Otsi

Otsi sõna terviseprofiil Kokku: 28 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Kategooria: Blogi

  ... tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik ning tema juhtimisel koostatud maakonna terviseprofiil. Tema algatusel loodi maakondlik tunnustus „Aasta tervisepanus“. Nüüdseks ... 30 Jaanuar 2017
 2. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ...  võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektideg ... 08 Aprill 2015
 3. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... võib ühendada kas elukoht, töökoht, etnilisus või paikkonna kombed või mingi muu kokkukuuluvustegur. Paikkonna terviseprofiil – arengudokument, mis aitab ... 01 Oktoober 2014
 4. Aasta tervisesõber on Merike Martinson ja Aasta tervisedendaja Mai Maser

  Kategooria: Uudised

  ... tvedamisel valmis 2010. aastal Tallinna terviseprofiil, mis annab ülevaate linnaelanike terviseolukorrast ja tervist mõjutavatest teguritest ning on aluseks tervisestrateegiate ja -programmide koostami ... 07 Aprill 2014
 5. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Paikkonnas

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhe ... 04 Veebruar 2014
 6. Saare maavanem esitas Imbi Jäe riikliku tunnustuse saamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... a juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna poolt läbi  ... 21 Detsember 2012
 7. Kolleegid tunnustasid Tartu maavalitsuse tervist edendavaid tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... d kohalikke omavalitsusi tegutsema tervist toetavamalt, koostama terviseprofiile ja muud sellist, kuid alati tekib seepeale küsimus, aga mida maavalitsus ise selleks teeb ja kuidas oma töötajate tervist e ... 20 Aprill 2012
 8. Väikse Eesti viisteist nägu

  Kategooria: Blogi

  ... s on oma profiilid koostanud kõik maakonnad ja üle 100 kohaliku omavalitsuse. Terviseprofiilis kogutakse ja analüüsitakse piirkonna kohta käivad tervise ja heaolu andmed veelgi põhjalikumalt ning sellele tugin ... 23 Veebruar 2012
 9. Olulised abimaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... saad vaadata ja alla laadida siit.  Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. ... 03 Veebruar 2012
 10. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... or Eve Reincke), mille eesmärk oli kaardistada nii Eestis kui valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport analüüsis Eestis koostatud tervise ... 03 Veebruar 2012
 11. Valdkonna arengusuunad: 2010–2011

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ku toimus19 koolitust 8 maakonnas, kus osales 392 inimest Paikkonna terviseprofiili koostamise koolituste läbiviimine: kokku toimus 12 koolitust 8 maakonnas, kus osales 220 inimest Paikkonna ter ... 03 Veebruar 2012
 12. Eesti maakondade terviseülevaated näitavad suurt ebavõrdsust

  Kategooria: Uudised

  ... maakonnad on alates 2010. aastast koostanud ka oma terviseprofiilid, kus kaardistatakse ja analüüsitakse maakonna terviseolukord ja seda mõjutavad tegurid ning selle alusel planeeritakse tegevusi. Tervisepr ... 01 Veebruar 2012
 13. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest. Kui maakonna terviseprofiil on  ... 22 November 2011
 14. Kuidas jõuda projektiideeni, mis päriselt paikkonna elanike tervist mõjutab?

  Kategooria: Blogi

  ... rale. Mida rohkem probleemi olemasolule viitavat teavet on kogutud, seda kindlam saab paikkond olla, et tegu on PÄRIS probleemiga. Siinkohal ongi väga suureks abiks kohalik terviseprofiil ja selle koostami ... 12 September 2011
 15. Omavalitsused, maavalitsused ja MTÜd saavad toetust taotleda tervise edendamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... kohalik omavalitsus või maavalitsus. Toetuse taotlemise eelduseks on terviseprofiili olemasolu, plaanitavad tegevused peavad lähtuma kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse poolt koostatavast tervise ... 29 August 2011
 16. Valminud terviseprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  Eestis on valminud kõigi maakondade ja üle saja kohaliku omavalitsuse terviseprofiilid. Vaata kaardilt, millistes kohalikes omavalitsustes olid 2016. a lõpu seisuga terviseprofiilid ... 27 Aprill 2011
 17. Kooli tervisenõukogu

  Kategooria: Koolis

  ... s suuri muudatusi. Kooli tervisenõukogu ülesanneteks on: kirjeldada kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt (terviseprofiil) ja sõnastada tekkinud probleemid fikseerida tervise ja elukvaliteedi paran ... 17 Aprill 2011
 18. Avatud taotlusvoorud ESF meetmes „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

  Kategooria: Paikkonnas

  Sihtasutus INNOVE ja Sotsiaalministeerium viivad aastatel 2010-2011 läbi kaks avatud taotlusvooru meetmes „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine", mille raames on kõigil  terviseprofiili  ... 17 Aprill 2011
 19. Korduma kippuvad küsimused

  Kategooria: Paikkonnas

  Siit leiad vastused küsimustele, mida seniste terviseprofiili nõustamiste käigus on küsitud.  Küsimuste ja vastustega tutvumisel palume arvesse võtta, et need on esitatud/vastatud erineval ajal (va ... 17 Aprill 2011
 20. Terviseprofiil ja KOV arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  ... profiil täita. Enamikku eluvaldkondi hõlmava terviseprofiili koostamine aitab kaasa linna/valla arengukava koostamise kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõju ... 17 Aprill 2011