Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 106 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  Eesti õppuritest tundis end kaugõppe ajal paremini kui tavakoolis ligikaudu iga kolmas ja kehvemini kui tavakoolis samuti iga kolmas 11–16-aastastest õppuritest. Kõige halvemini tundsid end just varajases ... 23 Mai 2022
 2. Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  Kategooria: Uudised

  ... kused traumakogemusega lapse kasvatamiseks ning samuti tutvustada pädevuste arendamiseks sobivaid võimalikult tõenduspõhiseid koolitusprogramme. Uuring koosneb neljast osast. Esimeses osas määratletakse kõigepe ... 20 Mai 2022
 3. Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne ...

  Kategooria: Uudised

  Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis s ... 19 Mai 2022
 4. Tervise Arengu Instituut liitus eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“

  Kategooria: Uudised

  ... grammide väljatöötamine, tervise- ja sotsiaalteenuste ning koolituste korraldamine, tervisepoliitika tegijate nõustamine ja mõjutamine. Rahvatervishoiu arendustöö prioriteetide suunamisel ja rõhuasetuste määrami ... 18 Mai 2022
 5. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... d sotsiaaltöös ja eraelus Tartus 26. mail. 13.–16. juunil toimub Tallinnas kongress Lastekaitse kõige haavatavamatele lastele ja peredele. Vaata kava. Koidu Saia kaitses Tallinna Ülikooli ühiskonnateadu ... 11 Mai 2022
 6. Vanemlusprogrammi mõju-uuringud

  Kategooria: Vanemlus

  ... erspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine. Eesti mõju-uuring Eestis viidi vanemlusprogrammi rakendamise pilootpro ... 10 Mai 2022
 7. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ... emadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit, südame tervis, ve ... 27 Aprill 2022
 8. Ilmus personaalmeditsiini aprillikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... naalmeditsiini koolitustel sagedamini esitatavatest küsimustest ja nende vastustest. Loe uudiskirja artikleid ja liitu ka uudiskirja tellijatega. Head lugemist!  ... 27 Aprill 2022
 9. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... emadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit, südame tervis, ve ... 26 Aprill 2022
 10. Kroonilised haigused ja töötamine

  Kategooria: Blogi

  ... estest. Foto: Canva.com 2021. aastal avaldatud Tartu Ülikooli teadlaste uuring (Eesti Haigekassa andmete põhjal) näitab, et nii krooniliste haiguste kui ka hulgihaigestumuse levimus on Eestis su ... 22 Aprill 2022
 11. Kuldne Kartul 2022 galal tunnustati asendushoolduse valdkonna parimaid

  Kategooria: Uudised

  ...  toetada ja innustada, et vältida nende läbipõlemist. Meie lapsed väärivad seda, et nende kõrval olevad inimesed on tunnustatud ning teevad oma tööd uhkusega. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) on as ... 13 Aprill 2022
 12. Infopäev: toitumine, liikumine ja minu terve pere

  Kategooria: Uudised

  7. mail toimub lapsevanematele ja peredele suunatud toitumise ja liikumise teemadele pühendatud infopäev. Teemad on: toidu tarbimine koolis ja lasteaias õpilaste toiduvalikud koolisööklas ja/või koo ... 13 Aprill 2022
 13. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... olitustel uurinud, miks kellelgi meeldib oma kodukohas elada. Iga omavalitsuse juht on ametisse asunud oma unistuse ja visiooniga: kuidas luua hästi toimiv ja õnnelik kogukond, kus inimestel oleks he ... 11 Aprill 2022
 14. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... eme koolitustel uurinud, miks kellelgi meeldib oma kodukohas elada. Iga omavalitsuse juht on ametisse asunud oma unistuse ja visiooniga: kuidas luua hästi toimiv ja õnnelik kogukond, kus inimestel ole ... 11 Aprill 2022
 15. Kuidas kaasata õpilasi?

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lah ... 31 Märts 2022
 16. Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus ...

  Kategooria: Koolis

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade II ja III kooliastmes inimeseõpetuse ainekavas sisalduvate teemade käsitlemise metoodikast. Koolituse „Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus” õppekava.  ... 31 Märts 2022
 17. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... vate täiskasvanute puhul hea töökeskkond ja -kultuur.   Samuti avaldab vaimsele tervisele mõju laiem kogukond ja ühiskonnakorraldus. Hea vaimse tervise hoidmiseks peaks inimestel olema piisavad elamisting ... 29 Märts 2022
 18. Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda

  Kategooria: Blogi

  ... vaid liikumisampse tööpäeva sisse leiate nt Tartu Ülikooli nõuannete lehelt. Võimaldage endale iga päev 30 minutit vastupidavustreeningut. Sobivateks tegevusteks võiksid olla näiteks jalutamine või rattaga sõitmine  ... 28 Märts 2022
 19. Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid?

  Kategooria: Uudised

  Laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, kuritegevus, riskiv seksuaalkäitumine ja koolist väljalangemine) mõjutavad mitmed riski- ja kaitsetegurid. Nen ... 24 Märts 2022
 20. Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  Kategooria: Uudised

  Haridus- ja noorteamet koondas oma veebilehele olulise teabe, mis toetab õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel. Lehele on kogutud nii tunnimaterjale, ... 14 Märts 2022