Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Tervishoiuasutuses

Eesti TEH Võrgustiku 2016. aasta aruanne

 • 27 Märts 2017
 • Tubakast loobumise nõustamise (TLN) teenuse osutamine. 2016.aastal osutati TE haiglate 14 nõustamiskabineti baasil teenust 2441 visiidi käigus 1442 inimesele. Nõustatute seas oli 225 noort, 62 last ning 31 rasedat.
 • Osavõtt tervisedenduse konverentsist 03.06.2016 Nordeas, Tallinnas
 • Osavõtt 24th International HPH Conference in New Haven, CT, USA, 06.06.-12.06.2016 „Creating a Culture of Health through Innovation and Partnership“
  • Eesti delegatsioon pidas 3 ettekannet 1) Impact of intensive nutritional counselling in kidney transplant reciepients with long-term graft survival, Liidia Kiisk, Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK) 2) Nutrient intake among the patients with type 2 diabetes in Estonia, Kaja Põlluste, TÜK 3) The features of first aid and health care providing on Estonian small islands, Uljana šatalov, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH).
 • Eesti TEH Võrgustiku suvekool Narva-Jõesuus, 08.- 09.09.2016 „TEH roll tervishoiu kvaliteedi arendamisel“ Suvekoolis osales 94 tervishoiutöötajat TE haiglatest.

Käsitletud teemavaldkonnad:

- Kliinilise kvaliteedi kokkupuutepunktid: tervisedendus, patsiendiohutus ja ravikvaliteet. Patsiendi ohujuhtumite infosüsteemi (POI) käsitlus TÜK näitel.
- Haigekassa kui rahastaja visioon kliinilise tervisedenduse ja patsiendiohutuse integreerimisel Eesti tervishoiu kvaliteeti.
- Kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelisest HPH konverentsist 2016.aastal
- Kliinilise tervisedenduse standardid ja strateegiad 2015-2017
- WHO HPH Recognition Project – osavõtvate haiglate (SA Ida-Viru Keskhaigla ja AS Põlva Haigla) ülevaated projekti kulust ja esialgsetest tulemustest.


Alates 1.jaanuarist 2017 on Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) Võrgustiku koordineerivaks keskuseks Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituut ja rahvuslikuks koordinaatoriks sama instituudi vanemteadus Kaja Põlluste, MD, PhD.

 

Eesti TEH võrgustiku 2015. aasta aruanne

 • 01 Aprill 2016
 • 2015. aasta jaanuaris liitus Eesti TEH Võrgustikuga Järvamaa Haigla AS.
  Nüüdseks on liitunud kõik regionaalhaiglad (3), keskhaiglad (4), üldhaiglad (12) ja era- ja kohalikest haiglad (2), tervisekeskused (2) ning KV meditsiiniteenistus. Kokku 24 tervishoiuasutust.
 • Kõik tervistedendavad haiglad, vastavalt WHO Eesti esinduse kutsele (5.11.2015.), viisid läbi sessoongripi vastast vaktsineerimist.
 • Tubakast loobumise nõustamise (TLN) teenuse osutamise kabinetid, kus osutatakse tasuta teenust, baseeruvad enamuses TEH võrgustiku haiglates.
 • Ajavahemikul 5.06.2015 – 31.11.2015 võtsid TEH võrgustiku haiglad aktiivselt osa tubakavastasest ennetuskampaaniast: a) esinemised kohalikus ja üle-Eestilises meedias: intervjuud haiglate VIP esindajatega, ekspertide ja spetsialistidega (Reet Raukas Ida-Tallinna Keskhaiglast, Tanel Laisaar Tartu Ülikooli Kliinikumist, Margus Viigimaa Põhja- Eesti Regionaalhaiglast); b) meediaintervjuud edukate koobujatega; c) nõustajate suurenenud huvitatavus inimeste pöördumisest TLN kabinettidesse ja nõustamisteenuse kvaliteedi tõstmine; d) info edastamine ja suunamine uuele TAI veebilehele www.tubakainfo.ee.
 • 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services „Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies“, June 10-12, 2015, Oslo, Norway osales Eesti TE haiglate 12-liikmelises delegatsioon.
  Konverentsil esinesime ettekannetega:
     1) Tobacco cessation counselling service in Estonia, Tiiu Härm, TAI
     2) WHO-HPH Recognition Project: Estonian experience, Tiiu Härm, TAI
     3) Personalized approach in child obesity management, Lagle Suurorg ja Inna Kramer, Tallinna Lastehaigla
     4) Effects of a physical exercise therapy programme on spinal range of motion among nurses, Tiina Freimann, Eda Merisalu,Mati Pääsuke, TÜK, Tartu ülikooli tervishoiu instituut
 • Eesti TEH Võrgustiku X Suvekool „Läbi uuenduste parimate praktikateni“ Taevaskoja Puhkekeskuses, 26.-27.08.2015. Osavõtjaid 70.
  Praktilised teemakäsitlused:
      1) Terviseharitus tervishoiuasutuses
      2) Eakasõbralik haigla ja tervishoiuteenus
      3) Tervise edendamine psühhiaatrias
      4) Tubakavaba tervishoiuteenus
      5) Füüsiline aktiivsus versus istumine
  Kahepäevane suvekool möödus interaktiivses ja kogemusi jagavas/vahetavas keskkonnas.
 • Eesti TEH Võrgustiku aastakonverents´2015 „Uuema teavet ja lahendusi terviseriskide käsitlemisel“, 19.novembril 2015, Dorpat, Tartu. Osavõtjaid 106. Tubakast loobumise nõustamise kvaliteedi ja tulemuslikkuse kogemusi tuli jagama Ms. Miriam Gunning Iirimaalt, Chief of ENSH-Global International Network for Tobacco-Free Healthcare Services. Konverentsil esitleti veel Eesti arstide suitsetamislevimuse uuringut, alkoholisõltuvust kui haigust, Eesti rahvastiku toitumisuuringut, TE haiglate osavõttu WHO-HPH tunnustamisprojektis, tööohutust Eesti Kaitseväes. Õhkkond interaktiivne ja arendav.

 

Tiiu Härm

Eesti TEH Võrgustiku rahvuslik koordinaator

 

Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustiku tegevused 2014. aastal

 • 20 Veebruar 2015

1. TEH teabepäevad

 • 04.03.2014 AS Põlva Haiglas ja 05.03.2014 SA Ida-Viru Keskhaiglas

Mõlema haigla siseosakonnad võtavad osa International WHO HPH Recognition Project'ist. Arendusvestlust ja projektialast nõustamist nende haiglatega viis läbi kohapeal Eestis WHO HPH projekti juht Mr. Jeff Kirk Svane, International HPH Secretariat, Copenhagen, Denmark.
Jeff Svane esines ettekandega „ Fast-tracking implementation of hospital-based health promotion in Estonia" ja juhatas vastavasisulist töötuba. Osavõtjaid 36 in.

Töökoosolekutel Põlvas ja Kohtla-Järvel ning Tallinnas ja Tartus kuulasime ära rahvusliku koordinaatori Tiiu Härmi aruande 2013. aastal tehtust ja võtsime täitmiseks 2014. aasta arengu- ja tegevusplaani.

 • 03.06.2014 toimus Tartu Ülikooli Kliinikumis õendusjuhi Tiina Freimanni kabinetis 15. aasta Eesti TEH-võrgustiku juubelikonverentsi korraldava komitee töökoosolek.

Juubelikonverents toimub 19. novembri 2014 Tartus, Dorpati konverentsikeskuse Struve saalis. Koostasime konverentsi provisoorse kava ja määrasime esinejad ning vastutajad. Juubelikonverentsiks ilmub ka kogumik „15 aastat TEH-võrgustikku Eestis", leppisime kokku kogumiku sisu ja disaini ning valmimise aja – 15. november 2014 (esitlusmaterjal koostajale Tiiu Härmile 10. septembriks).

 • 28.11.2014 Tervise Arengu Instituudi saalis TEH- ja TLN-võrgustike ühine töökoosolek:

Kuulasime ära ja analüüsisime fookusgrupi (nõustajate) ankeetide vastuseid, millised on takistused tõhusama suitsetamisest/tubakast loobumise nõustamisteenuse osutamise osas. Mida saame muuta, et tagada tubakatarvitajatele kättesaadavam ja kvaliteetsem nõustamisteenus ning et nõustamise tulemused oleksid efektiivsemad. Töökoosolekut juhatas analüütik Esta Kaal.

TAI KOM juhataja Helen Noormets esitles 2015. aasta suuremaid plaane tubakavastases võitluses – viia läbi tubakavastane kampaania, pannes erilist rõhku passiivsele suitsetamisele, tõsta elanikkonna teadlikkust tubaka tervisekahjudest ja üles ehitada veebileht tubakainfo.ee
Sinna saame panustada kõik! Koosolekul osales 17 inimest.

2. Suitsetamisest/tubakast loobumise nõustamisteenuse osutamine 2014. aastal

ESF-i vahenditest 14 tubakast loobumise nõustamise kabinetti (AS Lõuna-Eesti Haigla, AS Põlva Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik, SA Viljandi Haigla, SA Rapla Maakonnahaigla, AS Rakvere Haigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, AS Narva Haigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Medicum, SA Läänemaa Haigla, SA Pärnu Haigla). Riiklikest vahenditest üks kabinet (SA Tallinna Lastehaigla). Samuti toimub Eesti Kaitseväes tubakast loobumise nõustamine.

2014. aastal nõustati ESF-i programmi raames 1876 täiskasvanut 3092 visiidi käigus ja 32 last 48 visiidi käigus. SA Tallinna Lastehaiglas nõustati 45 inimest 130 visiidi käigus, neist 17 last. Kokku nõustati tubakast loobumise nõustamise kabinettides 2014. aastal 1953 inimest 3270 visiidi käigus.

2014. aastal toimus kaks tubakast loobumise nõustajate koolitust – 8.– 9 .mai ja 16.–17. oktoober. Mõlemad koolitused toimusid Tallinnas, täiendkoolitusel osalejaid kokku 63.

3. 22nd International HPH Conference „Changing hospital & health service culture to better promote health", 23–25 April, 2014, Barcelona, Spain

Osavõtjaid oli Eesti TEH-võrgustikust 19, ettekandeid 6.
Osavõtjaid toetasid haiglad oma finantsidest.

Ettekanded:

 • Alcohol consumption in Estonian primary health care patients, Kaja Põlluste, Raili Muller, Riina Kallikorm, Margus Lember
 • Physical activity in Estonian patients with early rheumatoid arthritis, Kaja Põlluste, Raili Muller, Riina Kallikorm, Margus Lember
 • Improving the working conditions in the call centre in East-Tallinn Central Hospital, Lea Karik, Kaidi Trummel, Marika Tammaru
 • Personal approach to occupational risk assessment in East-Tallinn Central Hospital, Sally Maripuu
 • HPH Autumn School in Estonia, Tiiu Härm
 • The healthy nutritional vision by a dietitian, and treatments for night workers staff in Tartu University Hospital, Liidia Kiisk

Rahvuslik koordinaator Tiiu Härm võttis osa HPH General Assembly, Scientific Committee ja ENSH-Global (Global Network for Tobacco Free Health Care Services) Boardi nõupidamistest.

4. WNTD 2014, 31. mai „Tõstkem tubakaaktsiisi!"

Tubakaaktsiisi tõstmine on tõhus vahend tubakatarbimise leviku piiramisel.

Tiiu Härmi artiklid, intervjuud ja ekspertarvamused meedia artiklitele, esinemised raadios ja televisioonis:

 • „E-sigaret on populaarsust võitmas koolides" TV Kanal 2, 07.05.2014
 • „Ohutu või mürgine mõnu?", ajakiri MARI, 09.05.2014
 • Intervjuu KUKU raadios, 30.05 (Mart Pukk)
 • Intervjuu Raadio 4, 30.05
 • Intervjuu Den za Dnjom, mai 2014
 • Intervjuu Kadi raadios, 02.06.2014 (Kadi Nurmik)
 • „Tubakatööstus oskab noortega manipuleerida", artikkel jaanuarikuu 2014 ajakirjas „Apteeker".
 • Õhtulehe vaheleht „Tervist" artikkel „Osadel lastel on eelsoodumus hakata suitsetama", veebruar 2014.
 • Ajakiri „Pereõde" „Tubakas: terviserisk number 1", augustikuu 2014

Esinemised ettekannetega asutustes ja konverentsidel:

 • Terviseõdede koolitamisel tubaka valdkonnas, TTK, 20.02.2014. Osavõtjaid 20.
 • Pereõdede aastakonverentsil 2014 „Suitsetamisest loobumise nõustamine – mida? kuidas? kellele?", 11. aprill 2014 Viru konverentsikeskuses. Osavõtjaid 240.
 • Tallinna Arstide Liidu teabepäeval „Tervise edendamise integreerumine haigla igapäevatöösse. Tubakavaba tervishoiuteenus ja haiglakeskkond", 27.02.2014 Magdaleena Haiglas. Osavõtjaid 62.
 • TAI tervisedenduse konverentsil „Liikudes tervise heaks", 06.06.2014, ekspert töötoas „Tubakatarvitamine Eestis ja alternatiivsed tubakatooted".
 • TET-võrgustiku konverentsil „Tubakaennetus töökohal" ettekanne "Edulood ja ebaõnnestumised tubakatarvitamisest loobumisel", 18.09.2014. Osavõtjaid 65.
 • Avalik loeng „Tubakas ja töötaja" Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tervisepäeval, 08.10.2014 Mõdrikul Rakveres. Osavõtjaid 82.
 • Tubakavaba keskkonna seminaril (korraldas SoM seoses külalisesineja Jan Grey'ga, UK) ettekanne „Suitsuvaba haiglakeskkond. Tubakavaba tervishoiuteenus". Olümpia konverentsikeskuses 26.11.2014
 • „Huvikaitse rahavatervises" seminaril (korraldas TAI seoses külalisesinejaga Austraaliast) ettekanne „Tobacco control in Estonia. What has worked?" 08.12.2014 TAI-s.

5. Juhendmaterjali „Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale" koostamine koos TET-võrgustiku koordinaatori Külli Luugiga.

Juhendmaterjali ette kantud tervist edendavate töökohtade (TET) konverentsil 18.09.2014 ja tervist edendavate haiglate (TEH) konverentsil 19.11.2014. Osavõtjaid kokku üle 200 inimese.

6. Eesti TEH-võrgustiku juubelikonverentsi „Tervisedenduse lõimimine kliinilisse praktikasse" läbiviimine 19. novembril 2014 Dorpati konverentsikeskuses Tartus. Juubelikogumiku „15 aastat tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste võrgusikku Eestis" esitlemine konverentsil. Osavõtjaid 136.

Konverentsil esinesid külalistena WHO International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services Prof. Hanne Tonnesen ettekandega „Health Promotion + Clinical Treatment = Better Results" ja Prof. Jürgen M. Pelikan ettekandega „The Evolving Concept of the Health Literate Health Care Organization".

Konverentsi ettekannetes käsitleti peaasjalikult uusi arengusuundi Eesti TEH-võrgustikus 2015. aastal: eakasõbralik haigla ja tervishoiuteenus, tervise edendamine vaimse tervise võrgustikes, tubakavaba tervishoiuteenus, terviseharitus tervishoiuorganisatsioonides jt.

7. Teadus-arendusalane koostöö rahvusvahelisel tasandil

Eesti TEH-võrgustik osaleb WHO/HPH programmides, rakke- ja töörühmades:

 • Health promotion for children and adolescents in and by hospitals, Lagle Suurorg, Tallinna Laste Haigla SA
 • Global Network for Tobacco Free Health Care Services (Põlva Haigla AS, Lõuna-Eesti Haigla AS, Rapla Maakonnahaigla SA, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Tartu Ülikooli Kliinikum SA)
 • WHO HPH Recognition-Process, Ida-Viru Keskhaigla ja Põlva Haigla
 • Eesti tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik (WPHP International) – Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Jõgeva Haigla AS ja Ida-Viru Keskhaigla SA
 • Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) – Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Tartu Ülikooli Kliinikum SA ja Fertilitas AS
 • Age-Friendly Hospitals – SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja AS Lõuna-Eesti Haigla
 • Health Promotion on Mental Health Settings – SA Viljandi Haigla
 • Tobacco-Free Health Care Service, including surgery – SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Rapla Maakonnahaigla

8. Täiendused

 • Eesti Arstide Päevad – 3.–4.aprill 2014 Tallinnas
 • Eesti tervisedenduse konverents – 06.06.2014 Pärnus
 • WHO-HPH National Coordinators' workshop – 22.04.2014 Barcelonas
 • WHO-HPH 22nd Conference on HPH, 23.–25.04.2014 Barcelonas
 

Tegevused ja tulemused 2013

 • 30 Juuli 2014

Eesti TEH-võrgustiku tegevused 2013. aastal

1.  TEH-/SLN-teabepäevad

 • 14.03.2013 Grindeli saalis Dorpatis Tartus – Lõuna-Eesti piirkonna haiglatele. Osavõtjaid 25
 • 21.03.2013 Tervise Arengu Instituudi saalis Tallinnas, Hiiu 42 – Põhja-Eesti piirkonna haiglatele. Osavõtjaid 27

2.  SLN-teenuse osutamine

 • ESF-i vahenditest 17 SLN-kabinetti (AS Lõuna-Eesti Haigla, AS Põlva Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Viljandi Haigla, SA Rapla Maakonnahaigla, AS Järvamaa Haigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, AS Narva Haigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Medicum, SA Läänemaa Haigla, SA Kuressaare Haigla, SA Pärnu Haigla, Tartu Seksuaaltervise Kliinik OÜ, Seksuaaltervise kliinik OÜ Tallinnas ja Ida-Viru Noortenõustamiskeskus).
 • Riiklikest vahenditest 1 SLN-kabinet (SA Tallinna Lastehaigla).
 • Samuti toimub  tubakast loobumise nõustamine Eesti Kaitseväes (alates 2012. a).
 • 2013. a nõustati kokku 2250 inimest 6806 visiidi käigus, neist 51 last/82 visiiti, 484 noort (16–24-a)/1551 visiiti, 98 rasedat/391 visiiti. Loobumisnõustamise tulemuslikkus: 6 kuud jäi tubakavabaks 19,5% ja 12 kuud jäi tubakavabaks ligi 10% loobujatest.

3.  21th International HPH Conference, 22–24 May 2013, Gothenburg, Sweden „Towards a more health oriented health service: An issue of body and mind. The contribution of HPH to Health 2020"

Osavõtjaid oli Eesti TEH-võrgustikust 10, ettekandeid 4:

 • Implementation of HPH standards: the results of external evaluation in Estonia (Kaja Põlluste, Edda Merisalu, Lagle Suurorg, Mari Põld, Tiiu Härm)
 • Health care delivery process and outcomes among children and adolescents with type 1 diabetes in Tallinn (Lagle Suurorg)
 • Depression and anxiety as risk factors for failure in smoking cessation attempt among personnel of Tartu University Hospital 2010–2012 (Ülle Ani, Tiina Mändla, Kersti Pärna)
 • HPH Award 2012 in Estonia (Tiiu Härm) – Eesti TEH-võrgustik jagas rahvusvahelises võrgustikus koos Itaaliaga II–III kohta

Osalemine Tobacco Free Pre-Conference'il „Tobacco control in Mental Health Services" (Mari Põld)

Osalemine HPH General Assembly, Scientific Committe ja ENSH Board nõupidamisel (Tiiu Härm)

4.  Ülemaailmne tubakavaba päev  WNTD 2013 „Keelustada tubakareklaam ja tubakaga seotud sponsorlus" (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship), 31. mai

Meie keskendusime suitsuvabadele tubakatoodetele (huuletubakas jt), e-sigaretile ja maitsestatud tubakatoodetele.

Intervjuud ja ekspertarvamused artiklitele meedias, esinetud raadios ja televisioonis – kokku 19 korral.

 • Tubakavaba päeva ümarlaud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, 31.05.13 (osavõtjaid 16)
 • Intervjuu Austraalia SBS raadiole „Tubakatarvitamise olukorrast Eestis ja meetmed selle vähendamiseks", 31.05.13
 • Valgamaa ajaleht – „Suitsetamise trendid Valgamaal", 27.05.13
 • Tarbija24 – „Eesti lapsed hakkavad suitsetama 11-aastaselt", 23.05.13
 • Huuletubaka artikkel maakondadele – „Tubakas põske ja muret pole", 31.05.13
 • Eesti Päevalehe terviserubriik – „Tubaka lisaainete eest tõmmatakse uks varsti kinni", 06.06.13
 • Naisteleht – Tüdrukud suitsetavad rohkem kui poisid, 10.06.13
 • TV3 – Tubakatarvitamine noorte seas. Loobumisvõimalused, 10.06.13
 • Postimehe terviserubriik –„Vesipiipu tehes ei tasu huulikut jagada", 26.06.13
 • Ajakiri Eesti Naine – „Suitsetamine – kergelt tulnud, raskelt läinud", 27.06.13
 • Eesti Päevaleht – „E-sigaret pürgib tavasigaretile konkurendiks", intervjuu Kaisa Alliksaarele
 • Terviseuudised – kommentaar/artikkel "Tubakatarvitamise olukord Eestis ja tubakast loobumine"
 • Intervjuu Terviseinfo portaalile ülemaailmse tubakavaba päeva (WNTD) puhul tubakareklaami ja tubakatööstuse poolse sponsorluse keelustamise teemal, meediaartiklid WNTD päeva puhul kohalikes ajalehtedes üle Eesti
 • Terviseinfo portaal – artiklid huuletubakast, mentooliga sigarettidest, vesipiibust, e-sigaretist
 • Eesti Päevaleht – „E-sigaret ja tavasigaret võrdsed?", arvamusartikkel 07.08.2013
 • Nõmme Sõnumid „Tubakas põske ja muret pole?", 09.08.2013
 • Äripäev 2013, Ela tervelt 100 aastat, Eesti arstide soovitused kogu perele, artikkel „Kümneaastane suitsetaja pole enam mingi ime", september 2013
 • Tervis Pluss, artikkel „Tubakast suitsuga ja suitsuta", oktoober 2013
 • Kuku raadio, stuudiointervjuu e-sigaretist koos Maris Jessega, 2.10.2013

5.  Ettekanded interaktiivses keskkonnas

 • Paide Gümnaasiumi 10. kl õpilastele ja õpetajatele – 33 osavõtjat (12.02.13, TAI)
 • Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis lastevanematele ja õpetajatele – 11 osavõtjat (07.03.12)
 • Kuusalu Keskkooli 4.–12. klasside õpilastele ja õpetajatele – 30 osavõtjat (09.04.13)
 • Kiili Gümnaasiumi 4.–5. klasside õpilastele ja õpetajatele – 53 osavõtjat (16.04.13)
 • Keila Kooli 4.–12. klasside õpilastele ja õpetajatele – 38 osavõtjat (07.05.13)
 • AS Hoolekandeteenused – juhendatud/koolitatud personali „Tubakavaba töökeskkonna ülesehitamise osas" (juhised, infomaterjalid, neli õde koolitatud suitsetamisest loobumise nõustajateks).
 • Pilootprojekti ülesehitamine „Saku Õlletehas tubakavabaks!" – arutelud 1. ja 2. poolaastal
 • TET-ümarlaud Saku Õlletehases – osavõtjaid 26 (26.11.2013)
 • Koguperepäev „Naiselt Naisele" Tallinna Lauluväljakul, testisime inimesi CO suhtes, andsime nõu loobumiseks, 53 inimest, neist 16 last-noorukit (10.03.13)
 • Silmsidekontaktis jagatud terviseteadlikkust 218 inimesele (õpilased, pedagoogid, lapsevanemad jt)
 • Väike-Õismäe Tervisepäev LTKH Hooldusravikliinikus, CO testimine, nõustamine, vestlus – 77 inimest
 • Saue Gümnaasiumi lapsevanematele – osavõtjaid 150 (28.11.2013)

Kokku: 6 koolis, 304 õpilasele/õpetajale ja 161 lapsevanemale 

6. International WHO HPH Autumn School in Estonia, 30.09.–01.10.2013 Tallinnas 

HPH Sügiskooli korraldasid Eesti TEH-võrgustik ja Taiwani HPH Network. Külalised Soomest (3), Leedust (7), Taiwanist (9), Saksamaalt (1) ja Eestist 60 tervist edendavate haiglate töötajat. Korraldajad dr Tiiu Härm ja dr Shu-Ti Chiou (Taiwan). Osavõtjaid 80

Teemadeks:

 • Strengthening Partnership between Public Health and Hospitals for Better Health and Sustainability
 • Health Promotion in Mental Health Settings
 • Age-friendly hospitals
 • Tobacco free environment and health services
 • Visiit ja kogemuste vahetamine Tallinna Lastehaiglas

7. TEH aastakonverents 2013 "Ühendame jõud noorte parema tervise heaks!", 14.11.2013 Tallinnas TAI-s

Konverents keskendus noore inimese – kaitseväe ajateenija – tervisele: laste ja noorukite tervis, riskikäitumine noorte seas ja selle vähendamise võimalused, noorsõduri ja kaitseväelase tervis.

Esindatud olid tervist edendavad haiglad, Eesti Kaitseväe meditsiiniteenistus, Politseiamet, Eesti Lastevanemate Liidu ja kooliõpetajate esindajad. Osavõtjaid 87

8. Teadus-arendusalane koostöö rahvusvahelisel tasandil

Eesti TEH-võrgustik osaleb WHO/HPH programmides, rakke- ja töörühmades:

 • Health promotion for children and adolescents in and by hospitals – Lagle Suurorg, Tallinna Lastehaigla
 • Global Network for Tobacco Free Health Care Services – Põlva Haigla AS, Lõuna-Eesti Haigla AS, Rapla Maakonnahaigla SA, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Tartu Ülikooli Kliinikum SA
 • Public Information Tobacco Control (PITOC) – osalevad kõik tervist edendavad haiglad (24)
 • WHO HPH Recognition Process – Ida-Viru Keskhaigla ja Põlva Haigla
 • Eesti tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik (WPHP International) – Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Jõgeva Haigla AS ja Ida-Viru Keskhaigla SA
 • Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) – Ida-Tallinna Keskhaigla AS ja Fertilitas AS
 

Kontaktid

 • 14 August 2017

Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustik:

Koordnaator: Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituut (TÜKMI)

dr Kaja Põlluste
TÜKMI vanemteadur
tel 7318 616, 5512 845
kaja.polluste@ut.ee

Kontaktisikud võrgustikuga liitunud asutustes:

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Ulle Rohi
ulle.rohi@itk.ee

AS Järvamaa Haigla

Maire Raidvere
maire.raidvere@jmh.ee 

AS Lõuna-Eesti Haigla

Jana Trolla
jana.trolla@leh.ee

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

Aivi Kabur
tel 651 1445
aivi.kabur@keskhaigla.ee 

AS Põlva Haigla

Aili Tilgre
aili.tilgre@polvahgl.ee

AS Rakvere Haigla

Sirje Kiisküla
sirje@rh.ee

AS Räpina Haigla

Miia Sultsmann
miia@rapinahaigla.ee

AS Valga Haigla

Anastassia Org
anastassia.org@valgahaigla.ee

Erahaigla Fertilitas

Mare Allak
M.Allak@fertilitas.ee

SA Elva Haigla

Katrin Rebane
katrin.rebane@ehaigla.ee

SA Hiiumaa Haigla

Riina Tamm
haigla@hiiumaa.ee

SA Ida-Viru Keskhaigla

Alevtina Uustalu
alevtina.uustalu@ivkh.ee

SA Jõgeva Haigla

Laine Ottenson
laine.ottenson@jogevahaigla.ee

SA Kuressaare Haigla 

Annely Õun 
annely.oun@saarehaigla.ee

SA Läänemaa Haigla

Kai Tennisberg
kai.tennisberg@salmh.ee

SA Narva Haigla

Jelena Zelenjuk
jelena.zelenjuk@narvahaigla.ee

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Aleksei Gaidajenko
aleksei.gaidajenko@regionaalhaigla.ee

SA Pärnu Haigla

Ilmi Leesman
ilmi.leesman@ph.ee

SA Tallinna Lastehaigla

Lagle Suurorg
lagle.suurorg@lastehaigla.ee

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Tiina Freimann
tiina.freiamann@kliinikum.ee

SA Viljandi Haigla

Triinu Rõigas
triinuro@vmh.ee 

Maailma Terviseorganisatsiooni tervist edendavate haiglate rahvusvaheline võrgustik:

International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (International HPH Network)

International HPH Secretariat , WHO-CC

WHO Collaborating Centre for Evidence Based Health Promotion in Hospitals and Health Services,
Clinical Unit of Health Promotion, Bispebjerg University Hospital, DK-2400, Copenhagen NV, Denmark
ph +45 353 12434
clinhp@whocc.dk
Prof. Hanne Tonnesen, Director of WHO-CC

International HPH Conference Secretariat, WHO-CC
WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals & Healthcare

Ludwig Boltzmann Institute
Health Promotion Research
Untere Donaustraße 47/3
1020 Vienna, Austria
ph + 43 1 2121 493 23
fax + 43 1 2121 493 50
vienna.who-cc@hphconferences.org
Prof. Jürgen M. Pelikan, CEO 

Global Network for Tobacco Free Health Care Services (Global ENSH)

ENSH Coordinating Centre in Barcelona, Spain
ensh@iconcologia.net
Prof. Esteve Frenandez, CEO
www.ensh.org