Tervise edendamine / Koolis

Kuidas alustada?

  • 23. September 2013

Selleks, et tagada koolis tervisedenduslike põhimõtete järgimine, on mõistlik luua kooli tervisenõukogu.

Selleks, et kooli tervisedendus saavutaks Eestis oma eesmärke, on olulisel kohal koordineeritud juhtimine. Tervist edendavate koolide liikumise kogemus on näidanud, et tervist edendavad algatused toimivad koolis efektiivsemalt meeskonnatöö puhul, millesse on kaasatud õpilased, õpetajad ja lapsevanemad, ehk kõik huvirühmad ning huvitatud osapooled. Seetõttu on soovituslik kõigile päevaõppega põhi-, kesk-, ja kutseharidust andvatele õppeasutustele asutada tervisenõukogud, mis koordineerivad tegevuste elluviimist.

Tervisenõukogud hoiavad koolielul silma peal, sest kunagi pole kõik liiga hästi. Alati saab parandada või ümber korraldada näiteks koolitoidu serveerimist, liikumistingimusi, laste vaba aja või vahetunni veetmist jpm.

Loe lisaks: