Valdkonnad / Vähk

Riiklik poliitika

  • 01. Veebruar 2016

Vähktõve ennetust, varajast avastamist ja palliatiivse ravi arendamist toetab 10. mail 2007 Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud Riiklik vähistrateegia 2007–2015.

Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 sisaldab haiguste ennetamise osas tegevusi ja eesmärke, mis toetavad vähiennetust ning vähi varajast avastamist.

MÄRKSÕNAD: vähk vähiennetus