Tervise edendamine / Lasteaias

Häid praktikaid

  • 10. Juuli 2017

Siit leiad järgimist väärivaid näiteid, mida lasteaedades tervise ning turvalisuse teemadel läbi viiakse (vaimse tervise edendamine, ohutus ja turvalisus, toitumine ja liikumine). Enamik näiteid pärineb tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvatest asutustes.

„Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst" (2010)

2008. a Tervise Arengu Instituudi organiseeritud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös" esitati 40 tööd, millest žürii valis kogumikku 18. Teemadena on esindatud ohtude ennetamine ja turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jne. Kogumik on illustreeritud fotodega.

Materjal on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel ja toetab koolieelse lasteasutuse õppekava valdkonna „Mina ja keskkond" eesmärkide elluviimist.

Kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

 

Vaata näiteid valdkondade kaupa: