Uudised

Osale üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11 Detsember 2017

Tervise Arengu Instituut kutsub osalema üle-euroopalises uimastitarvitamise uuringus, mille eesmärk on koguda teavet narkootikumide tarvitamise mustrite kohta Euroopas, eriti sellest, kui sageli inimesed erinevaid narkootikume tarvitavad ning kuidas ja mis kogustes nad seda teevad.

 

Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 06 Detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänas maavalitsustes töötanud ning töötavaid tervisedendajaid panuse eest inimeste tervise edendamisel.

 

Haigekassa finantsandmed on interaktiivselt vaadeldavad

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 29 November 2017

Haigekassa on oma kodulehele loonud mitmeid infograafilisi lahendusi, mis näitavad lihtsalt ja arusaadavalt haigekassa olulisemaid finantsandmeid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. Andmeid uuendatakse ja uusi graafikuid luuakse regulaarselt, et tagada ravikindlustuse kulude läbipaistvus ja selgus.

 

Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 01 Detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks.

 

Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  • Autor:Eesti Haigekassa
  • 27 November 2017

Eesti Haigekassa tasus Eesti ravikindlustatud inimeste ravi eest 9 kuu jooksul 826 miljonit eurot, mis on 5% ehk 42 miljonit rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.