Otsi

Otsi sõna väärtused Kokku: 16 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kiusamise ennetamisprogramm kõigis õpiastmetes läheks maksma 4 miljonit eurot – vanglate pidamine maksab aastas 50 miljonit

  Kategooria: Blogi

  ... ud. Väärtused, mida programmi kaudu lastele tahetakse edasi anda, on sallivus, austus, julgus ja hoolivus. Lilla karu võib lapsega kaasa tulla ka kooli minnes: nii on esimese klassi lastel lihtsam uue  ... 24 Juuni 2015
 2. Üldised põhimõtted ja väärtused

  Kategooria: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 3. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  ... 22 Aprill 2014
 4. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... i ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust? Üldised põhimõtted ja väärtused  ... 22 Aprill 2014
 5. Suhtelises vaesuses elas 2012. aastal 18,7% ja absoluutses vaesuses 7,3% elanikest

  Kategooria: Blogi

  ... apoole). 60% mediaani väärtusest ongi suhtelise vaesuse piir. Suhtelises vaesuses elavad inimesed, kelle ekvivalentnetosissetulek on madalam kui suhtelise vaesuse piir. Suhtelise vaesuse määr on suhtelis ... 17 Detsember 2013
 6. Iga kuues Eesti laps elab suhtelises vaesuses

  Kategooria: Blogi

  ... lle ekvivalentnetosissetulek on madalam kui suhtelise vaesuse piir. Suhtelise vaesuse määr on suhtelises vaesuses elavate inimeste osatähtsus vastavast kogugrupist. 2011. aastal oli mediaan aasta ekv ... 30 Mai 2013
 7. Koolitus "Kolleegide motiveerimine tervisedendusele"

  Kategooria: Töökohal

  ... jate arv ühel koolitusel: ~30. Põhiteemad: Positiivne psühholoogia ja väärtused organisatsioonis Kolleegide motiveerimine Mõjustamine ja tõhusate sõnumite edastamine Koolitusmeetodid: küsimustikud, arutelud, harjutused, ... 18 Detsember 2012
 8. Müra on inimest häiriv, tema tervist ja heaolu kahjustav heli!

  Kategooria: Blogi

  ... lenevate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks rakendatavad meetmed; 7) kuulmiskaitsevahendite nõuetekohane kasutamine; 8) töövahendite kasutamine nii, et minimeerida kokkupuudet nende poolt tekitatava mür ... 23 August 2012
 9. Narkomaania – kõigi ja ei kellegi mure

  Kategooria: Blogi

  ... tse, tekitama inimestes turvatunde ning looma tervislikke valikuid soodustava elukeskkonna. Meie ühised väärtused ja normid on need, mis probleemi tekke ja leviku võivad ära hoida või siis hoopis sellele  ... 20 Juuni 2012
 10. Südamehaiguste ennetamine - millest alustada?

  Kategooria: Blogi

  ... gedasem testimine on vajalik kui väärtused on piiripealsed või on olemas muud südamehaiguse riskifaktorid. veresuhkru väärtus. Kuna diabeet on üks südamehaiguse riskifaktor, võib vajalik olla profülaktiline ... 17 Aprill 2012
 11. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. ... 17 Aprill 2011
 12. Tervise edendamine lasteaias

  Kategooria: Lasteaias

  Lasteaed on lapsevanema kõrval lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib ... 04 Aprill 2011
 13. Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik

  Kategooria: Töökohal

  ... iikmete väärtused ja põhimõtted Võrgustiku liikmed: arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vaja ... 04 Aprill 2011
 14. Põhimõtted

  Kategooria: Töökohal

  Olenemata asjaolust, kas töökohal tegeletakse teadlikult tervisedendusega või mitte, tuleb iga töökoha planeerimisel arvestada inimese elukvaliteedi aspektidega - see tähendab ... 01 Aprill 2011
 15. Ebavõrdsus tervises

  Kategooria: Üldpõhimõtted

  ... kad kui ka riigis kehtivad kultuurilised ja ühiskondlikud väärtused. Sellest tulenevalt jagunevad kõik elanikud eri gruppidesse, tulenevalt nende sissetulekust, haridusest, soost, etnilisest päritolust j ... 01 Aprill 2011
 16. Lastele suunatud toiduturunduse mõju

  Kategooria: Toitumine

  ... tel välja tarbimismotiivid ja väärtused. Teadlasi ühendav organisatsioon European Childhood Obesity Group (ECOG) väidab, et on olemas selge seos turunduse ning lastel esineva rasvumise ja ülekaalu vahe ... 28 Märts 2011