Regina Lind

ajakirja Sotiaaltöö vastutav toimetaja / Tervise Arengu Instituut , Regina.Lind@tai.ee

Huvialad: Kõik valdkonnad