Konkursid / Suitsuprii klass

1. Programmis võivad osaleda õpilased 4.- 9. klassini koos klassijuhatajaga .

2. Õpilaste osavõtt programmist on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil.

3. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt programmi perioodil 10.10.2016 – 10.03.2017 ja kinnitab seda oma allkirjaga.

4. Suitsupriiks olemine ei tähenda ainult mittesuitsetamist. Osalejad peavad olema priid ka muudest tubakatoodetest nagu suitsuvabad tubakatooted (nt vesipiip ja nuusk-, närimis- või huuletubakas).

5. Kooli direktori kinnitatud ning programmis osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud saadetakse hiljemalt 03. oktoobriks 2016 (k.a.) märksõnaga “Suitsuprii klass“ oma maakonna/linna kontaktisikule (oma maakonna/linna kontakti vaata siit). Nende andmete põhjal teeb maakonna/linna kontaktisik koontabeli, mille maakonna kontaktisik edastab 07. oktoobriks 2016 Tervise Arengu Instituuti (Eve-Mai Rao, e-post eve-mai.rao@tai.ee, telefon 6593973).

6. Ajavahemikul 31.10.-21.11.2016 toimub vaheülesande lahendamine. Vaheülesanne ei ole kohustuslik, kuid see on lisavõimalus auhinna võitmiseks. Vaheülesanne on: Lühivideo teemal „Mida ägedat saab teha suitsetamise asemel“. Kuni viieminutilise (võib olla ka lühem) video võib teha mobiiltelefoniga. Iga klass saab esitada ühe video. Video palume saata Tervise Arengu Instituuti (Eve-Mai Rao, e-mail: eve-mai.rao@tai.ee hiljemalt 21.11.2016. Hilisemaid videoid arvesse ei võeta. Kui üks klass esitab mitu videot, siis arvestatakse esimesena saadetud videot.

7. 30. jaanuariks 2017 esitab iga osalev kool oma maakonna/linna kontaktisikule vahekokkuvõtte programmi jätkavate klasside kohta. Selleks tuleb e-postiga saata programmi jätkavate ja katkestanud klasside andmed oma maakonna/linna kontaktisikule. Koondvahearuande koolide kohta koostab ja saadab edasi Tervise Arengu Instituuti maakonna/linna kontaktisik 06. veebruariks 2017.

8. Lõplike tulemuste selgitamiseks tuleb koolil direktori poolsed kinnitused märksõnaga “Suitsuprii klass” saata 20. märtsiks 2017 maakonna/linna kontaktisikule, kes edastab tulemuste koondi Tervise Arengu Instituudi kontaktisikule hiljemalt 27. märts 2017.

9. Programm on avalik, selles osalevate koolide ja klasside nimed (sh katkestanud klassid) avalikustatakse Terviseinfo lehel www.terviseinfo.ee. Kooli juhtkond registreerib oma koolis programmis osalevad klassid, avalikustab need ja teavitab lapsevanemaid (Teade lapsevanemale). Osalevate klasside ja koolide nimed avalikustatakse ka maakonna/linna meediakanalites.

10. Klassid vastutavad esitatud andmete õigsuse eest. Programmis osalevad klassid on kohustatud koheselt teavitama oma maakonna/linna kontaktisikut, kui selgub, et klass ei kvalifitseeru enam suitsuprii klassina.

11. Kõik programmi suitsupriina läbinud klassid osalevad auhindade loosimises. Loosime välja 30 rahalist auhinda (à 270 eurot), nendest kolm auhinda loositakse vaheülesande esitanud klasside vahel, kes lõpetavad programmi suitsupriidena. Loosimine toimub 30.03.2017.


Eestis tegutsevad tubakast loobumise nõustamise kabinetid, kuhu on võimalik pöörduda abi saamiseks suitsetamisest loobumisel. Teenus on kõikidele tasuta. Täpsemat infot leiad siit:
http://www.tubakainfo.ee/loobu-suitsetamisest/noustamiskabinetid/