Tervise edendamine / Paikkonnas

Kestus: 1 päev

Koolitusi: 4

Toimumisajad ja -kohad: 22.04.2015 Kanepi, Põlvamaa; 28.08.2015 Jõgeva; Raplamaa ja Läänemaa koolituste kuupäevad ja asukohad lisame peatselt

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed

Koolituse keskne teema on, kuidas kohalikul tasandil erinevate valdkondade koostöö tulemusena kujundada selline elukeskkond, mis toetab inimeste heaolu ja tervist, suurendades seeläbi paikkonna atraktiivsust ja elanike elukvaliteeti.

Ootame koolitusest osa võtma, kui soovid teada:

  • kuidas tervisevaldkonna välised otsused ja tegevused kujundavad elukeskkonda ja mõjutavad inimeste heaolu
  • millistes olukordades ja otsustes on oluline arvestada kohalike elanike heaolu ja tervist mõjutavate teguritega
  • kuidas ise panustada sellesse, et muuta kohalik elukeskkond atraktiivsemaks ja inimeste heaolu toetavaks.

Norway grants          Sotsiaalministeerium