Tervise edendamine / Koolis

tek_logo

Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab pidevat arengut sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla.

Võrgustik annab võimaluse koostööks ning kogemustevahetuseks, motiveerib olema teistele eeskujuks ja pakub võimaluse osaleda võrgustiku üritustel.
Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed. See tähendab, et suhted koolis on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ja kõikide osapooltega arvestav, kooli kodukord ühiselt kokku lepitud, füüsiline keskkond turvaline, toitlustamine tervislik jne.

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. a Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel. Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, kui liitusid esimesed 10 kooli.

Tänaseks on Eestis ligi kakssada tervist edendavat kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Tervist edendavates koolides on moodustatud aktiivsetest ja teadmistega inimestest tervisenõukogud. Riiklikuks eesmärgiks on, et kõigis Eestimaa koolides oleksid loodud soodsad eeldused ja tingimused Tervist Edendavate Koolide põhimõtete rakendamiseks.

Ülevaate saamiseks Euroopa, sh Eesti tervist edendavate koolide liikumise põhiprintsiipidest tasub tutvuda Egmondi ja Vilniuse resolutsioonidega ning Odense avaldusega.