Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonna tervisedenduse valdkonna arendamisel Eestis on Tervise Arengu Instituudi peamisteks tegevussuundadeks:

  • Üle-eestilise maakondlike tervisedendajate võrgustiku arendamine, sh koolituste, supervisioonide ja töötubade korraldamine
  • Maakondlike ja kohalike omavalitsuste tervisemeeskondade loomise ja aktiivse tegutsemise toetamine
  • Tervisedenduse tõenduspõhise planeerimise edendamine, sh juhend- ja abimaterjalide koostamine ning koolitamine
  • Maakondlike ja kohalike omavalitsuste tervise ja seda mõjutavate tegurite andmete koondamine ja analüüsimine
  • Hea praktika näidete kogumine ja avalikustamine