Konkursid / Söögivahetund

Konkurss kestab 19. septembrist kuni 21. oktoobrini 2016.

Osaleda võivad kõik kooliõpilased 1.-12. klassini:

 • Algklasside- (1.-4. klass) ja põhikooliõpilased saavad osaleda joonistuste või videoga
 • gümnaasiumiõpilased saavad esitada video.

Konkursile esitatavate loovtööde teema on „Kuidas panna õpilased rohkem köögivilju sööma?“

 • Valmiv joonistus või video peab kujutama nägemust sellest, mis paneks õpilasi rohkem köögivilju sööma. Oluline on läbi mõelda, milliseid konkreetseid muudatusi kool saaks/võiks teha, et köögiviljad oleksid kättesaadavad ja nendest valmistatud toidud isuäratavad ning maitsvad. Mõtiskleda, mis on veel need tegurid, mis paneksid õpilasi ise oma käitumist muutma ja rohkem köögivilju sööma.
 • Kõikides vanuserühmades esitatakse joonistus individuaalselt (st töö valmistab üks õpilane). Videod valmistatakse grupi või klassi ühisloominguna, mis tähendab seda, et ka auhinda tuleb jagada klassi või koolikaaslastega.

Joonistuse tehnilised tingimused

 • Töö tuleb esitada A2 (420x594 mm) või A3 (420x297 mm) formaadis.
 • Tehnika valik on vaba, see võib olla nii joonistus, maal, graafika või kollaaž, samuti segu mitmest tehnikast, kuid töö peab olema tasapinnaline, mitte ruumiline.
 • Töö tuleb saata konkursi korraldajale täisformaadis, mitte kokkumurtud kujul.
 • Igale tööle tuleb lisada järgmised andmed: autori nimi, kool, klass, kooli aadress ning õpetaja/juhendaja nimi, tema kontakttelefon ja e-posti aadress.
 • Kõik andmed, sh autori nimi, peavad paiknema töö tagaküljel.

Video tehnilised tingimused

 • Video pikkuseks võib olla kuni 3 minutit.
 • Video vormi osas piiranguid ei ole – see võib olla dokumentaalne, lavastatud, valminud animatsioonina või näidatakse liikuvaid pilte.
 • Video võib olla nii värviline kui mustvalge, nii heli- kui tummfilm. 
 • Video võib teha ka mobiiltelefoni kaameraga. 
 • Video võib saata CD-l, DVD-l või veebilingina (faili formaat peab võimaldama hiljem DVD-le kopeerimist).
 • CD- või DVD-ümbrisele tuleb lisada järgmised andmed: autorite nimed, kool, klass, kooli aadress ning õpetaja/juhendaja nimi, tema kontakttelefon ja e-posti aadress.
  Videote veebilingina saatmisel peavad eelpool loetletud andmed olema lisatud kirja sisse.

Hindamiskriteeriumid

 • Kõik tööd peavad vastama konkursi teemale ja etteantud tehnilistele tingimustele. Mittevastavad tööd hindamisele ei pääse.
 • Konkursitööd tuleb saata hiljemalt 21. oktoobriks 2016 Tervise Arengu Instituuti, aadressil Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõna „Söögivahetund", Käroliin Andrejeva. Video veebilink saata aadressile karoliin.andrejeva@tai.ee.
 • Laekunud tööde hindamisel arvestatakse idee originaalsust, loomingulisust, vastavust nõutud formaadile, vastavust etteantud teemale ja tehnilistele tingimustele.
 • Töid hinnatakse ja auhinnad antakse välja kolmele parimale tööle kahes vanuserühmas:
  • 1.-4. klass
  • 5.-9. klass
  • Eraldi antakse välja üks suur grupiauhind 1.-12. klasside parimale videole.
 • Žürii valib parimad loovtööd välja hiljemalt 16. novembriks 2016. Võitjaid teavitatakse isiklikult meili teel ning konkursi tulemustega info saadetakse ka kohalikule tervisedendajale. Kõik žürii poolt äramärgitud tööd ning autorid avalikustatakse veebiaadressil http://terviseinfo.ee/et/konkursid/soeoegivahetund.
 • Tervise Arengu Instituudil on õigus kasutada töid näitustel, trükistes ja muudes infomaterjalides ning oma veebilehtedel virtuaalnäitusena.
 • Töid säilitatakse üks aasta Tervise Arengu Instituudis ning kuuluvad tagastamisele ainult autorite erisoovil.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi konkursi korralduses, kui selleks peaks olema vajadust.

Julgust osalemisel ja edu konkursil!

 

Käroliin Andrejeva
Projektijuht
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Tel: 659 3972
E-post: karoliin.andrejeva@tai.ee