Projektid / VEPA käitumisoskuste mäng

EL Sotsiaalfond horisontaalne 2014 small

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng.

VEPA Käitumisoskuste Mängu (PAX Good Behavior Game) programmiga on oodatud liituma kõik koolid. Eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA mängu metoodikaga jõuda vähemalt 200 õpetaja ja 4000 õpilaseni. VEPA metoodika on koolidele tasuta.

Programmiga liitumiseks võta ühendust projektijuht Kai Klandorfiga ja saada täidetud avaldus e-posti aadressile kai.klandorf@tai.ee.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

vepa gloobusVEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm ehk metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Täpsemalt loe metoodika kirjelduse kohta vahelehelt Metoodika.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?

VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama.

Mida toob kaasa VEPA programmiga liitumine?

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga ootame liituma kõiki algklassi õpetajaid. Metoodika on õpetajale ja koolile tasuta. Programmiga liituv õpetaja:

  • osaleb koolitusel 24 akad. tunni ulatuses (16. akad. tundi sügisel, 8 akad. tundi talvel),
  • saab kõik vajalikud materjalid metoodika kasutuseks,
  • saab mentori, kes külastab ja toetab õpetajat,
  • osaleb ka metoodika mõju hindamisel (täidab küsimustiku enne metoodika kasutamist ja kooliaasta lõpus).

Miks on VEPA metoodika kasulik?

Metoodika elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostöö oskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla on kõik aspektid, mis metoodika järjepideva kasutamise tulemusel paranevad. Pikaajalised uuringud on leidnud, et VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine aitab muuhulgas:

  • ennetada õppeedukuse langemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse isiksusehäire tekkimist,
  • edasi lükata uimastite proovimist, ennetada uimastite kuritarvitamist või uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi.

Käitumisoskuste Mängu näol on tegu ühe maailma tunnustatuima universaalse ennetusmeetmega. Hindamistegevuse kohta saad rohkem lugeda vahelehelt Hindamistegevus.

VEPA mängu viiakse kuni 2021. aastani läbi Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 vahenditest (kokku ligikaudu 1 miljon eurot) meetmest "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine"

VEPA Käitumisoskuste Mäng ja Tevise Arengu Instituut kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa ka veel organisatsioonid nagu Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜVaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

 

  tulemused

VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused Õppeaasta 2015/2016

VEPAtutvustus

VEPA käitumisoskuste mängu kokkuvõte

VEPA kokkuvõte RU

Игра VEPA на развитие поведенческих навыков

Piloting PAX Good Behaviour Game in Estonia

Piloting Pax in Estonia

Kaitumisoskuste mangu piloteerimise tulemused Eestis

Pilootprogrammi hindamistegevuse kokkuvõte

 

Lisainfot mängu kohta leiad: www.goodbehaviorgame.org (ingl k).