Konkursid / TEIP

Konkurss "Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP kestab 6. septembrist kuni 7. oktoobrini 2016.

TEIP2016Konkursil võivad osaleda 12–19-aastased noored üle Eesti.

Konkursile on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peab olema teostatav ehk et noor või noored peavad olema võimelised selle hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima.

Projekt peab puudutama ükskõik missugust tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi-, tubaka- või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine vms.

Täidetud TEIP-projektitaotlus ja saata see hiljemalt 7. oktoobriks saata projektijuhi või juhendaja poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile lembi.posti@tai.ee või paberkandjal allkirjastatult Tervise Arengu Instituuti (Hiiu 42, 11619 Tallinn), märgusõnaga „TEIP", Lembi Posti nimele. Tutvu eelnevalt ka projektitaotluse täitmise juhisega.  

Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. klass (k.a) ja vanemad kui 9. klass (k.a).

Žürii jälgib projektide hindamisel idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja atraktiivsust, projekti jätkusuutlikkust ning haaratava sihtgrupi suurust.

Kummaski vanuserühmas valib žürii välja kolm parimat projekti. Tervise Arengu Instituut toetab võitnud projektide elluviimist kuni 640 euroga. Kui projekti maksumus ületab etteantud maksimaalset summat, on võimalik projekti ka kaasrahastaja kaasata (kool, omavalitsus, noortekeskus vmt). Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna.

Žürii valib parimad projektid välja 7. novembriks. Võitjaid teavitatakse personaalselt ja need avaldatakse ka Terviseinfo portaalis (www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP).

Väljavalitud projektide esindajaga (kool, noortekeskus jms) sõlmitakse leping. Lepingu periood on projektitegevuste läbiviimise aeg (algab lepingu sõlmimisega). Tegevused võivad toimuda juba varem, kuid Tervise Arengu Instituut rahastab tegevusi, mis on toimunud lepinguperioodi jooksul. Lepingud sõlmitakse üldjuhul novembris 2016 ja need võivad kehtida kuni 2017. a oktoobri lõpuni. Pärast tegevuste lõppemist tuleb täita tegevus- ja finantsaruanne ja esitada need koos kuludokumentide koopiatega Tervise Arengu Instituudile. Seejärel saab projekti esindaja esitada arve Tervise Arengu Instituudile.

Korraldajatel on õigus teha vajadusel konkursi korralduses muudatusi.