Tervise edendamine / Paikkonnas

Tervise Arengu Instituut kutsub kohalike omavalitsuste juhte arutama kogukonna elukvaliteedi ja heaolu teemadel.

TAI korraldab 2015. aasta jooksul arutelusid kohalike omavalitsuste ja volikogude juhtidele, milles räägime kohalike elanike heaolust ja elukvaliteedist. Omavalitsuste igapäevatöö on seotud elanike heaolu ja tervisega, seega ei ole need vaid „pehmed" teemad, millega tegelevad sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistid. Hea elukeskkonna arendamine ja inimeste elukvaliteet on tihedalt seotud sellega, et kohalikud inimesed oleksid aktiivsed ja teotahtelised ega lahkuks omavalitsusest.

Arutelude läbiviimise eesmärgiks on teadvustada, kuidas erinevad valdkonnad mõjutavad elanike elukvaliteeti ja heaolu ning milline on sealjuures juhi roll ja mõju.

Teemad, millele aruteludes keskendume:

  • tegutsemis- ja arenemisvõimeline kogukond kui kohaliku omavalitsuse tähtsaim ressurss ja arengu eeldus – mis mõjutab inimeste elukvaliteeti ja heaolu paikkonnas?
  • elanikkonna elukvaliteet ja heaolu: kelle valikud, kelle vastutus?
  • „tervis igas poliitikas" põhimõtted: avaliku ruumi planeerimise, ettevõtlus-, tööturu-, sotsiaal- ja hariduspoliitika
  • juht kui eestkõneleja ja kogukonna motiveerija.

Arutelude pikkus on ca 1,5 tundi. Et juhid on alati hõivatud, siis viib TAI arutelu sinna, kus on juhid, nt erinevate maakondade omavalitsusliitude koosolekutele. Oleme avatud kutsetele arutelude läbiviimiseks üle kogu Eesti. Kokku viime 2015. aasta jooksul läbi kümmekond aruteluseminari.

Norway grants          Sotsiaalministeerium