Tervise edendamine / Töökohal

Elukvaliteedi parandamisel on Eesti töökohtadel levinud järgmised tegevused:

 • Riskianalüüsi läbiviimine: regulaarne töötingimuste ülevaatamine ja töökeskkonna hindamine.
 • Vaktsineerimised töökohal ja tööandja kulul: gripp, B-hepatiit, puukentsefaliit;
 • Prillide jt abivahendite kompenseerimine, randmetoed ja arvuti kasutajatele jms
 • Esmaabi alane nõustamine ja kursused; koolitatud esmaabi andjad töökohal.
 • Regulaarsed tervisekontrollid tööandja kulul.
 • Eriarstide kulud hüvitab tööandja, kes leiab koostööpartneriks tervishoiuasutuse
 • Töötajate ümberpaigutamine tervisele sobivamale tööle.
 • Vabad päevad tööandja kulul perekondlike sündmuste puhul (matused, pulmad, juubelid,; nooremas ja keskmises koolieas laste esimene koolipäev)
 • Tasustatud lisapuhkus ehk tervisepäevad kuni 3 päeva aastas.
 • Talvepuhkus ( 7 lisapuhkepäeva)
 • Imikute söötmise tuba

Veel vähe levinud tegevused:

 • Tervisekaitse soodustused töötaja pereliikmetele
 • Regulaarne terviseseisundi diagnoosimine, füüsilise tervisevormi hindamine ja sellest lähtuv tervise parandamise võimaluste pakkumine.
 • Regulaarne juhendamine ja nõustamine töökeskkoma parandamiseks ja tervislike tööharjumuste kujundamiseks pärast riskianalüüsi läbiviimist.
 • Ergonoomiline kontorimööbel.
 • Ergonoomika kursused, rühi ja tööasendi jälgimine ja treenimine töökohal;
 • Tervisetuba.
 • Tervisepäevad ehk tasustatud lisapuhkus - 3 päeva aastas
 • Vaba päev tervisekontrolliks ja/ või doonoriks mineku korral
 • Psühholoogi vastuvõtud tööandja kulul; kriisi ja stressinõustamine; töönõustamine (meeskondlik ja isiklik)
 • Meedik töökohal
 • Laste mängutuba kontori ruumides. Lapsehoidjaga võib olla üks emadest
 • Rahvaülikooli kursuste hüvitamine;
 • Maali- ja loovuslaagrid, fotokonkursid, biblioteraapilise mõjuga raamatute arutelud, kohtumisklubid ja arutelud kirjanike, kunstnike, teatritegelaste, filosoofide, arvamusliidritega, paikkonna kultuuriloo uurimine.

Tulevik võib kaasa tuua järgmised tegevused:

 • Töötajate rotatsioon partnerettevõtete vahel elukvaliteedi parandamise nimel
 • Tervisekindlustus tööandja poolt
 • Kriisiabi komisjon töökohal
 • Tervisetuba (regulaarne teavitus, diagnostika ja taastumise võimalused)
 • Teise ringi riiete (taaskasutatavate riiete) vahetamise päev, näiteks lasteriiete vahetamise päev või nädal töökohas
 • Infotehnoloogilised lahendused, näiteks videokaamera abil lapsehoidjaga suhtlemine jms
 • Lastele vanemate töö ja töökoha tutvustamine, näiteks ehitusettevõtetes töötoad „väikestele ehitajatele"; koostöö kohaliku kooliga selliste töötubade tegevuse korraldamisel.
 • Suvetöödele js hooajatöödele võetakse esmajärjekorras omas töötajate lapsed