Tervise edendamine / Lasteaias

Konkursi "Tervisesõbralik töökoht" eesmärgiks on töötajate tervise tähtsustamine ning töötajate tervisesse panustavate organisatsioonide tunnustamine.

Eesti inimeste tervisenäitajad on Euroopa kehvemate hulgas. Tervena elada jäänud eluaastate arvult oleme Euroopa Liidus viimased, samuti ületab Eestis suremus vereringeelundkonna haigustesse 3,5 korda vanade Euroopa riikide näitajad. Tervislikel põhjustel puudus 2008. aasta jooksul töölt 51% töötajatest ja pea veerand töötajatest rohkem kui 10 päeva.

Et töötajate tervisele ja tervise edendamisele töökohal enam tähelepanu pöörata, kutsuti 2010. aastal Tervise Arengu Instituudi, Tööinspektsiooni ja ajakirja Tervis Pluss poolt ellu konkurss „Tervisesõbralik töökoht". Tervisesõbralik on töökoht, kus arendatakse tervist toetavat keskkonda ja väärtustatakse tervislikku elustiili. Konkursil said osaleda kõik organisatsioonid, mis olid tegutsenud vähemalt ühe aasta ja kus töötajaid oli rohkem kui üks.

Konkursile laekunud ankeetide hulgast valiti organisatsioonid, mida külastasid ja intervjueerisid tervisedenduse valdkonna spetsialistid. Tervisesõbraliku töökoha tiitli saaja otsustas viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Tervise Arengu Instituudi, ajakirja Tervis Pluss, Tööinspektsiooni ja konkursi toetaja esindajad.

Tulemusi hinnati järgmiste töökohal tervise edendamise valdkondade lõikes:

  • organisatsiooni juhtimine
  • füüsiline töökeskkond
  • psühhosotsiaalne keskkond
  • tervise edendamine
  • töötajate arendamine

Kõrgemalt hinnati neid organisatsioone, kus töötajate heaolu kajastus organisatsiooni arengudokumentides ning tervisealased tegevused on järjepidevad, töötajaid kaasavad ja innovatiivsed.

Vaata 2010. a toimunud konkursi tulemusi siit.