Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalender

  • 15. Jaanuar 2016

Tervise Arengu Instituut alustab 2016. aastast tervisekuude traditsiooni, mis on mõeldud abiks tööandjate tervist toetavatele tegevustele.

Tervisekalendris on üheksa kuud jaotatud erinevate terviseteemade vahel. Teemade jaotus lähtub aastarütmi terviseriskide, tervisetähtpäevade ja Tervise Arengu Instituudi korraldatavate traditsiooniliste kampaaniate toimumise ajast. 

Tervisekuul osalemise ulatuse ja viisid saab iga organisatsioon ise valida. Selleks võib olla töötajate põhjalikum teavitus, neile aktiivse osalemise võimaluste pakkumine, uute oskuste õpetamine, heade kogemuste jagamine või muu tervist toetav tegevus.

Tervise Arengu Instituut pakub igal kuul temaatilisi materjale ja teavet. Igal teemakuul tutvustavad koostööpartnerid töökoha tervisedenduse võrgustiku liikmete seast oma teadmisi ja kogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonis.

Kuude teemad 

  • Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine. 2016. aastal on täpsemaks fookuseks kukkumised libedal pinnal
  • Veebruari teemaks on vähiennetus, rõhuga varajasel avastamisel.
  • Märtsis pööratakse tähelepanu sõltuvustele. 2016. aastal käsitletakse põhjalikumalt kanepisõltuvust.
  • Aprill on traditsiooniliselt südamekuu. 2016. aasta tervisekalendri teemakuu põhisuunaks on teadvustada liikumise vajalikkust ja püüda leida igal tööpäeval vähemalt 30 minutit liikumiseks.
  • Mai teemaks on tubakas töökohal. Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tähistatakse iga aasta 31. mail ülemaailmset tubakavaba päeva ja see on hea põhjus ka töökohal vastavaid pingutusi teha.
  • Juunis pööratakse tähelepanu puhkamise vajalikkusele. 2016. aasta fookuses on aktiivne puhkus, tervis ja taastumine.
  • Septembri teemakuu on tihedalt seotud iga-aastase puu- ja köögiviljakampaaniaga. 2016. aastal on rõhk köögi- ja puuviljade pakkumise võimalustel töökohal.
  • Oktoobri teema haakub 10. oktoobril tähistatava ülemaailmse vaimse tervise päevaga. Tervisekalendri 2016. aasta teemakuu pöörab suurema tähelepanu tööstressile.
  • Novembris on fookus alkoholiteemal. Käsitleme lähemalt võimalusi töösündmuste tähistamiseks ilma alkoholita.

Teemakuude materjale täiendatakse jooksvalt ning nendega on võimalik tutvuda siin.