Tervise edendamine / Koolis

Koolis

Õpetajad

 • 27 November 2017

opetajadKäitumisoskuste Mäng on koolikeskkonnas kasutatav programm, mis loob õppimist soodustava keskkonna, arendab laste võimet enda reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab positiivset sotsiaalset käitumist ja koostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist.  VEPA metoodika lihtsustab ka seetõttu õpetaja tööd. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad soovitavad seda ka teistele!

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga ootame liituma kõiki algklasside õpetajaid. VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA metoodikaga jõuda vähemalt 200 õpetaja ja 4000 õpilaseni.

VEPA-t rakendavad õpetajad:

 • peavad vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega,
 • tulevad tõhusamalt toime klassi juhtimise ja suunamisega,
 • on õpetajana rahulikumad ja enesekindlamad,
 • leiavad, et suurenenud on õpilaste enesekontroll ja abivalmidus,
 • paranenud õpilaste  koostööoskus,
 • soovitaksid metoodika kasutuselevõtmist ka teistele koolidele.

Programmiga liituv õpetaja:

 • osaleb koolitustel (24 akad. tunni ulatuses),
 • saab metoodika materjalide komplekti,
 • teeb koostööd mentoriga, kes õpetajat toetab ja regulaarselt külastab.

"Ei kujuta ette, et veel parem mentor oleks saanud olla. Ta võitis minu usalduse juba esimesel kohtumisel ja oli kevadeni äärmiselt arukas nõuandja. Minu õpilased on samuti väga tänulikud."

Programmiga liitumiseks saada täidetud avaldus e-posti aadressile vepa@tai.ee

EL Sotsiaalfond horisontaalne 

Содержание активных работ на III школьной ступени

 • 06 September 2017

Критическое и творческое мышление, принятие решений и решение проблем
1. Принятие решений
1.1. Активная работа «Понятия»
1.2. Активная работа «Какое решение самое лучшее?»
2. Влияние средств массовой информации
2.1. Активная работа «Золотое яблоко»
3. Употребление психоактивных веществ: причины и воздействие
3.1. Активная работа «Что меня защищает?»
3.2. Активная работа «Шляпы мышления»
3.3. Активная работа «Что я знаю?»
4. Нормативные убеждения
4.1. Активная работа «Как ты считаешь?»
4.2. Активная работа «Мнение или факт?»
Общение
1. Эффективное общение
1.1. Активная работа «Как выражать себя понятным образом?»
2. Самоутверждающее поведение
2.1. Активная работа «Получаю то, чего хочу»
3. Разрешение конфликта
3.1. Активная работа «Ссора»
4. Построение отношений и близкие отношения
4.1. Активная работа «Давайте познакомимся!»
Управление собой, умение справляться с эмоциями и стрессом
1.Самосознание
1.1. Активная работа «Необитаемый остров»
2. Управление собой
2.1. Активная работа «Большой план»
3. Умение справляться со стрессом и тревогой
3.1. Активная работа «Оммм!»
4. Гнев и агрессивность. Способность справляться с гневом
4.1. Активная работа «На сердитых воду возят»

 

Активные работы на I школьной ступени

 • 06 September 2017

Критическое и творческое мышление, принятие решений и решение проблем
1. Принятие решений
1.1. Активная работа «Светофор принятия решений»
1.2. Активная работа «Лекарства»
2. Влияние средств массовой информации
2.1.Активная работа «Сладости в рекламе»
3. Употребление психоактивных веществ: причины и воздействие
3.1.Активная работа «Алкоголь, табак и энергетические напитки»
4. Нормативные убеждения
4.1.Активная работа «Алкоголь, табак и энергетические напитки»
Общение
1. Эффективное общение
1.1.Активная работа «Помогите, пожалуйста!»
2. Самоутверждающее поведение
2. 1. Активная работа «Согласиться или отказаться?»
2. 2. Активная работа «Не хочу и не буду!»
3. Разрешение конфликта
3.1. Активная работа «Различные желания»
4. Построение отношений и близкие отношения
4.1.Активная работа «Хороший друг»
Управление собой, умение справляться с эмоциями и стрессом
1.Самосознание
1.1. Активная работа «Я люблю себя»
2. Управление собой
2.1. Активная работа «День из жизни Ивана»
3. Умение справляться со стрессом и тревогой
3.1.Активная работа «Проблемы»
4. Гнев и агрессивность. Способность справляться с гневом
4.1. Активная работа «Когда гнев впереди, ум – позади»

 

Содержание активных работ II школьной ступени

 • 06 September 2017

Критическое и творческое мышление, принятие решений и решение проблем
1. Принятие решений
1.1. Активная работа «Я не хочу употреблять алкоголь, потому что...»
2. Влияние средств массовой информации
2.1. Активная работа «Купи! Купи!»
3. Употребление психоактивных веществ: причины и воздействие
3.1. Активная работа «Алкоголь и тело»
3.2. Активная работа «Беда предупреждает о приходе»
3.3. Активная работа «Курение и здоровье»
4. Нормативные убеждения
4.1. Активная работа «Мнение или факт?»
Общение
1. Эффективное общение
1.1. Активная работа «Хороший слушатель»
2. Самоутверждающее поведение
2.1. Активная работа «История Мирослава»
3. Разрешение конфликта
3.1. Активная работа «Победители»
4. Построение отношений и близкие отношения
4.1. Активная работа «Кто на меня влияет
Управление собой, умение справляться с эмоциями и стрессом
1.Самосознание
1.1. Активная работа «Я – молодец»
2. Управление собой
2.1. Активная работа «Проблемы Артура»
3. Умение справляться со стрессом и тревогой
3.1. Активная работа «Мне нравится!»
3.2. Активная работа «Холод в животе»
4. Гнев и агрессивность. Способность справляться с гневом
4.1. Активная работа «Спокойствие, только спокойствие!»

 

Книга для учителя основной школы по профилактике употребления психоактивных веществ. Теория

 • 05 September 2017

Содержание

 1. Употребление психоактивных веществ молодежью в Эстонии и других странах Европы
 2. Принципы программы обучения на тему психоактивных веществ
 3. Причины употребления психоактивных веществ
 4. Психоактивные вещества и степени вовлеченности в употребление психоактивных веществ

 

 

Veel uudiseid ...