Tervise edendamine / Lasteaias

Järgnevalt leiad erinevaid materjale, mis aitavad Sind nii tervisedenduse kui -kasvatuse läbiviimisel igapäevatöös.

Materjalid on abiks tervise ja turvalisuse valdkonna hindamisel, tegevuste planeerimisel ning ellurakendamisel.

Abimaterjalid on jaotatud kahte põhivaldkonda:

  1. Tervisedendus lasteaias
  2. Tervis ja turvalisus õppe- ja kasvatustöös