Tervise edendamine / Paikkonnas

Kestus: 2 päeva

Koolitusi: 2

Toimumisaeg: 2015. a II poolaasta

Toimumiskoht: lisamisel

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed

Koolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused läbi kaasamine ja koostöö.

Tule koolitusele, kui soovid teada, kuidas:

  • kaasamine ja koostöö toetab kogukonna heaolu ja tervist
  • kaardistada kogukonna heaolu ja tervisega seotud probleeme ja luua võimalusi nende lahendamiseks
  • läbimõeldult kaasata vabatahtlikke ning leida koostööpartnereid erinevatest sektoritest
  • luua ja hoida toimivaid koostöövõrgustikke, mis toetavad kogukonna heaolu

Norway grants          Sotsiaalministeerium