Uudised / Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi avaldami...

2013. aasta andmebaasi avaldamiskalender on kokku pandud nii teemade järgi kui kronoloogilises järjekorras.

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse Eesti tervisega seotud statistikat ja uuringute tulemusi. Andmebaas koosneb seitsmest põhivaldkonnast:

  • rahvastiku üldnäitajad
  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • tervishoiu ressursid
  • tervist edendavad asutused
  • tervisekäitumine
  • ravimistatistika

Alanud aasta esimese infona lisanduvad 28. jaanuaril andmebaasi Eesti tervist edendavad asutused.

pdf_buttonAvaldamiskalender 2013