Tervise edendamine / Koolis

Videod

  • 28. Aprill 2016

Mis on VEPA metoodika? 

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika koosneb erinevatest töövahenditest ja märguannetest. Videos saab näha suupilli, klassi visiooni, taimerit, laukaarte ja veel mitmeid VEPA metoodikale omaseid elemente.

Mida arvavad õpetajad metoodikast?

VEPA metoodikat rakendavad õpetajad räägivad, millised metoodika elemendid neile meeldivad, milliseid raskusi on neil rakendamise käigus ette tulnud ja milliseid muutusi nad oma klassis on täheldanud.