Projektid / Vanemlusprogramm "Imelised aastad"

Imelised aastad kaanepiltVanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud.

Programm aitab vanematel  omandada uusi vajalikke oskusi, kuidas laste käitumisprobleemidega hakkama saada. 

„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed. 

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogrammis pööratakse tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

vanemlusProgrammis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed ning probleemilahendamisoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Põhiprogrammi jätkuprogramm aitab 4–12-aastaste laste vanemaid, kes tunnevad, et nende peres on kas probleemsed vanemate omavahelised suhted või suhted lastega. Programm sobib ka üksikvanematele. Koolitus keskendub tõhusa suhtlemise ja probleemide lahendamise oskustele, toimetulekule viha ja depressiooniga ning sellele, kuidas toetada last ning kuidas ise toetust leida.  Uuringud näitavad, et jätkuprogramm sobib mistahes haridus-, sotsiaalse või majandusliku taustaga lastevanematele.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) pilooteerimine toimub Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored" raames. Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga alustas programmi rakendamist 2014. aastal 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. 2016. aasta detsembrist viiakse läbi ka jätkuprogrammi, mis on mõeldud baaskoolituse läbinud vanematele, kelle lapsed on vanuses 4–12 aastat.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti nii eesti kui vene keeles, koostöös kohalike omavalitsustega.

Kontakt: Kärt Vajakas, Tervise Arengu Instituut, kart.vajakas@tai.ee

EMP logorida est