Tervise edendamine / Paikkonnas

Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" käigus töötatakse välja ning viiakse läbi koolitused, mille üldine eesmärk on tugevdada rahvastiku tervise edendamise kompetentse kohalikul tasandil, et tõsta kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevate ja mõjutavate inimeste pädevust tervist toetava keskkonna kujundamisel ning pakkuda tuge paikkonna jaoks oluliste otsuste langetamisel.

Koolituste kaudu laieneb tervise valdkonna ennetustegevus paikkonnas, tegevusse kaastakse ka inimesed, kes ei tööta tervise sektoris. Lisaks aitavad koolitused suurendada tervisedenduse tõenduspõhisust paikkonnas. Koolitused toimuvad 2015. aastal.

Koolitusteemasid valides lähtuti järgnevatest valikukriteeriumitest:

  • koolitus aitab laiendada tervise valdkonna ennetustegevust paikkonna tasandil ning kaasata sellesse igapäevaselt tervise sektoris mittetöötavaid spetsialiste
  • koolitus aitab suurendada tõenduspõhisust tervisedenduse valdkonnas paikkonna tasandil
  • koolitus toetab otsusetegijaid paikkonna tasandil tervist toetavate otsuste langetamisel

Projekti raames töötatakse välja erinevad koolitused:

Kokku toimub 12 koolitust erinevates Eestimaa piirkondades. Kõik koolitused on sihtrühmale tasuta.

Lisaks koolitustele kutsub Tervise Arengu Instituut kohalike omavalitsuste juhte aruteluseminaridele kogukonna elukvaliteedi ja heaolu teemadel.

Koolituste sihtrühm on kohalike omavalitsuste spetsialistid ja kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevad ja mõjutavad inimesed (sh kolmas ja erasektor) ning tervisedendajad. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium