Otsi

Otsi sõna depressioon Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... el tarvitamisel tähendada suuremat sõltuvusse jäämise riski; depressiooni, ärevuse ja suitsiidimõtete sagedasemat ilmnemist; pidevat väsimust, ükskõiksust ja apaatsust; kognitiivse võimekuse olulist langust; par ... 15 September 2021
 2. Koroonapandeemia tõttu vähenesid inimeste võimalused psühhiaatrilisele abile

  Kategooria: Uudised

  ... tel oli teiseks sagedasemaks diagnoosiks meeleoluhäired, enamasti depressioon, mida esines kaks korda rohkem kui meestel. Meestel oli teiseks sagedasemaks diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete, peamiselt alkoho ... 17 Juuni 2021
 3. Keda mõjutas koroonastress kõige enam?

  Kategooria: Uudised

  ... uuni−juuli 25%, 2021 aprill 47%). Suuremat stressi tajusid sagedamini naised, nooremad (18−29-aastased) ja madalama sissetulekuga vastajad. „Depressiooni sümptomeid esines viimase nelja nädala jooksul ... 09 Juuni 2021
 4. Seni suurim vaimse tervise uuring Eestis aitab planeerida arukat tervishoiupoliitikat

  Kategooria: Blogi

  ...  ei ole vaja karta, et tervishoiupoliitikat nende järgi kujundataks. Üks oluline põhjus vaimset tervist uurida on majanduslik. Psüühikahäired (näiteks depressioon ja ärevushäired) on sagedased töövõimetuse põh ... 24 Jaanuar 2021
 5. TAI suhtlusrobot Abot on inimestele toeks

  Kategooria: Uudised

  ... vendada ning viia ka näiteks uneprobleemide ja depressiooni tekkeni. TAI kutsub üles kasutama sotsiaalmeedias postitustes ja sõnumites ka Aboti emotikone, millega oma tundeid edasi anda ning positiivset ... 17 Detsember 2020
 6. Alanud vaimse tervise kuu on pühendatud koroonakriisi pingetega toimetulekule.

  Kategooria: Blogi

  ... t pikaajaline stressifoon on kõige ohtlikum ning võib endaga lõpuks kaasa tuua unehäired, ärevuse või isegi depressiooni. Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavamaks muuta ja kui vaimse tervis ... 06 Oktoober 2020
 7. Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime

  Kategooria: Blogi

  ... gu selleks siis (vaimne) ülekoormus, stressi või depressiooni ilmingud. Abistavaid materjale psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju vähendamiseks leiad Tööinspektsiooni hallatavast Tööelu veebist. Töötaja tervis ... 05 Oktoober 2020
 8. Valminud on vaimse tervise roheline raamat

  Kategooria: Uudised

  ... ugused muud eluviisi muutused on ärevuse, depressiooni ja enesevigastamise olulised psühholoogilised riskifaktorid. Ka esmased uuringud kinnitavad, et COVID-19 kriis võis mõjutada inimeste vaimset tervist ni ... 02 Juuli 2020
 9. Psüühika- ja käitumishäireid esines varasemast rohkem

  Kategooria: Uudised

  ... egistreeriti seda diagnoosi 27%-l ja naistel 41%-l uutest haigusjuhtudest. Naistel oli teiseks sagedasemaks diagnoosiks meeleoluhäired, tavaliselt depressioon, mida esines kaks korda rohkem kui mees ... 17 Juuni 2020
 10. TAI pakub alkoholitarvitamise vähendamisel abi uue internetipõhise programmiga „Selge“

  Kategooria: Uudised

  ... n need, kellel on ka varem olnud meeleolu- ja unehäireid, kes on olnud kimpus ärevuse ja depressiooniga või kellel on raske alkoholitarvitamist kontrolli all hoida. Muutunud töörutiin ja ebakindlus tule ... 09 Aprill 2020
 11. Alkoholitarvitamine ei ravi ega kaitse Covid-19 eest

  Kategooria: Blogi

  ...  inimesed kodus rohkem ja nende vaimne tervis halveneb. Eriti haavatavad on need, kel on ka varem olnud meeleolu- ja unehäireid, on olnud kimpus ärevuse ja depressiooniga või on neil raske alkoholitarvit ... 09 Aprill 2020
 12. Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest

  Kategooria: Uudised

  ...  tegevusi ja vanemate teadlikkust laste vaba aja veetmisest ning sotsiaalmeedia- ja arvutimängude sõltuvust. Vaimse tervise hindamiseks lisati uuringusse küsimusi depressioonisümptomite esinemise kohta. Te ... 07 Veebruar 2020
 13. TAI kampaania jooksul testi teinutest esines väsimuse ja depressiooni sümptomeid 60 protsendil ...

  Kategooria: Uudised

  ... õistmiseks soovitas TAI täita emotsionaalse enesetunde testi alkoinfo.ee veebilehel. Kampaania jooksul tegi testi 8499 inimest, suurel osal neist esines väsimuse ja depressiooni sümptomeid. Emotsionaalse ene ... 19 Detsember 2019
 14. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  ... et diagnoosid jätame arstidele, iga inimene ei peagi neist midagi teadma. Terviseasjad on väga isiklik asi ning diagnoosid abivahend oma tohtriga suhtlemisel. Aga esmaabi kohapealt, esimese asjana tee ... 20 November 2019
 15. Alanud kampaania juhib tähelepanu seostele alkoholi ja vaimse tervise probleemide vahel

  Kategooria: Uudised

  ... motsioone hoopis süvendada, tekitada lisastressi ja viia ka depressiooni või uneprobleemide tekkeni. Alkoholi tarvitamise ja kehvema vaimse tervise vahel on seos – alkoholitarvitajate seas esineb r ... 05 November 2019
 16. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  ... itas uuring, et uimasti tarvitamine on seotud vaimse tervisega – tarvitajatel esines sagedamini depressiooni sümptomeid. TAI avaldas 16–64-aastaste Eesti elanike uimastite tarvitamise uuringu raporti, mis ... 21 August 2019
 17. UNICEF hindas Eesti perepoliitika üheks maailma parimaks

  Kategooria: Uudised

  ... ärgset depressiooni ja aitab kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele. Eestis pikeneb senine kahenädalane isapuhkus 30 kalendripäevale alates 1. juunist 2020. Lisaks, Euroopa Liidu Nõukogu võttis 13. j ... 18 Juuni 2019
 18. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ... ud. Depressiooni tundis 17% vastanutest, siin on samuti võrreldes 2016. aastaga (21%) toimunud oluline langus. Toitumine: Inimesed püüavad toituda aina teadlikumalt Riiklikud toitumissoovitused nä ... 01 Aprill 2019
 19. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... Kuna sünnitusjärgset depressiooni põeb kirjanduse andmetel kuni viiendik emadest ja haigus võib oluliselt mõjutada kogu pere heaolu, tuleb esmatasandil pöörata tähelepanu ema sünnitusjärgse depressiooni n ... 21 Jaanuar 2019
 20. Alkohol ja vaimne tervis

  Kategooria: Töökohal

  ... ni, unetuse ja ärevushäirete tekkimisele või süvenemisele. Mida saab teha igaüks ise? Oma alkoholitarvitamise harjumusi saab hinnata AUDIT testiga ning tarbitavaid koguseid Alkokalkulaatoriga. Kindlasti tas ... 07 November 2018