Tervise edendamine / Koolis

Tervist Edendavate Koolide võrgustiku struktuur toimib kolmel tasandil – riiklikul, kohalikul ja asutuse tasandil.

Riiklik tasand

Tervist Edendavate Koolide teaduslik ja metoodiline juhtimine toimub Tervise Arengu Instituudi poolt, sh:

  • koolitamine,
  • teavitamine,
  • nõustamine,
  • juhendmaterjalide ja trükiste väljatöötamine,
  • uuringute läbiviimine,
  • ühtse infosüsteemi loomine,
  • mentorite supervisioon jne.

Maakonna või linna TEK võrgustik

Kohalik võrgustik ühendab kõik paikkonna tervist edendavad koolid ja tegeleb uute liitujate kaasamisega. Selle tasandi peamiseks eesmärgiks on toetada ja mõjutada laste tervist kohalikul tasandil. Kohalikku võrgustikku koordineerib kohalik koordinaator ehk mentor, kelleks on kas maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse tervisedenduse-, tervishoiu- või haridusespetsialist või ka kooli esindaja.

Kooli tasand – tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseis sõltub asutuse suurusest, personali koosseisust ja vajadusest. Lähemalt saad tervisenõukogudest lugeda siit.

Oluline on tervisemeeskonna osalemine ka paikkondliku tervisearvamuse kujundamisel – osalemine paikkonna erinevates projektides/programmides, koostöö meediaga, teiste haridusasutustega, erinevate organisatsioonidega ja kohaliku omavalitsusega.