Tervise edendamine / Paikkonnas

Kestus: 3 päeva

Koolitusi: 1

Toimumisaeg: 2015. a II poolaasta

Toimumiskoht: lisamisel

Sihtrühm: tervisedendusega tegelevad spetsialistid

Koolitus on suunatud neile, kes oma igapäevatöös tegelevad sellega, kuidas mõjutada inimeste tervisekäitumist ning neid ümbritsevat keskkonda tervist toetavaks – teisisõnu, planeerivad ja viivad ellu sekkumisi.

Tule koolitusele, kui otsid vastuseid küsimustele:

  • kuidas sõnastada eesmärgid ja soovitud tulemused
  • mil viisil sekkumisi planeerida ja ette valmistada
  • kuidas valida asjakohaseid meetodeid eesmärkide saavutamiseks
  • kuidas hinnata sekkumiste edukust

Need on kasulikud ja rakendatavad teadmised kõigile tervisedenduse valdkonnas tegutsejatele. Koolitus põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhisel programmil Intervention Mapping (vt lisa www.interventionmapping.com).

Norway grants          Sotsiaalministeerium