meie meditsiinitöötajaid,“ lisas sotsiaalkaitseminister. 2017. aasta alguse seisuga oli Statistikaameti andmeil ... 02 Juuni 2017
 12. Puhkuse planeerimine

  Kategooria: Töökohal

  ... inimeste seas väga palju tehtud pole, kuid vähesed olemasolevad kinnitavad, et nii kipub see paraku olema. Statistikaameti 2010. aastal läbi viidud ajakasutuse uuring tõi välja, ... 30 Mai 2017
 13. Surmade arv mullu vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... 495-st 465-le, sealhulgas alkoholimürgistuste arv 118 juhult 97-le. Surma põhjuste registri andmed 2016. aastal surnute surmapõhjuste kohta on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ... 23 Mai 2017
 14. Uuring: Magustatud jookide maksustamine aitaks võita tuhandeid tervena elatud eluaastaid

  Kategooria: Blogi

  ... kõige kuluefektiivsem, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik Kristina Köhler. Toidutoodete maksustamisel on erinevatel riikidel kõige ... 18 Mai 2017
 15. Erakorralise meditsiini osakonda pöördunute arv vähenes teist aastat

  Kategooria: Uudised

  ... statistika. Patsientide arvu vähenemine erakorralises meditsiinis tulenes 0–14-aastaste laste arvu langusest - 2016. aastal oli erakorralises vastuvõtus neid 1,6 protsenti vähem ... 17 Mai 2017
 16. Valitsus kiitis heaks magustatud joogi maksu seaduse eelnõu

  Kategooria: Uudised

  ... kasutatakse teiste jookide, toiduainete, ravimite jms tootmiseks. 2018. aastal oodatakse eelarvesse maksutulu kuni 15 miljonit eurot. Eelarvemõju hindamisel on kasutatud vastavate jookide tarbimisstatistikat ... 04 Mai 2017
 17. Verekeskustes käib afereesidoonoriteks üha rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  Eelmisel aastal loovutasid 33 154 doonorit 57 789 korral verd, näitab Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistika. Sarnaselt varasemate aastatega oli keskmine vereloovutuste arv ühe ... 06 Aprill 2017
 18. Tervisesõnumi viivad kohale usaldus ja arusaadavus

  Kategooria: Blogi

  ... ebapiisav. Statistika järgi satuvad madalama tervisealase kirjaoskusega inimesed sagedamini tööl õnnetustesse, neil tekib probleeme ravimitega, nad kasutavad sagedamini kiirabi ning ... 13 Veebruar 2017
 19. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ...  Õnn – tulevikuprojektide teema Ise hakkas Imbi Jäe tegelema tervisedendusega 90-ndate keskel, alustades tervishoiustatistikast. Seejärel jõudsid haigekassasse tervist ... 30 Jaanuar 2017
 20. Varane avastamine pikendab elu

  Kategooria: Blogi

  ... mammograafia kasutamist rinnavähi diagnoosiga naiste seas Eestis. Vastav uuring tehti Tervise Arengu Instituudi (TAI) epidemioloogia ja biostatistika osakonna, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ... 16 Jaanuar 2017