Tervise edendamine / Üldpõhimõtted

Edusammud tervise parandamises sõltuvad suuresti otsusetegijate valmidusest ja võimest arendada tervisttoetavaid riiklike, piirkondlike ja kohalike arengukavasid ja kasutada sektoritevahelist lähenemisviisi.

Tervisesektor üksi ei saa terviseseisundit parandada ega võidelda tervisealase ebavõrdsusega. Tulemusi on võimalik saavutada ainult ebavõrdsuse aluseks olevate sotsiaalmajanduslike tegurite mõjutamisel, mis eeldab tihedat koostööd teiste poliitikavaldkondadega.

Tervis kõikidesse poliitikavaldkondadesse (Health in All Policies, HiAP) lähenemise eesmärgiks on integreerida terviseküsimused teistesse poliitikavaldkondadesse ja tervisesektorist väljaspool olevatesse sektoritesse.

Selline sektoritevaheline koostöö põhineb tõdemusel, et nii ei parandata mitte ainult elanikkonna tervist, vaid aidatakse kaasa ka teiste poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamisele, stimuleerides näiteks majanduskasvu, sotsiaalset sidusust ja tööhõivet.

Mitmetes EL-i liikmesriikides on käimas projektid ja programmid, mille eesmärgiks on parandada sotsiaalselt haavatavate gruppide tervist. Samas on ainult käputäis riike (nt Soome, Norra ja Ühendkuningriik) rakendanud kõikehõlmavat poliitikat, et käsitleda tervisealast ebavõrdsust tervisesektorist väljaspool ja tervise sotsiaalmajanduslike mõjurite kaudu.

Sotsiaalmajanduslikke mõjureid käsitlevate strateegiate arendamiseks ja rakendamiseks on otsustava tähtsusega nii riiklik, piirkondlik kui ka kohalik tasand.