Otsi

Otsi sõna tervise edendamine Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Turvaline puhkus

  Kategooria: Töökohal

  ... lis leidub nii häid nippe edukate suvepäevade läbi viimiseks kui ka soovitusi karide vältimiseks ühisüritustel. Tervisekalender soovitab tööandjatele alkoholivabasid suvepäevi, sündmusi – ühtse meeskonnatu ... 25 Mai 2018
 2. Tubakast loobumine on investeering tervisesse: võimalusi loobumise toetamiseks  ...

  Kategooria: Töökohal

  ... rige, kas nad sooviksid tubaka tarvitamisest loobuda ja vajaksid selles tuge. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Tervise Arengu Instituut olla toeks lühiloengute ja/või CO testimisega. CO testimine to ... 07 Mai 2018
 3. Märts TAI tervisekalendris. Puugid - mida rohkem kaitset, seda parem ...

  Kategooria: Blogi

  „Tavaliselt me puuke kogudes ikka kükitame. Aga siis olime küll kõik nagu aednikud, pepud taeva poole, sest kükitada ei tahtnud,“ kirjeldab Tervise Arengu Instituudi viroloogia osakonna juhataja Julia Ge ... 05 Märts 2018
 4. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus tege ... 16 Veebruar 2018
 5. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest. Kui jõudsite siia lehele QR-koodi kau ... 13 Veebruar 2018
 6. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Peamised seadused ja strateegiad, mis valdkonda reguleerivad. Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks j ... 09 Veebruar 2018
 7. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ja heaoluprofiili ... 09 Veebruar 2018
 8. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  Paikkonna tervisemõjurite uuring Paikkonna tervisemõjurite uuringu (PTMU) raportid annavad ülevaate Eesti maakondade elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.  ... 09 Veebruar 2018
 9. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  Ülevaade paikkonna tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest materjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. E-juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks „Tervise I ... 09 Veebruar 2018
 10. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Juhend on abiks omavalitsuse ja maakonna või piirkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate profiili olemusest, põhimõtetest, e ... 08 Veebruar 2018
 11. Veebruar TAI tervisekalendris. Tasakaalustatud toitumine aitab viirushaigusi eemal hoida ...

  Kategooria: Blogi

  ... statud ja tervisliku toitumise nimel ära teha ka tööandja, usub toitumisnõustaja ja Tervise Arengu Instituudi toitumise infosüsteemi NutriData projektijuht Kristin Salupuu intervjuus terviseinfo.ee-le. Veebruar ... 31 Jaanuar 2018
 12. Lastehoid töökohal säästab närve ja loob turvatunnet

  Kategooria: Blogi

  ... . "Kui tunned, et sinu mured ei ole tööandjale ükskõik, siis oled ka ise tööandjale lojaalsem," ütleb Anna Sinani. Pildil Sandra Tamm ja Anna Sinani Karu Nuti lasteaiast. 2. Swedbank korraldas konkur ... 05 Detsember 2017
 13. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama psühhosotsiaalset keskkonda ...

  Kategooria: Blogi

  Tervise Arengu Instituut kutsub kasutama oma lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks tasuta veebipõhist lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahendit. Veebiportaalis ter ... 28 November 2017
 14. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustik aitab koolieelse lasteasutuse tervisemeeskonnal või -nõukogul hinnata tervisemeeskonna suutlikkust tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga o ... 23 November 2017
 15. Diabeet lastel ja noortel

  Kategooria: Lasteaias

  Projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ üheks tegevussuunaks on diabeeti põdevate laste ja noorte toetamine haridusasutuses. Eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevaste laste toimetulek lasteaias ja  ... 23 November 2017
 16. Tervisekasvatus ...

  Kategooria: Lasteaias

  "Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude" (2010) Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. a Tervise Arengu Instituudi a ... 23 November 2017
 17. Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond

  Kategooria: Lasteaias

  ... lasteaias" (2015) Metoodiline materjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele. Juhend aitab neil märgata lapse probleeme ja vajadusi ning tegutseda oskuslikult, et toetada laste vaimset tervi ... 23 November 2017
 18. Koolitused

  Kategooria: Lasteaias

  Lasteaiatöötajatele suunatud koolitused Tervise Arengu Instituudis Suhtlemine laste ja vanematega Arengulise erivajadusega lapse abistamine Koolitustele registreerumine ja täpsem teave toimumiskohtade ja ... 14 November 2017
 19. Proekspert lihvib igapäevaselt IT-inseneride tööõnne

  Kategooria: Blogi

  ... ksid töölt õnnelikuna? Oktoober oli TAI tervisekalendris pühendatud tööheaolule. Mida on teinud Proekspert töötajate rahuloluks, räägib intervjuus terviseinfo.ee-le karjäärinõustaja, psühholoog ja tööõnneuurija,  ... 25 Oktoober 2017
 20. Mis on tööheaolu?

  Kategooria: Töökohal

  ... alisi lastehoiu võimalusi, psühholoogilist tuge ja nõustamist tööalastes või isiklikes kriisisituatsioonides. Tasub kaaluda võimalusi töötajate elustiili toetamiseks, kasutades toitumisnõustajate, treenerite jt ... 22 September 2017