Vanemlusprogramm „Imelised aastad" / Kohalikele omavalitsustele

TAI koordineerib tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ põhiprogrammi Preschool Basic Parent ja selle jätkuprogrammi Advanced Parent elluviimist eesti- ja venekeelse elanikkonna seas.

Programmid pakuvad tuge kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistidele perede probleemide ennetamisel, varajasel märkamisel ja sekkumisel. Programmide eesmärk on soodustada häid ja hoolivaid suhteid perekonnas vanemate endi ning vanemate ja laste vahel, samuti antakse lapsevanematele juurde vanemlikke oskusi, mille abil paranevad lapse sotsiaalsed ja eneseregulatsiooniga seotud oskused.

2014. aasta oktoobris startinud vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootprojekti viie etapi vältel on TAI teinud koostööd ja viinud läbi koolitusi 22 omavalitsuses: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel, Haljala vallas, Viljandis, Orissaares, Keilas, Kuressaares, Kohila vallas, Saku vallas, Tamsalu vallas, Põltsamaal, Võru linnas ja vallas, Antsla vallas, Võhmas, Narvas, Sillamäel, Tapa linnas ja vallas ning Kundas.

„Imelised aastad“ lastevanemate koolitusgrupis osaleb kuni 14 vanemat, ühest perest eelistatult nii ema kui isa (osaleda võivad ka teised lapse kasvatamisega kokku puutuvad pereliikmed või lähedased). Vastavalt sellele, kas tegemist on põhi- või jätkuprogrammiga, toimuvad sessioonid 16 või 10 nädalat. Vanemad kohtuvad kahetunnistel koolitussessioonidel üks kord nädalas, lapsevanemate soovist lähtuvalt kas tööpäevadel või nädalavahetustel. Ühte koolitust viivad läbi 2 grupijuhti, kes on vanematega ühenduses ka koolituste vahelisel ajal, et olla kursis, kuidas vanematel uute oskuste rakendamine läheb ja pakkuda pidevat toetust.

Juhend KOV-idele

Rohkem infot tulemuste kohta leiab siit.