Tervise edendamine / Paikkonnas

Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kohaliku alkoholipoliitika tegevussuunal kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis.

Kaardistamise käigus saadud kogemustele tuginedes koostatakse projekti lõpuks kohalikule tasandile suunatud soovitused kohaliku alkoholipoliitika osas. Väljatöötatud soovitusi tutvustatakse erinevates Eestimaa kohalikes omavalitsuses ning see tegevus jätkub ka pärast projekti lõppu.

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium