Otsi

Otsi sõna vigastused Kokku: 23 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... Y87.0), kukkumised (W00–W19), sõidukiõnnetused (V01-V99, Y85). Vigastused ja mürgistused suurendavad oluliselt üldist tervisekaotust, sest neid võib juhtuda igas vanuses ... 09 Aprill 2018
 2. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ja vigastused. Kõik kolm on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite poolt. Näiteks vereringeelundkonna haigustesse suremus ületab Eestis 3,5 korda, välispõhjustest ... 09 Veebruar 2018
 3. Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  Kategooria: Uudised

  ... miljonit euro eest. See on ligi 2 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Enamik ülikalleid ravijuhte olid südamehaiguste ravis, samuti vigastused ja mürgistused ning vastsündinute ravi. ... 27 November 2017
 4. Eestlased põevad enim hingamiselundite haigusi

  Kategooria: Uudised

  ... keskmiselt haigestus iga Eesti laps eelmisel aastal ühe korra. Järgnesid teatavad nakkus- ja parasiithaigused (15%), vigastused ja mürgistused (8%) ning kõrva- ja nibujätkehaigused ... 26 Oktoober 2017
 5. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Kategooria: Töökohal

  ... Enamasti ületreenituse või rutiinse füüsilise töö tagajärjel tekivad luu- ja kõhrkoes, samuti pehmetes kudedes ülekoormusvigastused. Mikrotraumad toovad ... 05 Aprill 2017
 6. Värske Balti riikide tervisenäitajate kogumik võtab kokku muutused aastatel 2004–2014

  Kategooria: Uudised

  ... haigused ning pahaloomulised kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltikumis on vigastused, mujal Euroopas aga hingamiselundite haigused. Vigastussurmade hulk on Balti riikides kümne aastaga ... 04 Juuli 2016
 7. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub oma juubeli puhul tegema kingitust tervisele

  Kategooria: Uudised

  ... inult haiguse puudumine. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav, varajase suremuse kolm peamist põhjust - südame- ja veresoonkonnahaigused, kasvajad ja vigastused - on oluliselt mõjutatavad tervise ... 02 Märts 2016
 8. Tervise Arengu Instituut avaldas ülevaate 2013. aasta rahvastiku tervisekaotusest

  Kategooria: Uudised

  ... otuse peamiste põhjuste hulka kuuluvad nii naistel kui meestel südame-veresoonkonnahaigused, kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Need moodustavad üle 80 protsendi enneaegsete surmade põhjustest ja ... 01 Märts 2016
 9. Tervise Arengu Instituut avaldas esmakordselt rahvastiku tervisekaotuse andmed

  Kategooria: Uudised

  ... astused ja mürgistused. Vanuseti põhjuste osatähtsus varieerub. Nii on 0–4-aastaste laste puhul tervisekaotuse peamiseks põhjuseks kaasasündinud väärarendid, mis moodustavad rohkem kui poole kogu selle  ... 10 Detsember 2015
 10. Laura Aaben: Eesti alkoholipoliitikast analüütiku pilgu läbi

  Kategooria: Blogi

  ... sed ja 20% tahtlikud vigastused (Rehm et al, 2011). 2014. aastal avaldati uuring, mille raames vaadeldi 2008.–2009. aasta teostatud kohtuekspertiisi labori lahkamisi. Vaadeldi 554 juhuslikult valitud 2 ... 15 November 2015
 11. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... iivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise mõju ... 06 Aprill 2015
 12. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Kategooria: Uudised

  ... uuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja  ... 13 Märts 2015
 13. Algas kolmas üleriigiline terviseuuring

  Kategooria: Uudised

  ... . Uuringus küsitakse inimestelt andmeid, mida muudest allikatest ei ole võimalik saada. Terviseteemadest on hõlmatud kroonilised haigused, õnnetused ja vigastused, emotsionaalne enesetunne ja vaimne t ... 08 Aprill 2014
 14. Eesti Karskusliit valis aasta tegijaks tervisedendaja Ülle Rüüsoni

  Kategooria: Uudised

  ... ikku tööd ning erinevate riskikäitumiste ennetamisele suunatud tegevusi. Mitmed esikohad negatiivsetes edetabelites (alkoholi tarvitamine, narkosurmad, vigastused, HIV-AIDS) on ennetatavad käitumise muutmi ... 28 Jaanuar 2014
 15. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Kategooria: Uudised

  ... ne 35,9). Alla 65-aastaste inimeste surmajuhtumitest põhjustavad vigastused ja mürgistused kolm korda enam surmasid kui ELs keskmiselt (Eesti 73,1 100 000 inimese kohta vs EL-i keskmine 27,6). 2012. a ... 12 September 2013
 16. Alkoholitarbimine ja töövõime

  Kategooria: Blogi

  ... istused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed. Kõiki eelpool nimetatud diagnoose saab seostada alkoholiga, ent paraku ei saa välja tuua otsest põhjus-tagajärg dünaamikat. Tervise Arengu In ... 15 Juuli 2013
 17. Tervisedenduse konverents 2011 käsitleb laste ja noorte tervist

  Kategooria: Uudised

  ... ). Eesti laste ja noorte sagedasemad terviseriskid, mis on seotud eluviisi ja -keskkonnaga, on vigastused, ebatervislik... Iga-aastane tervisedenduse konverents on tänavu phendatud Eesti laste j ... 08 Aprill 2011
 18. Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020

  Kategooria: Üldpõhimõtted

  ... on ennetatav: varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused. Kõik kolm on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite ... 01 Aprill 2011
 19. Kasulikud lingid

  Kategooria: Ohutus

  Politsei  Maanteeamet Päästeamet Tööinspektsiooni tööohutuse põhimõtted Sotsiaalministeeriumi veebilehe tervisedenduse osas vigastuste ennetamine ... 24 Märts 2011
 20. Vigastuste vältimine ja esmaabi

  Kategooria: Ohutus

  Elupäästev esmaabi vigastuse korral Ohutusraamat koolilapse vanematele Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond lasteasutuses Kuidas vältida koolieelikute vigastusi Imikute ... 24 Märts 2011