Otsi

Otsi sõna terviseprofiil Kokku: 38 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... tiivset kui ka objektiivset tervist. Terviseseisund seostub sellega, mil määral on inimene oma eluga üldiselt rahul. Tervise subjektiivne enesehinnang annab võimaluse edasise haigestumuse ja suremuse prognoosimi ... 09 Aprill 2018
 2. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... u, soovite tõenäoliselt vaadata näitajate tõlgendusjuhiseid ja metoodikat.  Kui maakonna terviseprofiil on võimalus maakonna tervist süvitsi analüüsida ning võimalus saada faktiliste andmete põhjal s ... 13 Veebruar 2018
 3. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... koostamise koolitus Koolitusel (2-päevane) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov oma paikkonna terviseprofiil koostada. Koolitusele soovitame tulla suurema meeskonnaga (4-6  ... 09 Veebruar 2018
 4. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport kajastab terviseprof ... 09 Veebruar 2018
 5. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... gevusi. Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamis ... 09 Veebruar 2018
 6. Tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõustamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... alust kõigile profiili koostajatele Tervise Arengu Instituut ka pakub. Kuidas nõustamist saada? Selleks pole vaja teha muud, kui kirjutada aadressile terviseprofiil@tai.ee ning anda teada oma nõus ... 09 Veebruar 2018
 7. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhend ... 08 Veebruar 2018
 8. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhendmater ... 08 Veebruar 2018
 9. Tervisenõukogu ülesanded

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ndustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maako ... 05 Jaanuar 2018
 10. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... usel loodi maakondlik tunnustus „Aasta tervisepanus“. Nüüdseks juba üle-eelmisel aastal sai Imbi Jäe ka Eest Tervisedenduse Ühingu aasta tervisedendaja tiitli koos Vilma Tikerpuuga. Vastlõppenud aas ... 30 Jaanuar 2017
 11. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ...  võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektideg ... 08 Aprill 2015
 12. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ...  kokkukuuluvustegur. Paikkonna terviseprofiil – arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiili abil saab määratleda paikkonna pe ... 01 Oktoober 2014
 13. Aasta tervisesõber on Merike Martinson ja Aasta tervisedendaja Mai Maser

  Kategooria: Uudised

  ... misel valmis 2010. aastal Tallinna terviseprofiil, mis annab ülevaate linnaelanike terviseolukorrast ja tervist mõjutavatest teguritest ning on aluseks tervisestrateegiate ja -programmide koostamiseks. Merike M ... 07 Aprill 2014
 14. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhe ... 04 Veebruar 2014
 15. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin.  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendma ... 09 Detsember 2013
 16. Saare maavanem esitas Imbi Jäe riikliku tunnustuse saamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... a juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna poolt läbi  ... 21 Detsember 2012
 17. Kolleegid tunnustasid Tartu maavalitsuse tervist edendavaid tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... d kohalikke omavalitsusi tegutsema tervist toetavamalt, koostama terviseprofiile ja muud sellist, kuid alati tekib seepeale küsimus, aga mida maavalitsus ise selleks teeb ja kuidas oma töötajate tervist e ... 20 Aprill 2012
 18. Väikse Eesti viisteist nägu

  Kategooria: Blogi

  ... s on oma profiilid koostanud kõik maakonnad ja üle 100 kohaliku omavalitsuse. Terviseprofiilis kogutakse ja analüüsitakse piirkonna kohta käivad tervise ja heaolu andmed veelgi põhjalikumalt ning sellele tugin ... 23 Veebruar 2012
 19. Olulised abimaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ringute läbiviimist toetavaid tegevusi. Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.  Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna t ... 03 Veebruar 2012
 20. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... or Eve Reincke), mille eesmärk oli kaardistada nii Eestis kui valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport analüüsis Eestis koostatud tervise ... 03 Veebruar 2012