Tervise edendamine / Koolis

Euroopa seksuaalhariduse standardid (2015)

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Materjali saada vaadata ja alla laadida siit.

Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas; 6. peatükk (lk 85–113) käsitleb seksuaalkasvatust.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit.

Õpilase seksuaaltervis (2007)

Soovitusliku iseloomuga tegevusjuhend on üks osa tervishoiutöötajat abistavatest lisamaterjalidest, mis aitavad suunata tervisedendustööd koolis, ennetada õpilaste riskikäitumist ja hoida nende tervist. Juhend on valminud Koolitervishoiuteenuse arendamise projekti raames.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Seksuaalkasvatus. II ja III kooliaste (2005)

Seksuaalkasvatuse eesmärk on toetada teismelisi nii nende üldises kui ka seksuaalses arengus ja selleks tuleb õpetajal koos noortega läbida keerulisi ning tundlikke teemasid, olla toetav ja lugupidav teejuht ning väärtushinnangute kujundaja. Juhend on mõeldud õpetajale seksuaalkasvatuse tundide andmiseks inimeseõpetuse ainetsükli raames II ja III kooliastmes (4.–9. klass). Õpetajaraamatus toodud aktiivtööd on mõeldud 11–16aastastele noortele, kuid raamatus sisalduvaid materjale võib kasutada ka gümnaasiumis. Tundide läbiviimisel kehtib sama põhimõte mis kogu seksuaalkasvatuse juures: pigem pisut vara kui liiga hilja.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles).