Otsi

Otsi sõna vigastuste ennetamine Kokku: 22 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ...  Materjalis on kirjeldatud asutuse tegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja näited hindamisvõimalustest ning meetoditest. Juhend on uuendamisel. "Vigastuste ennetamine ja turvalisu ... 23 November 2017
 2. Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond

  Kategooria: Lasteaias

  "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses"  (2010) Lisadega juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile õppe- ning kasvatustöög ... 23 November 2017
 3. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Kategooria: Töökohal

  ... teha luu- ja liigeskonda säästvalt? Arvestage koormuse valikul oma jõu, oskuste ja vastupidavusega Paljude tugi-liikumisaparaadi vigastuste eelsoodumuseks on ebaõige rüht, ... 05 Aprill 2017
 4. Tervise Arengu Instituudi tervisekalender keskendub jaanuaris vigastuste ennetamisele

  Kategooria: Uudised

  ... evate terviseteemade vahel. Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine, täpsemalt on tervisekuu fookuses kukkumised libedal pinnal. Kukkumisega seotud tööõnnetused toovad igal aastal kaasa suure tervis ... 27 Jaanuar 2016
 5. Tervise Arengu Instituut alustab alanud aastast tervisekuude traditsiooni

  Kategooria: Uudised

  ... i teemaks vigastuste ennetamine, fookusega libedal kukkumistel. Veebruari teemaks on vähiennetus, märtsis pööratakse tähelepanu sõltuvustele ning aprillis südametervisele jne. Tervisekuul osalemise ul ... 14 Jaanuar 2016
 6. Tervisekalender 2016

  Kategooria: Töökohal

  ...  Jaanuari teemaks oli vigastuste ennetamine. 2016. aastal oli täpsemaks fookuseks kukkumised libedal pinnal.  Veebruari teemaks oli vähiennetus, rõhuga varajasel avastamisel. ... 13 Jaanuar 2016
 7. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ...  luua rahuldavaid inimsuhteid ja puhata. Vigastuste ennetamine – õnnetuse tekkevõimaluse ärahoidmise ning (abi)vahendite ja tegevusviiside väljatöötamise j ... 01 Oktoober 2014
 8. TEL võrgustiku suvekool 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... tekanded laste vigastuste statistikast (Riina Tilk, Tervise Arengu Instituut), riskianalüüsist (Marje Muusikus, Terviseameti Ida talitus) ja liikluskasvatusest (Urve Sellenberg, Maanteeamet). Uute tea ... 30 August 2012
 9. Parimad ohutuse ja turvalisuse praktikad Tartu Klaabult ja Rakvere Triinult

  Kategooria: Blogi

  ... teaed Klaabu - Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine Klaabus: Riskianalüüsil laste kaasamine; õppematerjal lastele "Klaabu õpetab", teemamapp õpetajale "Ohud meie ümber". Autor: Aita Arund  ... 19 Juuni 2012
 10. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Koolis

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus  ... 17 Aprill 2011
 11. Seadusandlus

  Kategooria: Lasteaias

  ... personali teadmised ja oskused, lapse vastuvõtmine lasteasutusse, lapse arengu toetamine, tervisliku füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna kujundamine, vigastuste ennetamine ja ... 04 Aprill 2011
 12. Tervisedenduse abimaterjalid lasteaedadele

  Kategooria: Lasteaias

  ... ervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond Tervislik toitumine Liikumine ja rühi kujundamine Erivajadusega (diabeeti põdeva) lapse toe ... 04 Aprill 2011
 13. Abimaterjalid lasteaia personalile

  Kategooria: Lasteaias

  ... keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond); isikliku hügieeni ja suutervise edendamine; vigastuste ennetamine; vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane ... 04 Aprill 2011
 14. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Lasteaias

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus  ... 04 Aprill 2011
 15. Tegevused ja tulemused 2011

  Kategooria: Lasteaias

  ... ele "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine lasteaias" Terviseameti spetsialistidele ja lasteaedade koordinaatoritele "Psühhosotsiaalse keskkonna olemus, hindamine ja arendamine lasteaias" ... 04 Aprill 2011
 16. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... ni Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses. Ettekannete teemad: laste vigastuste statistika, riskianalüüs: hindamiskriteeriumid ja seadusandlus, liiklejaks kasvamine ja kasvatamine. Viidi läbi viis töötuba: Li ... 04 Aprill 2011
 17. Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

  Kategooria: Alkohol

  ... vigastuste, õnnetusjuhtumite ning loote ja vastsündinute tervisehäirete tekkega. Paljudel inimestel võib joomine järk-järgult kontrolli alt väljuda ja alkoholitarvitajal ... 30 Märts 2011
 18. Kasulikud lingid

  Kategooria: Ohutus

  Politsei  Maanteeamet Päästeamet Tööinspektsiooni tööohutuse põhimõtted Sotsiaalministeeriumi veebilehe tervisedenduse osas vigastuste ennetamine ... 24 Märts 2011
 19. Vigastuste vältimine ja esmaabi

  Kategooria: Ohutus

  Elupäästev esmaabi vigastuse korral Ohutusraamat koolilapse vanematele Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond lasteasutuses Kuidas vältida koolieelikute vigastusi Imikute ... 24 Märts 2011
 20. Vigastuste põhjused

  Kategooria: Ohutus

  ... 20–24 tulevad juurde ka mürgistused. 10–14-aastaste rühmas on peamiseks põhjuseks peale liiklusvigastuste ka uppumised ja muud põhjused. Vigastuste ja mürgistuste ... 24 Märts 2011