Tervise edendamine / Paikkonnas

Kogumikku „Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst“ on koondatud Eesti lasteaedade kogemused ja ideed tervise ja turvalisuse teemade käsitlemisest nii igapäevase õppe- ja kasvatustöö, kui ka ürituste ja projektide raames.

 

2008.a. Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös“ esitati 40 tööd, millest konkursi žürii valis käesolevasse väljaandesse 18. Teemadena on esindatud ohtude ennetamine/turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jm. Materjal on illustreeritud fotodega.

 

Loodame, et materjal toetab uue koolieelse lasteasutuse õppekava valdkonna „Mina ja keskkond“ eesmärkide elluviimist ja on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel.

Kogumikku saab vaadata ja alla laadida SIIT.

 

Lisaks saab järgnevalt tutvuda ettekannete ja kokkuvõtetega Eesti lasteaedade headest kogemustest eri valdkondades.

VALDKOND: Kuidas me tunnustame ja väärtustame oma inimesi?

Tartumaa kogemus

Terje Rüütel ja Krista Loog (juurde lisada asutuste nimed)

Raplamaa kogemus

Katrin Velleste, Aune Kähär (juurde lisada asutuste nimed)

Lastead „Triinu“ kogemus (Rakvere)

Viivika Roostar

Võrumaa kogemuskogemus

Lily Dolenko (Lasteaed Punamütsike)

 

VALDKOND: Kuidas ja mida me endast räägime?

Lastead „Meelespea“ kogemus (Tartumaa)

Merike Balder, Aita Arund

Lastead „Sipsik“ kogemus (Tallinn)

Carmen Soo, Kristi Kimalane

 

VALDKOND: Kuidas ja miks meie meeskond koostas tervise tegevuskava?

Lastead „Vikerkaar“ kogemus (Räpina)

Lastead „Trall“ kogemus (Pärnu)

Ester Metsalu

 

TEISED TEEMAD:

Miks on meie jaoks oluline olla Tervist Edendav Lasteaed?

Tervist Edendavate Lasteaedade III suvekooli (2010) töötoa kokkuvõte

Tervisealane koostöö ja kommunikatsioon paikkonnas

Tervist Edendavate Lasteaedade III suvekooli (2010) töötoa kokkuvõte

MÄRKSÕNAD: kogemused tervis