Day-Lee

õpetaja / Gustav Adolfi Gümnaasium , daylee.holm@mail.ee

Huvialad: Kõik valdkonnad

Tere! Olen inimeseõpetuse õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis. Tunnen huvi adekvaatse ja tõenduspõhise info, samuti koolituste ja abimaterjalide vastu, et kasutada neid oma töös õpilastega.