Valdkonnad / Alkohol

Nõustamisoskuste täiendamise koolitus

 • 16 Aprill 2018

Nõustamisoskuste täiendamise koolituse eesmärk on täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga. Koolitusel käsitletakse tervishoiutöötaja hoiakuid nõustamissuhtes, koostöösuhte loomist, resistentsuse ja ambivalentsusega toimetulekuviise. Harjutatakse küsitlemis- ja kuulamisoskusi, peatutakse läbirääkimiste ja grupi nõustamise oskustel. Koolitusele järgneb seminar, mille käigus osalejad peegeldavad nõustamisoskuste praktiseerimisest saadud kogemusi ning toimub juhtumite arutelu.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad.

Koolitusperiood on lõppenud.

 

Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolitus

 • 16 Aprill 2018

Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi alkoholitarvitamise häirest, sellega kaasnevatest probleemidest ning tänapäevasest patsiendi käsitlusest.

Koolituse temaatika: alkoholitarvitamise häire olemus, diagnostika, ravi üldpõhimõtted, ravis kasutatavad ravimid. Koolitusel antakse ka ülevaade alkoholitarvitamise häirega kaasnevatest psühholoogilistest ja sotsiaalsetest probleemidest ning nõustamisest ja psühhoteraapiast häire ravis.

Kahepäevase koolituse järel saavad osalejad iseseisva tööna analüüsimiseks juhtumid, mille arutelu toimub eraldi seminaril.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, perearstid, muud tervishoiutöötajad.

Järgmine koolitusperiood algab septembris 2018.

 

Konverentsid

 • 22 Jaanuar 2018

Alkoholitarvitamise häire ravi konverents 2018 „Kaksikdiagnoosiga patsientide käsitlus üld- ja eriarstiabis. Eesti ja Suurbritannia kogemused“ (11. jaanuar 2018)

Fotod

 • Kuhu panna fookus kaksikdiagnoosiga patsientide ravis - dr Duncan Raistrick (ettekanne)
 • Missuguseid ravimeid kasutada kaksikdiagnoosiga patsientide ravis - dr Ants Kask (ettekanne)
 • Efektiivne mittefarmakoloogiline ravi kaksikdiagnoosiga patsientidele UK näitel - Gillian Tober, kliiniline psühholoog (ettekanne)
 • Perearsti koostöövõimalused teiste spetsialistidega kaksikdiagnoosiga patsientide ravimisel - dr Kadri Suija (ettekanne)
 • Kuidas saab psühholoog aidata perearsti kaksikdiagnoosia patsientide ravimisel pakkudes teenuseid teraapiafondi raames - Maris Kolk, kliiniline neuropsühholoog (ettekanne)
 • Kuidas peaks perearst abistama kaksikdiagnoosiga patsiente, kes elavad väljaspool tõmbekeskuseid - dr Külvi Peterson (ettekanne)
 • Perearsti ja spetsialiseeritud abi koostöö UK näitel - Gillian Tober, kliiniline psühholoog (ettekanne)
 • Vaimse tervise õde kaksikdiagnoosiga patsientide raviprotsessis UK näitel - Päivi Salminen (ettekanne)
 • Kuidas töötavad vaimse tervise õed meie ravikeskustes:
  • Katrin Kerr, õde, TÜK LEH (ettekanne)
  • Kaia Sammasto, õde, Viljandi haigla (ettekanne)
  • Ingrid Steiger, õde, Pärnu haigla (ettekanne)
  • Margit Hobolainen, ämmaemand, PERH (ettekanne)

Alkoholikonverents 2017: Noortele suunatud ennetus – mida teha ja mida mitte (1. november 2017) 

Alkoholi ravikonverents 2017 "Üldarstiabi ja alkoholi liigtarvitamine. Kogemused Rootsist" videosalvestus ja ettekanded

Alkoholikonverents 2016 "Piirid ja piirangud" videosalvestus ettekanded

Alkoholikonverents 2015 "Muutused või elu mugavustsoonis" ettekanded

Alkoholitarvitamise häire ravi Eestis 2015 ettekanded

 

Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus

 • 18 Juuni 2018

ALVALi koolituse eesmärk on võimaldada tervishoiutöötajal pädevalt, kindlalt ja asjakohasel tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema, seda sobivalt arutada ning viia läbi lühisekkumine. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja "keerulise" alkoholiteema käsitlemist ning uurivad, millal, kuhu ja kelle juurde saab ja tuleb liigtarvitav patsient edasi suunata.

ALVALi koolituse sihtrühm on perearstid ja pereõed, aga oodatud on ka teised tervishoiutöötajad.

Koolitustele saab tregistreeruda siin.

Koolituse läbinud osaleja:

 • teab lühisekkumise mõiste tähendust lähtuvalt alkoholi liigtarvitamisest;
 • mõistab enda ja teiste hoiakuid seoses alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitajatega;
 • teab alkoholiühikuid ja tarvitamise riskipiire;
 • oskab kasutada AUDITit;
 • oskab hinnata, millal ja kuhu abi vajav patsient suunata;

Koolituse kava

Esimene koolituspäev
9.30 Kogunemine ja registreerimine
10.00 Sissejuhatus. ALVAL Eestis. Ülevaade koolitusest. Lühisekkumine – mis ja miks? Hoiakud alkoholi suhtes
11.30 Puhkepaus
11.45 Takistused ja probleemid. Lühisekkumine lähivaates
13.15 Lõuna
14.15 Alkoholiühikud. Alkoholi tarvitamise riskipiirid. Alkoholiprobleemi tõstatamine
15.45 Puhkepaus
16.00 Sõelumine ja tagasiside. Suunamine. Kokkuvõte ja küsimused
17.30 Esimese koolituspäeva lõpp

Teine koolituspäev
9.00 Kogunemine ja registreerimine
9.30 Tagasivaade eilsele. Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
11.00 Puhkepaus
11.15 Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
12.45 Lõuna
13.45 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus
15.15 Puhkepaus
15.30 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus. Kokkuvõte
17.00 Koolituse lõpp

 

 

Kontaktid

 • 21 Veebruar 2018

Üldkontakt
kte@tai.ee

Liina Üksik
Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse arendamine
liina.uksik@tai.ee
Tel 659 3807

Maria Ratassepp
Koolitused
maria.ratassepp@tai.ee
Tel 659 3807

Karin Kilp
Kommunikatsioonispetsialist
karin.kilp@tai.ee
659 3836