Otsi

Otsi sõna terviseprofiil Kokku: 38 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Liidu riikidega võrrelda koostöös OECD-ga koostatud „Eesti terviseprofiil 2017“, mis on kättesaadav OECD veebilehelt. Euroopa põhiliste tervisega seotud indikaatorite ... 09 Aprill 2018
 2. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... siia lehele QR-koodi kaudu, soovite tõenäoliselt vaadata näitajate tõlgendusjuhiseid ja metoodikat.  Kui maakonna terviseprofiil on võimalus maakonna tervist süvitsi ... 13 Veebruar 2018
 3. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ja heaoluprofiili koostamise koolitus Koolitusel (2-päevane) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov oma paikkonna terviseprofiil koostada. Koolitusele soovitame tulla suurema ... 09 Veebruar 2018
 4. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Analüüsi lõppraportitga saad tutvuda siin. Põhjalikuma vaheraportiga (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin.  Terviseprofiilide ... 09 Veebruar 2018
 5. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... uuringu analüüsi ja raporti koostamist ning teisi uuringute läbiviimist toetavaid tegevusi. Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili ... 09 Veebruar 2018
 6. Tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõustamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... saada? Selleks pole vaja teha muud, kui kirjutada aadressile terviseprofiil@tai.ee ning anda teada oma nõustamissoovist. Seejärel määratakse profiilile konkreetne nõustaja, ... 09 Veebruar 2018
 7. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ... tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhendmaterjali abil saab hindamise läbi viia koos hindamisvormiga. Hindamisvorm Alusvormil on märgitud iga ... 08 Veebruar 2018
 8. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhendmaterjali abil saab hindamise läbi viia koos hindamisvormiga. Hindamisvorm Alusvormil on märgitud iga ... 08 Veebruar 2018
 9. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; ... 05 Jaanuar 2018
 10. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik ning tema juhtimisel koostatud maakonna terviseprofiil. Tema algatusel loodi maakondlik tunnustus „Aasta tervisepanus“. Nüüdseks ... 30 Jaanuar 2017
 11. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ...  võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektideg ... 08 Aprill 2015
 12. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... võib ühendada kas elukoht, töökoht, etnilisus või paikkonna kombed või mingi muu kokkukuuluvustegur. Paikkonna terviseprofiil – arengudokument, mis aitab ... 01 Oktoober 2014
 13. Aasta tervisesõber on Merike Martinson ja Aasta tervisedendaja Mai Maser

  Kategooria: Uudised

  ... tvedamisel valmis 2010. aastal Tallinna terviseprofiil, mis annab ülevaate linnaelanike terviseolukorrast ja tervist mõjutavatest teguritest ning on aluseks tervisestrateegiate ja -programmide koostami ... 07 Aprill 2014
 14. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhe ... 04 Veebruar 2014
 15. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... saad tutvuda siin. Põhjalikuma vaheraportiga (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin.  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Raporti ... 09 Detsember 2013
 16. Saare maavanem esitas Imbi Jäe riikliku tunnustuse saamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... a juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna poolt läbi  ... 21 Detsember 2012
 17. Kolleegid tunnustasid Tartu maavalitsuse tervist edendavaid tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... d kohalikke omavalitsusi tegutsema tervist toetavamalt, koostama terviseprofiile ja muud sellist, kuid alati tekib seepeale küsimus, aga mida maavalitsus ise selleks teeb ja kuidas oma töötajate tervist e ... 20 Aprill 2012
 18. Väikse Eesti viisteist nägu

  Kategooria: Blogi

  ... s on oma profiilid koostanud kõik maakonnad ja üle 100 kohaliku omavalitsuse. Terviseprofiilis kogutakse ja analüüsitakse piirkonna kohta käivad tervise ja heaolu andmed veelgi põhjalikumalt ning sellele tugin ... 23 Veebruar 2012
 19. Olulised abimaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... saad vaadata ja alla laadida siit.  Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. ... 03 Veebruar 2012
 20. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... or Eve Reincke), mille eesmärk oli kaardistada nii Eestis kui valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport analüüsis Eestis koostatud tervise ... 03 Veebruar 2012