Otsi

Otsi sõna statistika Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Haigekassa finantsandmed on interaktiivselt vaadeldavad

  Kategooria: Uudised

  Haigekassa on oma kodulehele loonud mitmeid infograafilisi lahendusi, mis näitavad lihtsalt ja arusaadavalt haigekassa olulisemaid finantsandmeid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. ... 28 November 2017
 2. Kontorivõimlemine tõstab õnnehormooni taset

  Kategooria: Blogi

  ... energiarikas toit. Teadlaste sõnul läheb tervise säilitamiseks vaja vähemalt pool tundi mõõdukas tempos liikumist päevas. Statistika näitab, et Eesti inimene ... 07 November 2017
 3. Tervishoiukulude kasv jätkub

  Kategooria: Uudised

  ... Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja –uuringute andmebaasis täna avaldatud andmetest. Eesti tervishoiukulud olid 2016. aastal 1,41 miljonit eurot. Võrreldes eelmise ... 31 Oktoober 2017
 4. Statistika: Eesti inimesed kasutavad üha rohkem ortodondi ja suuhügienisti teenuseid

  Kategooria: Uudised

  ... teenuste kasutamine, selgus Tervise Arengu Instituudi statistikast. Hambaarsti juures käinud inimeste arv kasvas 1,2% ja ravitud hammaste arv langes 2%. Iga Eesti elaniku kohta tehti 1,1 hambaravivisiiti ... 26 Oktoober 2017
 5. Õendustöötajate visiitide arv suureneb ja arstidel väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast. Õendustöötajate visiitide suurenemine tuleneb sellest, et tööülesannete laiendamise tõttu on neil üha enam õigusi ... 26 Oktoober 2017
 6. Eestlased põevad enim hingamiselundite haigusi

  Kategooria: Uudised

  ... (TAI) statistikast. Nii lastel kui ka täiskasvanutel (15-aastased ja vanemad) registreeriti enim hingamiselundite haigusi. Laste esmashaigestumusest moodustasid hingamiselundite haigused 40%, ... 26 Oktoober 2017
 7. Tervishoiutöötajate palga kasv aeglustus

  Kategooria: Uudised

  ... võrra. Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis. Uuringu lühiülevaade. ... 19 Oktoober 2017
 8. Tervishoiutöötajate arv kasvas veidi enam kui protsendi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... selgub Tervise Arengu Instituudi avaldatud lõplikust statistikast. 2015. aastaga võrreldes kasvas tervishoiutöötajate arv 1,3 protsenti. Arstide arv kasvas 1, hambaarstide arv ... 19 Oktoober 2017
 9. Juhtude teatamata jätmine mõjutas oluliselt lastevähi haigestumus- ja elulemusnäitajaid Eestis

  Kategooria: Uudised

  ... käsitles laste kasvajate teatamise kvaliteeti Eesti vähiregistris ja selle mõju haigestumuskordajatele ja elulemusmääradele. Uuring tehti TAI epidemioloogia ja biostatistika ... 19 Oktoober 2017
 10. Statistika: Kolmandik aastastest lastest saab rinnapiima

  Kategooria: Uudised

  Kolmandik (32%) ühe aasta vanustest lastest said eelmisel aastal toiduks osaliselt rinnapiima, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Seda on 6% võrra enam ... 27 September 2017
 11. Keskmine oodatav eluiga on 77,8 eluaastat

  Kategooria: Uudised

  ... äsja avaldatud Statistikaameti andmetest. Sellest tervena elatud eluaastaid oli meestel 54,2 ja naistel 58,7. See tähendab, et mehed elavad Eestis keskmisest elueast 19 aastat pikaajaliste ... 13 September 2017
 12. Psüühika- ja käitumishäirete diagnooside arv mullu suurenes

  Kategooria: Uudised

  ... Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis täna avaldatud andmetest. Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete põhjal pöördus 2016. aastal ... 13 September 2017
 13. Noore inimese päev

  Kategooria: Blogi

  12. augustil tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist noortepäeva. Statistikaamet vaatas sel puhul, milline näeb ajakasutuse uuringu põhjal välja 10–24-aastase ... 11 August 2017
 14. HIV-i nakatunute arv kasvas veerandi võrra

  Kategooria: Uudised

  ... on tegemist muret tekitava statistikaga. „On selge, et Eestis, eeskätt Tallinnas on senisest suurem vajadus kahjude vähendamise keskuste järele, kus sõltlasi ja nende lähedasi ... 10 August 2017
 15. Statistika: 28 protsenti kunstliku viljastamise ravitsüklitest tõi kliinilise raseduse

  Kategooria: Uudised

  ... avaldatud statistikast. „Kõiki rasedusi paraku lõpuni ei kanta ja seetõttu ei tähenda see 800 lapse sündi,“ ütles TAI analüütik Hedi Liivlaid. ... 19 Juuli 2017
 16. Baltimaade tervisestatistika kogumik: Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta enim

  Kategooria: Uudised

  ... kolmas peamine surmapõhjus,“ ütles Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna analüütik Riina Tilk.  Uute tuberkuloosijuhtude arv on kümne aasta jooksul ... 20 Juuni 2017
 17. Sotsiaalkaitseminister: pikem eluiga peab tähendama ka rohkem tervena elatud aastaid

  Kategooria: Uudised

  ... Siin ma kutsun üles mitte populariseerima ebateadust ja tunnustama meie meditsiinitöötajaid,“ lisas sotsiaalkaitseminister. 2017. aasta alguse seisuga oli Statistikaameti andmeil ... 02 Juuni 2017
 18. Puhkuse planeerimine

  Kategooria: Töökohal

  ... inimeste seas väga palju tehtud pole, kuid vähesed olemasolevad kinnitavad, et nii kipub see paraku olema. Statistikaameti 2010. aastal läbi viidud ajakasutuse uuring tõi välja, ... 30 Mai 2017
 19. Surmade arv mullu vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... 495-st 465-le, sealhulgas alkoholimürgistuste arv 118 juhult 97-le. Surma põhjuste registri andmed 2016. aastal surnute surmapõhjuste kohta on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ... 23 Mai 2017
 20. Uuring: Magustatud jookide maksustamine aitaks võita tuhandeid tervena elatud eluaastaid

  Kategooria: Blogi

  ... kõige kuluefektiivsem, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik Kristina Köhler. Toidutoodete maksustamisel on erinevatel riikidel kõige ... 18 Mai 2017