Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last

  Kategooria: Uudised

  ...  teised. Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mu ... 07 Märts 2019
 2. Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

  Kategooria: Uudised

  ... ei räägi, sest just sealt hakkavad probleemid, kui laps jääb oma murega üksi.” Enamik lapsevanemaid vestleb enda hinnangul lapsega sellest, mida viimane internetis teeb (92%) või jagab näpunäiteid tur ... 06 Veebruar 2019
 3. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil osales 48 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Projektid

  ... ele kohalike omavalitsustele e-kirjaga. Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamiseoskuse ... 06 Veebruar 2019
 4. Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

  Kategooria: Uudised

  ... uureneb. Teadusuuringute abil kogutud andmed on poliitikakujundajatele abiks laste tervist ja heaolu puudutavate otsuste tegemisel. Seepärast palume kõigil koolidel ja lapsevanematel, kelle lapsed valim ... 05 Veebruar 2019
 5. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... üleskutse: „Soovime, et Eesti erinevates kohtades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad Teie abiga osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad. Kuts ... 04 Veebruar 2019
 6. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... r osa sellest sobib endiselt kasutamiseks, kuid seda on täiendatud ajakohaste tõenduspõhiste soovitustega, et aidata nii tervishoiutöötajaid kui ka lapsevanemaid laste tervisele parimate otsuste tegem ... 21 Jaanuar 2019
 7. Vaid pooled seksuaalselt väärkoheldud lastest räägivad sellest kellelegi

  Kategooria: Blogi

  ... le. Lastemaja poole võib pöörduda ka tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine. Pöörduda saab lapsevanem või laps ise. Tuletame meelde, et spordiklubidel, -liitudel ja huvirin ... 16 November 2018
 8. „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  Kategooria: Uudised

  ...  lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmigrupijuhti. „Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.  ... 07 November 2018
 9. UURING: Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi ...

  Kategooria: Blogi

  Veidi üle poole ehk 53% Eesti lapsevanematest on tundnud, et vajaksid lapsevanemana nõu ja abi, kuid ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda või pole söandanud seda küsida, selgub sotsiaalministeeriumi tell ... 02 November 2018
 10. VEPA jõulukaartide konkurss

  Kategooria: Koolis

  ...  Kaardi tagaküljele peaks kindlasti kirjutama kunstniku nime, klassi, kooli ja klassijuhataja nime. Milline ei ole vepa jõulukaart? VEPA jõulukaardiks ei ole lapsevanema või õpetaja joonistatud, Interneti ... 18 Oktoober 2018
 11. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Kategooria: Blogi

  ... on loonud lehekülje tarkvanem.ee. Seda tutvustades on üteldud: „Tea, et sa ei pea olema perfektne, lapsevanemaks olemine tähendab kestvat õppimist“. Tarkvanem.ee peaks vastama paljudele küsimustele, mis vanema ... 18 September 2018
 12. Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks ...

  Kategooria: Blogi

  Kooliaasta algus võib kaasa tuua erinevaid küsimusi nii lastel kui nende vanematel. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Elise Nikonov pani kirja viis soovitust, kuidas olla tark lapsevanem  ... 14 September 2018
 13. Lõuna lastemaja avas oma uksed

  Kategooria: Uudised

  ... ure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või  ... 12 September 2018
 14. Kasulaps koolis. Kooliprobleemide põhjused ja kuidas oma last aidata

  Kategooria: Blogi

  ... TÜ Oma Pere). Mida saavad teha vanemad? Peale arengut soodustavate tingimuste loomise on tähtis ka järgmine: Jätke meelde, et „afekt pidurdab efekti” – riskiperest pärit laste mahajäämus on seotu ... 12 September 2018
 15. September TAI tervisekalendris. Kool algab...

  Kategooria: Blogi

  Septembris algav kooliaasta on järjekordne elumuutus, mitte ainult lastele vaid ka lapsevanematele. On loomulik, et vanemad muretsevad, kuidas lapsed kooli algusega kohanevad ja tahavad, et kõik hästi s ... 23 August 2018
 16. TEL võrgustiku suvekool 2018

  Kategooria: Lasteaias

  ...  oma ettekandes positiivsele kasvatusele ja sellele, millist tuge vajavad lapsevanemad selle elluviimisel. Ettekannete vahepeal aitas meil selga sirutada Tartu Lasteaed Pääsupesa liikumis- ja ujumisõpetaja  ... 15 August 2018
 17. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ... t „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning väheneb stress. kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, ... 19 Juuni 2018
 18. Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt

  Kategooria: Uudised

  ...  „Uurime, kuidas mõjutab meid ümbritsev keskkond nii lapsevanemate kui ka laste endi eluviise ja seda juba varasest lapseeast alates. Projekti ühe tulemusena oodatakse ka toiduainetööstuse ja kaubandusettevõt ... 07 Juuni 2018
 19. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni ...

  Kategooria: Blogi

  ... ad ning nende suhted lähedastega on paremad. Tänu sellele raamatule saab nüüd iga lapsevanem võtta kodus kasutusele VEPA metoodika elemente. Lihtsate ja mänguliste elementide abil saab lapsele õpetada  ... 09 Mai 2018
 20. Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi

  Kategooria: Uudised

  ... a terviklikku minapilti. Nii saab lapsevanem toetada lapse positiivset arengut. VEPA vanemaraamat selgitabki, kuidas seda lihtsate võtete abil ja mänguliselt teha. „VEPA metoodikat sobib kasutada ka ... 08 Mai 2018