Tervise edendamine / Lasteaias

Kuidas liituda?

 • 06. Mai 2015

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

 • Avaldus, milles avaldatakse soovi liituda TEL-võrgustikuga (allkirjastab digitaalselt asutuse direktor).
 • Tervisemeeskonna või -nõukogu koosseis (liikmete nimed ja ametid, juhi nimi ja telefon, asutuse e-posti aadress) (Lisa 1). Tervisemeeskonna liikmed ja juhi kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga.
 • Tervise tegevuskava (Lisa 2). Tervise tegevuskava koostamise soovitused leiad siit.

Liitumise tingimused

 • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond või tervisenõukogu, valitud ja kinnitatud tervisemeeskonna juht. Lasteaia tervisemeeskonna standardiga saad tutvuda siin.
 • Asutuses on läbi viidud tervise ja heaolu valdkonnas hindamised, et välja selgitada laste ja personali tervise toetamiseks ning edendamiseks vajalikud arenguvajadused.
 • Hindamiseks ja analüüsimiseks on erinevad võimalused ja meetodid (nt sisehindamine (sh tervise ja heaolu valdkonnas), rahulolu-uuringud, välishindajate ja järelevalveametnike hinnangud, statistika, erinevad Tervise Arengu Instituudi hindamisvahendid jm).
 • Tervisega seotud valdkondade hindamisel saab kasutada järgmisi hindamisvahendeid: sisehindamise üldine juhis, riskianalüüsi läbiviimise metoodika, toitumise analüüsimise programm, psühhosotsiaalse keskkonna hindamise töövahend.
 • Tervisemeeskond on välja töötanud tervise tegevuskava laste ja personali tervise ning heaolu igakülgseks toetamiseks.
 • Soovitame tutvuda Terviseinfo portaalis olevate erinevate laste ja noorte tervise valdkonna juhendmaterjalide, trükiste ja läbiviidud uurimustega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja mõjusate tegevuste väljatöötamisel.
 • Lasteaed esitab direktori digitaalselt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse TEL-võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma asutuse valmisolekut tervist edendava lasteaia põhimõtete rakendamiseks.

Liitumise protsess

 • Liitumisdokumendid saadetakse elektroonselt oma maakonna või linna lasteaedade koordinaatorile. Koordinaatorite kontaktid leiad siit.
 • Paikkonna lasteaedade koordinaator juhendab vajadusel liitumisdokumentide koostamisel, sh tervisemeeskonna moodustamise, tervise ja heaolu valdkonda puudutavate hindamiste läbiviimisel ning tegevuskava koostamisel.
 • Liituv asutus saadab paikkonna lasteaedade koordinaatori poolt aktsepteeritud dokumendid e-postiga Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte tervise vanemspetsialisti Liana Varava e-posti aadressile liana.varava@tai.ee.
 • Võrgustikku vastuvõtmise lõplik otsus tehakse Tervise Arengu Instituudis esitatud dokumentide ja maakonna/linna koordinaatori soovituse/ettepaneku põhjal kuni kahe kuu jooksul.
 • Võrgustikku vastuvõtmine toimub kaks korda aastas – detsembris ja juunis. Detsembris liitujate dokumente oodatakse 1. novembriks ja juunis liitujate omi 1. maiks.
 • Võrgustikku vastuvõtmise kohta edastab Tervise Arengu Instituut teate asutuse ja tervisemeeskonna juhi e-posti aadressile. 

 

TEL-võrgustikuga liitunud lasteaedade nimekirja saad vaadata siit.