Otsi

Otsi sõna uimastid Kokku: 20 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervisekalender 2019 teemad

  Kategooria: Töökohal

  ... us: Laps ja uimastid September: Alkohol: Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: töökiusamine November: Esmaabi töökohal Detsember: Seksuaaltervis  ... 23 August 2018
 2. Kaitseme tervist: kanepisõltuvuse märkamine ja ennetamine

  Kategooria: Töökohal

  Ülevaade kanepi tarvitamisest ja sellega kaasnevatest mõjudest Kanepitooted on kõige enam levinud ja kasutatavad keelatud uimastid Eestis ja ka mujal maailmas. Enim leidub kanepitarvitajaid nooremates  ... 02 Märts 2016
 3. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  ... used 4. peatükk: Uimastid ja uimastiseotuse astmed  ... 16 Veebruar 2016
 4. Uimastiennetuse õpetajaraamat

  Kategooria: Koolis

  ... a riskiperioode laste ja noorukite arengus. IV peatükk „Uimastid ja uimastiseotuse astmed“ annab lühikese ülevaate uimastite neurofüsioloogilisest toimest. Samuti iseloomustatakse Eestis enamlevinud uimast ... 16 Veebruar 2016
 5. Kahjude vähendajate koolitusvajaduse analüüs

  Kategooria: HIV ja AIDS

  ... kutse-eetika ja isikuandmetega töötamine. Loe analüüsi kokkuvõtet: Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduse analüüs 2014 (eesti k) Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide kool ... 20 Jaanuar 2015
 6. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Kategooria: Blogi

  ... nde arvates ei sobi uimastid koolikeskkonda: „minuarust see on täiesti absurd... Et noh kool ja alkohol, see ei käi hästi kokku". Alkoholi tarvitamist klassiõhtutel pidas sobimatuks enamik fookusgruppides ... 05 September 2014
 7. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  inimestel uimastite kasutamist vältida või lükata esmakordne uimastite kasutamine võimalikult hilisesse ikka. Alaealistele on kõik uimastid keelatud. Ka noorte suitsetamisse või alkoholi tarvitamisse tu ... 22 Aprill 2014
 8. Nõuanne: mis viib noored uimastite juurde ja kuidas seda vältida?

  Kategooria: Blogi

  ... e selgelt tauniv hoiak uimastite tarvitamisse aitab edasi lükata noore uimastitarvitamist. Selgete reeglite, kohustuste ja tagajärgede üheskoos paika panek, järjepidev (mõõdukas) distsipliin tugevdamaks perekond ... 12 September 2013
 9. Uimastiennetus

  Kategooria: Koolis

  ...  jaotatud viieks peatükiks: uimastite tarvitamine Eesti noorte seas, uimastitarbimise põhjused, uimastikasutuse ennetamine koolis, uimastid koolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised või ... 02 November 2012
 10. Vaimne tervis

  Kategooria: Koolis

  ... oolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid (nn tunnikonspekte), mis on va ... 02 November 2012
 11. Uimastiennetuse valitsuskomisjon arutas noortele suunatud tegevusi

  Kategooria: Uudised

  ... udame vähendada esmakordselt uimastitega kokkupuutuvate noorte hulka. Vaid ennetusega saame murda kohati levivat ohtlikku müüti, et uimastid on midagi ägedat ja glamuurset," lisas Vaher. Samuti peaks noo ... 29 August 2012
 12. Õppefilm „Mõtteaine“

  Kategooria: Narkomaania

  ... le. Keelatud uimastid on üha lihtsamini kättesaadavad ja järjest rohkem noori proovib narkootikume selleks, et kogeda midagi uut ja põnevat. Enamik pääseb sellisest katsetamisest pikaajaliste tagajärged ... 29 August 2012
 13. Kahjude vähendamine

  Kategooria: HIV ja AIDS

  Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas nn kahjude vähendamise (harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite ... 14 Aprill 2011
 14. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ...  kooliõe võimalused õpilaste rehabilitatsioonis. Erikoolide personali tervisealased koolitused Kaagvere ja Tapa erikooli personalile teemadel: uimastid ja sõltuvus, vägivalla ja kiusamise ennetamine,  ... 04 Aprill 2011
 15. Narkomaania ravi ja rehabilitatsioon

  Kategooria: Narkomaania

  Sõltuvus on krooniline haigus, mida on võimalik ravida ning seega on sõltuvushäirega haigetel nagu kõigil teistel patsientidel õigus tervishoiu- ja ka sotsiaalteenustele. Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi ... 01 Aprill 2011
 16. Narkomaania ennetamise riiklik poliitika

  Kategooria: Narkomaania

  Narkomaaniat kui keerulist sotsiaalset probleemi saab lahendada mitmekülgse ja kõiki osapooli kaasava lähenemisega. Koostegutsemise tugevdamiseks loodi 2012. aasta aprillis Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse ... 31 Märts 2011
 17. Narkomaania ennetamine

  Kategooria: Narkomaania

  Narkootikumide tarvitamisest tingitud kahjud nõuavad ühiskonnalt suuri materiaalseid kui ka mittemateriaalseid ressursse. Seega on efektiivne ennetus väga oluline ja kordades odavam kui hilisem tagajärgedega ... 31 Märts 2011
 18. Narkomaania põhjused

  Kategooria: Narkomaania

  ... ad uimasteid üksinda, sooviga end tegelikkusest välja lülitada ja oma mured ajutiselt unustada. Uimastid võivad lühikeseks ajaks enesehinnangut tublisti tõsta ja sellisest emotsionaalsest dopingust võib tekkid ... 31 Märts 2011
 19. Narkomaania

  Kategooria: Narkomaania

  Uimastid on kõik sellised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Tavaliselt kutsutakse narkootikumideks aineid, mida inimesed kasutavad joobe või naudingu s ... 31 Märts 2011
 20. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Alkohol

  ... ide kasutamine Eestis. Uuringu raport (2012) Koolinoored ja uimastid. 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis (2008) The European School Survey Project on A ... 30 Märts 2011